Backlinks to Kompilere in Info Web (Search all webs)

Results from Info web retrieved at 12:55 (GMT)

CMake
Kompilere CMake på Scientific Linux 7 https://cmake.org/ # Legger inn Qt 5.10 i environment export PATH=/opt/qt/5.10.0/gcc_64/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=/opt ...
Gcc
Kompilere Gcc 4.4.4 på CentOS 5 Hent ned, pakk opp og kompiler gcc, som en vanlig bruker, dvs. ikke som root. mkdir /tmp/gcc ; cd /tmp/gcc wget O http://ftp.gnu ...
KompilereOpenFOAM
Installere OpenFOAM på CentOS 6 OBS denne oppskriften er først og fremst for bruk internt av Unix drift, men kan være nyttig også for andre som vil installere OpenFOAM ...
KompilereOpenFOAMPåScientificLinux7
Installere OpenFOAM på Scientific Linux 7 OBS denne oppskriften er først og fremst for bruk internt av Unix drift, men kan være nyttig også for andre som vil installere ...
KompilereOpenFOAMPåUbuntu
Installere OpenFOAM på Ubuntu * Installere avhengigheter * Installere 6.x * Installere 3.0.x * Installere 2.3.x #InstallereVer6x Installere OpenFOAM 6 ...
LIBDRM
Kompilere LIBDRM på Scientific Linux 7 Webside https://01.org/linuxgraphics/community/libdrm Installer avhengigheter yum install xorg x11 util macros libpciaccess ...
LLVM
Kompilere LLVM på Scientific Linux 7 Webside https://llvm.org/ ikke bruk fungerer ikke... Installer avhengigheter #yum install Hent ned og kompiler, OBS builddir ...
Mesa3d
Kompilere Mesa 3D på Scientific Linux 7 https://www.mesa3d.org/download.html OBS denne oppskriften er først og fremst for bruk internt av Unix drift... ikke bruk, ...
OpenFOAM
Om du vil linke til denne siden, bør du bruke adressen http://openfoam.ux.uis.no/ Virtuelle maskiner for OpenFOAM kjøring Følgende virtuell GNU/Linux maskiner er ...
OpenFOAM32bit
OpenFOAM 1.7.x 32bit på CentOS 5 GNU/Linux Oppskrift for å installere (dvs pakke opp tgz filer) 32bit OpenFOAM, Gcc og Qt. Installer Gcc og Qt i /opt/... Gcc installeres ...
OppdatereOpenFOAM
Oppdatere OpenFOAM Dette vil oppdatere OpenFOAM med de siste endringene tilgjengelig på www.openfoam.com. Hent endringer Gå inn i den x versjonen du vil oppdatere ...
Qt
Installere Qt 5.10.0 Hent ned installer fra http://download.qt.io/official_releases/qt/ Opprett katalogen hvor Qt skal installeres og sett bruker som installerer som ...
WebHome
UNIX drift informasjon Søknadsskjema Studenter og ansatte kan få tildelt bruker på Unix anlegget, til bruk i forskning, undervisning, egenutvikling eller bare for ...
Number of topics: 13
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback