SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2004

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15

29. januar - Vidar Hansen, HiS

Elektronmikroskopilaboratoriet ved HiS; utrustning og forskningsprosjekter

19. februar - Lisbeth Prøsch-Danielsen, Arkeologisk museum

Brøyte seg rydning i svarteste skog. Hva ørsmå plantefossiler kan fortelle om avskogningen og lyngheidannelse på Jæren.

11. mars - Gabrielle Provan, University of Leicester

Nordlys

25. mars - Arne Klungland, Universitetet i Oslo/Rikshospitalet

Aldring og kreft forårsaket av DNA reparasjonsdefekter

15. april - Svein Skjæveland, HiS

Kjernemagnetisk resonans i oljereservoarer og in situ fuktpreferanse

6. mai - Thor Ole Gulsrud, HiS

Automatisert deteksjon og klassifisering av brystkreft i digitiale mammogrammer
Jan Terje Kvaløy og Per A. Amundsen
Topic revision: r1 - 2009-01-28, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback