Difference: Seminar2008H (1 vs. 8)

Revision 8
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Program for Høsten 2008

Seminarene vil bli holdt i rom C-101 torsdager 14:15
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2008

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom C – 101, kl. 14.15
 

25. september - Professor John Rekstad, Fysisk institutt UiO

Fornybar energi

Revision 7
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Høsten 2008

Seminarene vil bli holdt i rom C-101 torsdager 14:15
Revision 6
2009-01-21 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Høsten 2008

Seminarene vil bli holdt i rom C-101 torsdager 14:15
Line: 114 to 114
  kalkreservoarbergarter.

27. november - Professor Henning Knutsen, UiS

Changed:
<
<

NIKOLAUS KOPERNIKUS - polsk vitenskapsmann som satte Sola i sentrum

>
>

NIKOLAUS KOPERNIKUS - polsk vitenskapsmann som satte sola i sentrum

 
 • Copernicus heliosentriske system:
  _Copernicus_heliosentriske_system.jpg
Revision 5
2009-01-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Høsten 2008

Seminarene vil bli holdt i rom C-101 torsdager 14:15
Line: 118 to 118
 
 • Copernicus heliosentriske system:
  _Copernicus_heliosentriske_system.jpg
Added:
>
>Per A. Amundsen og Henning Knutsen
 

META FILEATTACHMENT attachment="topologi.jpg" attr="" comment="Topologi" date="1232104403" name="topologi.jpg" path="topologi.jpg" size="59269" stream="topologi.jpg" tmpFilename="/tmp/qTaQClX7Tk" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="" comment="Fornybar energi" date="1232105743" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/KDnBbagGgF" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 4
2009-01-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Høsten 2008

Seminarene vil bli holdt i rom C-101 torsdager 14:15
Line: 124 to 124
 
META FILEATTACHMENT attachment="hyperthermofile_4.jpg" attr="" comment="hyperthermofile" date="1232366394" name="hyperthermofile_4.jpg" path="hyperthermofile_4.jpg" size="200316" stream="hyperthermofile_4.jpg" tmpFilename="/tmp/UHuVCNJra8" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" attr="" comment="Ett_underjordisk_eventyr" date="1232366628" name="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" path="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" size="47663" stream="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" tmpFilename="/tmp/GCoQMqkzXc" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" attr="" comment="Copernicus_heliosentriske_system" date="1232366821" name="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" path="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" size="213607" stream="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" tmpFilename="/tmp/9OkJkoWr7L" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META TOPICMOVED by="TheodorIvesdal" date="1232384506" from="TorsdagsSeminar.Høsten2008" to="TorsdagsSeminar.Seminar2008H"
Revision 3
2009-01-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Høsten 2008

Added:
>
>
Seminarene vil bli holdt i rom C-101 torsdager 14:15
 
Changed:
<
<
Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15

25. september

Professor John Rekstad, Fysisk institutt UiO: _"Fornybar energi"_
>
>

25. september - Professor John Rekstad, Fysisk institutt UiO

Fornybar energi

Fornybar energi
 

Vi innser i dag at videre ensidig satsning på fossile energikilder ikke representerer en forsvarlig forvaltning av ressurser og miljø. Nye fornybare energikilder er blitt interessante i
Line: 44 to 44
  norsk forskning kan bidra til fremme et mer tolerabelt energisystem for våre etterkommere.
Changed:
<
<

16. oktober

Professor Kåre Olaussen, NTNU: Nord - sør, øst - vest, opp - ned, ... Kan det finnes flere retninger i universet ?
>
>

16. oktober - Professor Kåre Olaussen, NTNU

Nord - sør, øst - vest, opp - ned, ... Kan det finnes flere retninger i universet ?

 
Changed:
<
<

Ekstraordinært seminar - Torsdag 23. oktober

Professor Alan Coley, Dalhousie Universitet, Halifax, Nova Scotia, Canada: Averaging in sperically symmetric cosmology

Ekstraordinært seminar - Fredag 24. oktober

Post. Doc. Nicos Pelayas, Dalhousie Universitet, Halifax, Nova Scotia, Canada: Geometric properties of the Kundt class

30. oktober

Professor Svein Bjelland, UiS: Hypertermofile arke-bakterier og temperaturgrense hyperthermofile_4.jpg

13. november

Førsteamanuensis Merete Vadla Madland, UiS: Et underjordisk eventyr - historien om en spektakulær stein

27. november

Professor Henning Knutsen, UiS: NIKOLAUS KOPERNIKUS - polsk vitenskapsmann som satte Sola i sentrum

-- TheodorIvesdal - 2009-01-16
>
>

23. oktober - Professor Alan Coley, Dalhousie Universitet, Halifax, Nova Scotia, Canada

Ekstraordinært seminar

Averaging in sperically symmetric cosmology

We discuss the averaging problem in general relativity using the form of the macroscopic gravity equations in the case of spherical symmetry in volume preserving coordinates. In particular, we calculate the form of the correlation tensor under some reasonable assumptions on the form for the inhomogeneous gravitational field and matter distribution. On cosmological scales, the correlation tensor in a Friedmann­Lemaitre­Robertson­Walker background is found to be of the form of a spatial curvature.

On astrophysical scales the correlation tensor can be interpreted as the sum of a spatial curvature and an anisotropic fluid. We briefly discuss the physical implications of these results.

24. oktober - Post. Doc. Nicos Pelayas, Dalhousie Universitet, Halifax, Nova Scotia, Canada

Ekstraordinært seminar

Geometric properties of the Kundt class

A four dimensional Lorentzian geometry that admits a null congruence with certain kinematic features defines the Kundt class of metrics. These spacetimes play a key role when a characterization of geometries based on scalar polynomial curvature invariants is performed. I shall discuss the connection between the kinematic and the curvature properties of these spacetimes. I will then focus on a particular subclass of the Kundt metrics and show how the Riemann tensor and all of its derivatives become algebraically special and also give a partial algebraic classification for the first covariant derivative of the Riemann tensor.

30. oktober - Professor Svein Bjelland, UiS

Hypertermofile arke-bakterier og temperaturgrense

Alt cellulært liv på jorda er gruppert i tre domener: Eubakterier (Bacteria; det som tradisjonelt er regnet som bakterier), arkebakterier (Archaea; også bare kalt arker) og eukaryoter (alt fra encellede organismer som gjær til komplekse organismer som menneske). De celler som kan leve ved høyest temperatur fins blant arkene, hvor noen tåler > 100 °C. Foredraget vil omhandle slike hypertermofile arker, og det som gjør dem temperaturresistente, og egenskaper som setter den øvre grense for cellulært liv diskutert. Den type forskning som foregår på UiS på hypertermofile arker, vil også bli nevnt.

 • Hyperthermofile:
  hyperthermofile_4.jpg

13. november - Førsteamanuensis Merete Vadla Madland, UiS

Et underjordisk eventyr - historien om en spektakulær stein

Karbonat reservoar utgjør mer enn 50 % av verdens oljereserver. På norsk kontinental sokkel finnes to store viktige kalk reservoar; Ekofisk og Valhall feltet med ConocoPhillips og BP som operatører. Ekofisk feltet var det første feltet som ble satt i produksjon i 1971 og forventet utvinningsgrad var opprinnelig 17-18 %. Dagens beregninger viser derimot en utvinningsgrad på nærmere 52 %. Årsaken til denne økningen i utvinningsgrad er forskning, ny teknologi og ikke minst vanninjeksjon. Den såkalte ”water weakening” effekten eller vannsvekkelsen av kalk, som har vist seg å være en direkte årsak til sjøvannsinnsprøytingen på Ekofisk feltet, har vært bakgrunnen for store deler av vårt arbeid innen kalkforsking. Forskning ved UiS viser at kjemiske effekter påvirker den mekaniske styrken til kalk, og kjemiske aspekter bør derfor tas i betraktning ved utarbeiding/oppgraderinger av reservoarmodeller for injeksjon av sjøvann i svake kalkreservoarbergarter.

27. november - Professor Henning Knutsen, UiS

NIKOLAUS KOPERNIKUS - polsk vitenskapsmann som satte Sola i sentrum

 • Copernicus heliosentriske system:
  _Copernicus_heliosentriske_system.jpg
 

META FILEATTACHMENT attachment="topologi.jpg" attr="" comment="Topologi" date="1232104403" name="topologi.jpg" path="topologi.jpg" size="59269" stream="topologi.jpg" tmpFilename="/tmp/qTaQClX7Tk" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="" comment="Fornybar energi" date="1232105743" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/KDnBbagGgF" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="hyperthermofile_4.jpg" attr="" comment="hyperthermofile" date="1232366394" name="hyperthermofile_4.jpg" path="hyperthermofile_4.jpg" size="200316" stream="hyperthermofile_4.jpg" tmpFilename="/tmp/UHuVCNJra8" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" attr="" comment="Ett_underjordisk_eventyr" date="1232366628" name="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" path="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" size="47663" stream="Ett_underjordisk_eventyr_mvm_08.pdf" tmpFilename="/tmp/GCoQMqkzXc" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" attr="" comment="Copernicus_heliosentriske_system" date="1232366821" name="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" path="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" size="213607" stream="_Copernicus_heliosentriske_system.jpg" tmpFilename="/tmp/9OkJkoWr7L" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 2
2009-01-16 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Høsten 2008

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 torsdager 14:15

25. september

Changed:
<
<
Professor John Rekstad, UiO: _"Fornybar energi"_
>
>
Professor John Rekstad, Fysisk institutt UiO: _"Fornybar energi"_
 
Deleted:
<
<
FORNYBAR ENERGI Proffesor John Rekstad Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
  Vi innser i dag at videre ensidig satsning på fossile energikilder ikke representerer en forsvarlig forvaltning av ressurser og miljø. Nye fornybare energikilder er blitt interessante i kretser som tidligere anså slike som særheter blant nerder i universiteter og
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback