Difference: Seminar2006H (1 vs. 3)

Revision 3
2009-01-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2006

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Changed:
<
<

14. September - Leif Ydstebø, UiS

>
>

14. september - Leif Ydstebø, UiS

 

Mikroorganismer - naturens renovasjonsvesen

”Microbes can do and will do anything; microbes are smarter, wiser and more energetic than microbiologists, chemists, engineers and others.” D. Perlon (1980):
Line: 21 to 21
 
Changed:
<
<

28. September - Rune Nydal, NTNU

>
>

28. september - Rune Nydal, NTNU

 

Forskningsetikk i lys av forskningsskandalene

I løpet av 2005 og 2006 ble flere forskningsskandaler trukket frem i offentligheten. Den koreanske stamcelleforskeren Woo-suk Hwang og den norske kreftforskeren Jon Sudbø fikk
Line: 38 to 38
 

Changed:
<
<

12. Oktober - Tom Lassen, UiS

>
>

12. oktober - Tom Lassen, UiS

  Merk tiden! Foredraget begynner kl 14.00

Sprekker i konstruksjoner - oppførsel og fare for brudd

Det er nå over 25 år siden Alexander Kielland plattformen havarte i Nordsjøen og ble tauet
Line: 58 to 58
 

Changed:
<
<

26. Oktober - Chuming Rong, UiS

>
>

26. oktober - Chuming Rong, UiS

 

Datasikkerhet: IBE versus PKI -Den nye sertifikatløse identitetsbaserte kryptografi-teknologien versus vanlige "offentlig nøkkel"-system som bruker sertifikater."

We review briefly about identity-based encryption and decryption. In 1984 Adi Shamir requested a solution for a novel public-key encryption scheme, called identity-based
Line: 76 to 76
 

Changed:
<
<

9. November - Runar Bøe, UiS

>
>

9. november - Runar Bøe, UiS

 

Van der Waals' ligning

Van der Waals' navn skulle være godt kjent fra kjemien som betegnelse på svake tiltrekningskrefter mellom molekyler. Prototypen for de såkalte kubiske tilstandsligninger,
Line: 97 to 97
 
Changed:
<
<

23. November - Snorre Stuen, Veterinærinstituttet Sandnes

>
>

23. november - Snorre Stuen, Veterinærinstituttet Sandnes

 

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa forårsakes av influensa A-virus og rammer en rekke fuglearter. Ulike varianter av dette viruset fører til sykdom av svært forskjellig alvorlighetsgrad både hos fugl og andre
Revision 2
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Program for Høsten 2006

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2006

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
 

14. September - Leif Ydstebø, UiS

Mikroorganismer - naturens renovasjonsvesen

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback