SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2014

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom KE A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp ned til forestående Seminar

13. februar - Ragne Kristin Farmen, Førsteamanuensis II UiS

Rettsgenetikk

Ragne Farmen er utdannet innen forensisk vitenskap, og har en PhD i molekylærbiologi. Farmen er 1. amanuensis II ved IMN, og underviser i faget BBI140 Rettsgenetikk. Rettsgenetikk er bruk av biologisk fagkunnskap i rettssamfunnets tjeneste, og innebærer undersøkelse av biologisk materiale for identifisering av type materiale og hvem det stammer fra. Foredraget vil gi en kort beskrivelse av metoder som benyttes til human identifisering.

27. februar - Christopher Hoftun, CEO Mars Institute Norway

Mars Institute

Overflaten til Mars er ekstrem sammenliknet med jordiske forhold, utfordringene er mange, og veien er lang før det første mennesket setter sin fot på Mars. Hoftun vil fortelle om utfordringene man står overfor ved å sende menneske eller robot til Mars, og introdusere “Deep Drilling on Mars” prosjektet som ble gjennomført på NASA Ames Research Center.

Dr. Pascal Lee og Christopher Hoftun på NASA's Haughton Mars Project, Devon Island

13. mars - Rasmus Benestad, Senior researcher Meteorologisk Institutt, Oslo

Nytt blikk på nedbør

Vi har analysert nedbørsmålinger fra mer enn 7000 steder over hele verden, sett i et klimaperspektiv. Økningen i mengde og intensitet av nedbøren framviser en korrelasjon med endringene i global middeltemperatur.
Topic revision: r7 - 2014-03-07, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback