SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2015

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

5. november - Førsteamanuensis Tomas Brauner, UiS

 

“Neutrino Oscillations: The Nobel Prize in Physics 2015”

Presentasjon

tomas-brauner-pdf.png
The Nobel Prize in Physics 2015

26. november - Professor Henning Knutsen, UiS

 

“SUBTLE IS THE LORD”

25. november er det 100 år siden Albert Einstein la fram resultatet av mange års intens forskning for vitenskapsakademiet i Berlin. Einstein sitt mesterverk er den generelle relativitetsteorien for gravitasjon. Vi skildrer de fruktbare idéene som ble benyttet og den usikre og strevsomme vegen fram til mesterverket endelig var fullført.

3. desember - Postdoc. David Weir, UiS

 

“Gravitational waves”

Topic revision: r4 - 2015-12-01, TheodorIvesdal
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback