UNIXdrift Root CA

UNIX-drift har laget et root sertifikat som brukes til å signere sertifikatene i bruk på servertjenester på UNIX-anlegget. For å slippe advarsle om at ”... sertifikatet kan ikke verifiseres …” kan du installere UNIXdrift CA sertifikatet i din web-klient.

UNIXdrift Root CA sertifikatet er tilgjengelig i to forskjellige formater/filer, i en pem fil og en crt fil.

Fingerprint (MD5): 0B CF BF B3 26 89 43 4E D0 82 EF E0 80 1B A0 C9

Fingerprint (SHA1): 6D 6A 1E 57 FD 87 6E 0B 31 D9 9B 80 77 A0 F4 71 C7 29 3D F6

Installasjon i mail-klient

Thunderbird

Denne oppskriften er basert på Mozilla Thunderbird 2.0

 1. last ned sertifikatet crt (høyre klikk og velg lagre), lagre på f.eks. desktop.
 2. start opp Thunderbird og gå inn i Certificate Manager (Edit → Preferences → Advanced → Certificates (tab) → View Certificates)
 3. I Certificate Manager velg Authorities tab og klikk Import
 4. Velg sertifikat fila du nettopp lastet ned (cacert.ux.uis.no.crt)
 5. Kryss av for “Trust this CA to identify web sites”
 6. Klikk View (Examine CA certificate) og sjekk at Fingerprints stemmer med de over, dersom ok klikk OK

Installasjon i web-klient

Firefox

 1. klikk på crt linken
 2. kryss av for “Trust this CA to identify web sites.”
 3. View – Sjekk at SHA1 Fingerprint stemmer, se SHA1 Fingerprint over.
 4. OK

Internett Explorer (Windows 2000)

 1. klikk på crt linken
 2. Open
 3. Install Certificate…
 4. Welcome to the Certificate Import Wizard
 5. Next
 6. Automatically select the certificate store based on the type of certificate → ja
 7. Next
 8. Finish
  • Security Warnig: You are about to install a certificate from a certification authority (CA) claiming to represent: UIS UNIXdrift Root CA …
  • Do you want to install this certificate?
 9. Yes

Opera

 1. klikk på crt linken
 2. View – Sjekk at SHA1 Fingerprint stemmer, se SHA1
 3. Allow connections to sites using this certificate → ja
 4. Warn me before using this certificate → nei (fjern avkryssing)
 5. OK
 6. Install
 7. Are you sure you want to trust this issuer? → OK
Topic revision: r3 - 2015-07-21, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback