Difference: Seminar2007H (1 vs. 3)

Revision 3
2009-01-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2007

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom C – 101, kl. 14.15
Line: 14 to 14
 

27. september - Forfatter og polfarer Monica Kristensen Solås

Breene ved Jordens ender

Added:
>
>
Tilbaketrekkingen av isbreer på forskjellige steder på kloden er blitt et av de mest brukte symbolene på menneskeskapte klimaendringer. Men vil denne tilbaketrekningen fortsette over lang tid? Vil breene forsvinne?

Dynamiske forandringer i breer er en langsom prosess og avhengig av mange faktorer; både geografiske, geologiske og klimatiske. Forandringene er som regel langsomme og avhenger av stabile trender over lang tid. Men samtidig er breene selv med på å påvirke klimaet, både i nærområdene og globalt.

Først når de er i ferd med å forsvinne, kommer de praktiske og samfunnsmessige betydningene av bredekte landskap til syne. Breene har ikke bare en visuell og estetisk betydning i naturen, men også i høyeste grad en påvirkning på jordbruk og annen næringsvirksomhet, kraftindustri, transport og samfunn langt unna breene.

Isbreer er i kraftig tilbakegang på så forskjellige steder som den antarktiske halvøya, i Weddellhavet (Antarktis), i fjellene langs Takla Makan ørkenen i Kina og Tibet, over Grønland og på Svalbard.

  • Breene:
    breene.jpg
 

25. oktober - Professor Jan Finjord, Universitetet i Stavanger

Om nettverk og evolusjon av kooperasjon.

Line: 29 to 39
 

META FILEATTACHMENT attachment="krabbetaaken_1.jpg" attr="" comment="Krabbetåken" date="1233243641" name="krabbetaaken_1.jpg" path="krabbetaaken_1.jpg" size="39002" stream="krabbetaaken_1.jpg" tmpFilename="/tmp/MCkEfQFnHY" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="moerk_materie.jpg" attr="" comment="Mørk materie" date="1233245052" name="moerk_materie.jpg" path="moerk materie.jpg" size="149367" stream="moerk materie.jpg" tmpFilename="/tmp/YXqdtUBjz1" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="breene.jpg" attr="" comment="Breene" date="1233256364" name="breene.jpg" path="breene.jpg" size="26200" stream="breene.jpg" tmpFilename="/tmp/jm4aootSQh" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 2
2009-01-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Added:
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2007

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom C – 101, kl. 14.15
 
Added:
>
>

6. september - Professor Øystein Elgarøy, Universitetet i Oslo

Nøytronstjerner i teori og praksis.

Nøytronstjerner er de mest kompakte astronomiske objektene vi kjenner til bortsett fra sorte hull. En sukkerbit laget av materien i en nøytronstjerne veier like mye som hele Norges befolkning. Nesten alle deler av fysikken må brukes for å forstå det som foregår i og rundt en slik stjerne, og de er derfor fascinerende objekter for både fysikere og astrofysikere. I foredraget "Nøytronstjerner i teori og praksis" vil professor Elgarøy starte med historikken til nøytronstjerner fra en teoretisk spekulasjon på 1930-tallet til oppdagelsen av pulsarer i 1967. Deretter gis det en oversikt over hva forskere vet om nøytronstjerners struktur. Til slutt vil han ta for seg eksempler på hvordan disse objektene spiller en rolle i eksotiske astronomiske fenomener, og på hvordan de kan gi ny innsikt i hvordan naturen oppfører seg under ekstreme forhold.
 
Added:
>
>
  • Krabbetåken:
    krabbetaaken_1.jpg
 
Added:
>
>

27. september - Forfatter og polfarer Monica Kristensen Solås

Breene ved Jordens ender

 
Deleted:
<
<
-- TheodorIvesdal - 2009-01-19
  \ No newline at end of file
Added:
>
>

25. oktober - Professor Jan Finjord, Universitetet i Stavanger

Om nettverk og evolusjon av kooperasjon.

8. november - Førsteamanuensis Mohamad Osman, Universitetet i Stavanger

Molekyler, sang og slik

29. november - Professor Per A. Amundsen, Univeristetet i Stavanger

Universets mørke side.

  • Mørk materie:
    moerk_materie.jpg

META FILEATTACHMENT attachment="krabbetaaken_1.jpg" attr="" comment="Krabbetåken" date="1233243641" name="krabbetaaken_1.jpg" path="krabbetaaken_1.jpg" size="39002" stream="krabbetaaken_1.jpg" tmpFilename="/tmp/MCkEfQFnHY" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="moerk_materie.jpg" attr="" comment="Mørk materie" date="1233245052" name="moerk_materie.jpg" path="moerk materie.jpg" size="149367" stream="moerk materie.jpg" tmpFilename="/tmp/YXqdtUBjz1" user="TheodorIvesdal" version="1"
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback