Difference: Seminar2007V (1 vs. 4)

Revision 4
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Program for Våren 2007

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2007

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
 

18. januar - Kristin Grøsvik, UiS

Hva er gener og hvordan fungerer DNA?

Revision 3
2009-01-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Våren 2007

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15
Line: 194 to 194
 

Added:
>
>Kåre Jørgensen og Jan Terje Kvaløy
 

META FILEATTACHMENT attachment="Kristin.pdf" attr="" comment="Hva er gener og hvordan fungerer DNA?" date="1232368475" name="Kristin.pdf" path="Kristin.pdf" size="12211" stream="Kristin.pdf" tmpFilename="/tmp/jgR7Hwxy8G" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Larum.pdf" attr="" comment="Kroppens klokker" date="1232368512" name="Larum.pdf" path="Larum.pdf" size="14093" stream="Larum.pdf" tmpFilename="/tmp/C8xzSUpGUw" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 2
2009-01-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Våren 2007

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15
Line: 203 to 203
 
META FILEATTACHMENT attachment="Hausken.pdf" attr="" comment="Spillteori og Risikoanalyse" date="1232368645" name="Hausken.pdf" path="Hausken.pdf" size="50513" stream="Hausken.pdf" tmpFilename="/tmp/iZAdDXgdiF" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="sdasprs3.pdf" attr="" comment="Bakgrunnsartikkel 1" date="1232368682" name="sdasprs3.pdf" path="sdasprs3.pdf" size="592391" stream="sdasprs3.pdf" tmpFilename="/tmp/hHCoFsNQ1t" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="pcisa3v8.pdf" attr="" comment="Bakgrunnsartikkel 2" date="1232368718" name="pcisa3v8.pdf" path="pcisa3v8.pdf" size="254633" stream="pcisa3v8.pdf" tmpFilename="/tmp/E1DOfAf12x" user="TheodorIvesdal" version="1"
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="Assadi.pdf" attr="" comment="Gas turbine development and its monitoring" date="1232368758" name="Assadi.pdf" path="Assadi.pdf" size="15612" stream="Assadi.pdf" tmpFilename="/tmp/Ly84LH0Tzk" user="TheodorIvesdal" version="1"
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Assadi.pdf" attr="" comment="Gas turbine development and its monitoring" date="1232368758" moveby="TheodorIvesdal" movedto="TorsdagsSeminar.Våren2007.Assadi.pdf" movedwhen="1232384229" movefrom="TorsdagsSeminar.Spring2007.Assadi.pdf" name="Assadi.pdf" path="Assadi.pdf" size="15612" stream="Assadi.pdf" tmpFilename="/tmp/Ly84LH0Tzk" user="TheodorIvesdal" version="1"
META TOPICMOVED by="TheodorIvesdal" date="1232384769" from="TorsdagsSeminar.Våren2007" to="TorsdagsSeminar.Seminar2007V"
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback