Difference: Seminar2005H (1 vs. 3)

Revision 3
2009-01-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2005

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Changed:
<
<

25. August - Simon Geir Møller, University of Leicester

>
>

25. august - Simon Geir Møller, University of Leicester

 

A Molecular Journey into the World of Chloroplasts

Plants contains chloroplasts and life on earth depends on these organelles as they fix carbon and produce oxygen. Plant cells generally contain approx. 100 chloroplasts
Line: 26 to 26
 

Changed:
<
<

Fredag 23. September

>
>

Fredag 23. september

  Vi minner om "Researchers' night" på Cafe Sting Nere med flere foredrag med astronomi som tema. Forskningsdagene fortsetter også 24,26 og 27 september på Cafe Sting Nere med "standup"-foredrag på kveldene.
Changed:
<
<

13. Oktober - Alexander Rashkovskii, UiS

>
>

13. oktober - Alexander Rashkovskii, UiS

 

Tropisk matematikk

På 90-tallet ble det klart (spesielt i databehandling) at man trenger en systematisk studering av matematiske strukturer som er basert på to operasjoner:
Line: 70 to 70
 

Changed:
<
<

10. November - Gunnar Løvhøiden, UiO

>
>

10. november - Gunnar Løvhøiden, UiO

 

Big Bang og jakten på Urstoffet

I laboratoriet har man prøvet å gjenskape urstoffet, materien i den form det hadde ved universets eksplosive fødsel for 13.7 milliarder år siden. Jakten på
Line: 81 to 81
 

Changed:
<
<

24. November - Ådne Voll, UiB

>
>

24. november - Ådne Voll, UiB

 

Ikke-lineær akustikk i inhomogene medier

Jeg vil gi en presentasjon av deler av stipendiatarbeidet mitt som ble utført
Line: 96 to 96
 

Changed:
<
<

8. Desember - Henning Knutsen, UiS

>
>

8. desember - Henning Knutsen, UiS

  NB! Rom C-101

Den spesielle Albert Einstein

Året 1905 var Albert Einstein sitt mirakel-år, ”Annus Mirabilis”. Da skrev den ukjente
Revision 2
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Program for Høsten 2005

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2005

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
 

25. August - Simon Geir Møller, University of Leicester

A Molecular Journey into the World of Chloroplasts

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback