GNU/Linux servere

For grafisk innlogging må man bruke en av GNU/Linux serverne med VNC eller NX innlogging.

 1. ssh1.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu GNU/Linux
  • Rolle - ssh innloggingsserver, kun for innlogging videre til andre servere, ikke for kjøring av beregninger.
 2. ssh2.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu GNU/Linux
  • Rolle - ssh innloggingsserver, kun for innlogging videre til andre servere, ikke for kjøring av beregninger.
 3. badne5.ux.uis.no
  • OS - CentOS GNU/Linux
  • Rolle - innloggingsserver og lett generellt bruk
 4. badne7.ux.uis.no
  • OS - CentOS GNU/Linux
  • Rolle - innloggingsserver (NX) og lett generellt bruk
 5. gorina1.ux.uis.no
  • OS - Scientific Linux 7 GNU/Linux
  • Rolle - regnemaskin, egnet for minnekrevende jobber og store parallell kjøringer
 6. gorina2.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu 18.04 GNU/Linux
  • Rolle - regnemaskin, egnet for minnekrevende jobber og parallell kjøringer
 7. gorina3.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu 16.04 GNU/Linux
  • Rolle - regnemaskin, egnet for enkelt-kjøringer og små parallell kjøringer
 8. gorina4.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu 16.04 GNU/Linux
  • Rolle - GPU regnemaskin, først og fremst for GPU jobber men også egnet for enkelt-kjøringer og små parallell kjøringer
 9. gorina5.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu 16.04 GNU/Linux
  • Rolle - GPU regnemaskin, reservert, ingen generell tilgang.
 10. gorina6.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu 16.04 GNU/Linux
  • Rolle - GPU regnemaskin, først og fremst for GPU jobber men også egnet for enkelt-kjøringer og små parallell kjøringer
 11. gorina11.ux.uis.no - gorina28.ux.uis.no
  • OS - Scientific Linux
  • Rolle - Slurm cluster noder gorina16-26, gorina16 hovednode, de andre står inntil videre som enkelt servere.
 12. marton1.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu GNU/Linux
  • Rolle - web-server
 13. marton2.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu GNU/Linux
  • Rolle - web-server
 14. nx1.ux.uis.no
  • OS - Ubuntu GNU/Linux
  • Rolle - NoMachine NX terminal-server - i testing fase
 15. broremann1.ux.uis.no
  • OS - CentOS 5 GNU/Linux
  • Rolle - fil, dns og mail-server – ikke åpen for generell bruk
 16. broremann2.ux.uis.no
  • OS - CentOS 6 GNU/Linux
  • Rolle - backupserver – ikke åpen for generell bruk
 17. broremann3.ux.uis.no
  • OS - CentOS 6 GNU/Linux
  • Rolle - filserver – ikke åpen for generell bruk
 18. broremann4.ux.uis.no
  • OS - CentOS 7 GNU/Linux
  • Rolle - filserver – ikke åpen for generell bruk
 19. jenny1.ux.uis.no / geolab.ux.uis.no
  • OS - CentOS 5 GNU/Linux
  • Rolle - filserver, Open Works?, kun for geolab bruk
 20. jenny2.ux.uis.no / geolab.ux.uis.no
  • OS - CentOS 6 GNU/Linux
  • Rolle - filserver, Open Works?, kun for geolab bruk
 21. jenny3.ux.uis.no / geolab.ux.uis.no
  • OS - CentOS 6 GNU/Linux
  • Rolle - filserver, Open Works?, kun for geolab bruk

Solaris servere

 1. johanna11
 2. johanna2
 3. broremann2, fjernet
 4. broremann, fjernet (den originale broremann hadde sin karriere fra 1989/1990 og frem til ca 2003, da den gjenoppstod på litt nyere SUN hardware. Var sjefs NS for hsr.no (Høyskolesenteret i Rogaland) domenet i hele perioden, domenet ble 2006-06-20 10:58 gitt bort til Horten Skipsreparasjoner AS …)

HP-UX servere

 1. gorina19, fjernet
 2. gorina18, fjernet
 3. gorina16, fjernet
 4. gorina15, fjernet
 5. gorina14, fjernet
 6. gorina11, fjernet
 7. gorina6, fjernet (lisesserver)
 8. gorina5, fjernet
 9. gorina4, fjernet (lisesserver)

GNU/Linux arbeidsstasjoner

Vi har 17 stk arbeidsstasjoner på E353. De kan også brukes via nettet, load info side ganglia (kun tilgjengelig internt, dvs på UiS nettet).

Hardware

 1. pitter21 – pitter37
CPU: Intel Xeon E5606 2.13GHz RAM: 16 GByte

Operativsystem

 1. pitter21 – pitter37
Scientific Linux 6
Topic revision: r5 - 2020-03-09, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback