Om du vil linke til denne siden, bør du bruke adressen http://openfoam.ux.uis.no/

Virtuelle maskiner for OpenFOAM kjøring

Følgende virtuell GNU/Linux maskiner er tilgjengelig for nedlasting. Brukernavn og passord på den virtuelle maskinen er "user" og "password" (root brukeren har også passordet "password").

VirtualBox VM Scientific Linux 7

 • Scientific Linux 7 64bit VirtualBox image 6.4 Gbyte Open Virtualization Format Archive fil.
  • sist oppdatert 2017-01-04
  • etter nedlasting, kontroller md5sum på fila:
   b61c05954d58f650339780000dc4e9cf ScientificLinux7.2.ova
  • VirtualBox 5.0.14 image
  • virtualbox konfigurasjon, endre dette iht. hvilke resurser du har tilgjengelig (f.eks. sett CPU kjerner til 1, og minne til 2Gbyte.
   • CPU kjerner: 4
   • minne (RAM): 4 Gbyte
   • video minne: 16 Mbyte
   • port forwarding: ssh til 2222 på localhost, omdirigeres til port 22 på virtuell maskin.
  • størrelse på virtuell disk fil 19 Gbyte
  • virtuell disk størrelse 512 Gbyte
  • ledig diskplass på root (/), 6.6 Gbyte
  • ledig diskplass på /home, 488 Gbyte
  • operativsystem: Scientific Linux release 7.2 (Nitrogen)
  • programvare: OpenFOAM 4.x, Salome-Meca 2015.2, Helyx-OS 2.4.0, OpenSCAD 2015.03, mm. (OpenFOAM, Salome-Meca og Helyx-OS er installert under /home/user/). OpenFOAM er kompilert opp iht. veiledningen på Kompilere OpenFOAM på Scientific Linux 7.

Virtuell maskin nedlasting og installasjon

 1. Hent ned og installer VirtualBox, og VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack, hent ned fra VirtualBox Downloads siden. OBS installasjonsprogrammet må startes med administrator-rettigheter, høyreklikk på installasjonsfila og velg "run as Administrator" el.
 2. Dersom du ikke får startet VirtualBox, sjekk at Virtual Technology er aktivert i bios, se under system security.
 3. Klikk File og velg Import Appliance ... klikk Open appliance... og velg ova fila du har lastet ned, vent litt og klikk next
 4. Appliance settings - CPU, juster antall CPU (kjerner/cores) du vil at den virtuelle maskinen skal få. F.eks. har maskinen din en CPU med 4 kjerner, bør du sette 2 eller 3 her.
 5. Appliance settings - RAM, juster mengden minne du vil gi til den virtuelle maskinen, har maskinen din 8Gbyte RAM, kan du f.eks. sette 5632MB her, har du 4Gbyte, kan du prøve med 2560Mbyte.
 6. Dobbelklikk på Virtual Disk Image, nederst, og velg hvor du vil legge vm disken, fila må ha plass til å vokse, max størrelse filen kan bli om du fyller opp den virtuelle maskinen, er noe over 512Gbyte for Scientific Linux VM og noe over 256Gbyte for Ubuntu 1510 VM. Du må ikke ha 512 eller 256Gbyte ledig for å kunne bruke disse VMene, men du må da være forsiktig og passe på at disken filen ligger på ikke går full, skulle det skje vil VMen krasje.
 7. Klikk Import
 8. Velg ny VM og klikk Start
 9. Login med bruker user og passord password

Oppdatere OpenFOAM

Oppdatering av OpenFOAM (regelmessig (evt. uregelmessig) synkroniserer kildefilene (source) og rekompilerer for å holde OpenFOAM oppdatert med de siste endringene)

Scientific Linux VM

Denne OpenFOAM installasjonen er kompilert opp fra source, se OppdatereOpenFOAM for detaljer.

Installasjon og konfigurasjon

Oppskrifter for kompilering, installasjon og konfigurasjon

Linker

Topic revision: r63 - 2019-02-01, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback