Maple installasjonsveiledning (ver. 2019, 2018, 2017, 2015, 18, 17, 16 og 15)

For ansatte og stipendiater tilknyttet TekNat fakultetet.

Innhold

Viktig!

Maple er basert på nettverkslisenser, derfor må man ha Internett forbinndelse for å kunne kjøre Maple hjemme. Dersom dette er problematisk, finnes det også enkelt-lisenser (standalone), ta evt. kontakt.

Informasjon om hvor en finner iso fila og adresse til lisensserveren er kun tilgjengelig på UiS nettet. Notere deg derfor hva som står på Maple ISO-fil og lisensinformasjon (kun lesbar på UiS) mens du er på UiS, før du reiser heim for å installerer Maple.

Det du må notere deg fra Maple ISO-fil og lisensinformasjon (kun lesbar på UiS) er
 1. URL-en til maple.iso fila. Høyreklikk på maple.iso linken og velg Copy Link Location. Lim den inn i en tekstfil (ikke skriv den av, det vil garantert bli feil).
 2. I samme tekstfil noterer du også adresse og portnummer til lisensserveren (se under Bilde 8 Maple)

Installasjon

Hent ned installasjons-cd/Maple iso fila fra URLen du noterte deg mens du var på UIS (se avsnittet Viktig! over), det er ikke nødvendig å brenne denne ut på dvd for å installere Maple. Det er smartere å mounte den (iso fila) i en VirtuellDVDStasjon og installerer derfra smile

Når du setter inn Maple cd'en eller mounter Maple iso fila, skal installasjonsprogrammet normalt starte automatisk, gjør det ikke det, må man selv finne frem til installasjonsprogrammet og kjøre det (her er vises kataloger for Maple 15, nyere versjoner følger samme katalog-navngiving).

 • GNU/Linux, velg 32bit eller 64bit Maple
  • sh /mnt/cd/Linux/Disk1/InstData/VM/Maple15Linux32Installer.bin
  • sh /mnt/cd/X86_64/Disk1/InstData/VM/Maple15Linux64Installer.bin
 • Mac
  1. Dobbelklikk på ikonet Maple15MacInstaller.dmg
  2. Dobbelklikk på ikonet Maple15MacInstaller i det nye vinduet som dukker opp
  3. Oppgi ditt Mac passord for å starte installasjonen
 • Windows, dobbelklikk på en av disse, avhengig av om du installerer 32bit eller 64bit versjon av Maple
  • 32bit Maple: cdrom:\Windows\Disk1\InstData\VM\Maple15WindowsInstaller
  • 64bit Maple: cdrom:\Windows64\Disk1\InstData\VM\Maple15WindowsX86_64Installer
Merk at bildene under er fra installasjon av versjon 15, men det er liten eller ingen endring ift. nyeste versjon, bortsett fra selve versjonsnummeret da.

bilde 1

maple1.png

bilde 2

maple2.png

bilde 3

maple3.png

bilde 4

maple4.png

bilde 5

maple5.png

bilde 6

maple6.png

bilde 7

maple7.png
Her må du velge Network License velger du Single User License vil Maple ikke fungere!

bilde 8

maple8.png
Viktig - her skal det ikke stå blankt for License server og Port number skal ikke være 27000 ei heller blankt! se Maple ISO-fil og lisensinformasjon (kun lesbar på UiS) siden for informasjon om hva du skal oppgi i disse feltene.

bilde 9

maple9.png

bilde 10

maple10.png

Reboot var ikke nødvendig på Windows7, og er sannsynligvis heller ikke nødvendig på Vista eller XP, men det skader ikke.

bilde 11

maple11.png

Nå har du fått et Maple15 icon på desktopen din, slik som på dette bilde (over).

bilde 12

maple11.png

Dersom du ikke har tilgang til lisensserveren, vil du få denne beskjeden. Se Tilgang til lisensserver nedenfor.

Installer oppdateringer

Dersom det har kommet noen oppdateringer til Maple du nettopp installerte, bør du installere de nå med en gang. Du henter ned oppdateringsprogram for ditt OS fra denne siden (kun lesbar på UiS) .

Classic Worksheet

maple13.png

Maple vil ha oss til å bruke de nye brukergrensesnittene "Document mode" og/eller "Worksheet mode", og derfor lages det ikke snarvei/shortcut til "Classic Worksheet Maple" mode. De som har installert 32bit Maple på Windows, kan opprette snarvei/shortcut selv, start opp file-explorer, naviger deg inn i C:\Program Files\Maple 15\bin.win, høyreklikk og holder nede på fila cwmaple (listet som programmet/application i file-explorer) og dra den ut på desktop, slipp høyreknappen og velg "lag snarvei/create shortcut".

For de av oss som har GNU/Linux eller Mac (eller som ønsker å kjøre 64bit Maple på 64bit Windows) kan man gjøre følgende endringer i innstillingene for Maple for å få samme oppsett som i Classic Worksheet mode:

Gå inn på Tools arrowright Options arrowright Display og set følgende:
 • Input display: Maple Notation
 • Output display: Typeset Notation
 • Typesetting level: Maple Standard
 • Assumed variables: Trailing Tildes
 • Plot display: Inline
Velg også å kryss av:
 • Replace existing output when re-executing groups
 • Show equation lables
Til slutt velger du Interface taben og setter:
 • Open workseet in: New Tab
 • Default format for new worksheets Worksheet: Worksheet
Da er du neste i mål, det gjenstår bare å få tilgang til lisensserveren, uten tilgang vil ikke Maple virke.

Tilgang til lisensserver

Dette er kun nødvendig om du har behov for å kjøre Maple utenfor UiS' nettverk. Tilgang fjernes normalt ved semester-slutt. Det blir ikke gitt varsel i forkant av fjerning.

For å få tilgang til å kjøre Maple på laptop hjemme, må du sende din hjemme-IP-adresse på mail, fra din @uis.no / @stud.uis.no / @ux.uis.no adresse, til theo@ux.uis.no. Din IP-adresse finner du enkelt ved å gå inn på http://minip.ux.uis.no. Husk at du må være hjemme når du skal finne din hjemme-IP-adresse. Subject på mailen skal være "Maple IP" og mailen skal inneholde:

 1. Maple versjon (som du ønsker å kjøre)
 2. ditt navn (fornavn etternavn)
 3. din UiS email-adresse (@uis.no, @stud.uis.no eller @ux.uis.no adresse)
 4. ditt institutt her på UiS, evt. hvem på UiS du samarbeider med
 5. hvilke fag du tar som benytter Maple
 6. din IP-adresse (OBS ikke UiS-wlan, eller andre UiS adresser, 152.94.x.x, og heller ikke private adresser, 10.x.x.x eller 192.168.x.x).
Dersom det, etter 1 døgn, fremdeles ikke virker, må du ta kontakt med theo@ux.uis.no, evt. stikke innom på E322.

Kjøre Maple

Som nevnt tidligere du være koblet til Internettet for å starte og kjøre Maple, når du benytter vår nettverkslisens.

Forslag til forbedring

Har du spørsmål eller forslag til forbedring/endringer, ta gjerne kontakt med theo@ux.uis.no.

Lykke til!
Topic revision: r14 - 2019-08-21, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback