Difference: Seminar2008V (1 vs. 4)

Revision 4
2009-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Program for Våren 2008

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 Kjølv Egelands hus ved Universitetet i Stavanger torsdager 14:15
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2008

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
 

14. februar - Henning Knutsen

SIR ISAAC NEWTON

Revision 3
2009-01-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Våren 2008

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 Kjølv Egelands hus ved Universitetet i Stavanger torsdager 14:15
Line: 76 to 76
 Changed:
<
<
Per A. Amundsen
Henning Knutsen
>
>

Per A. Amundsen og Henning Knutsen
 

META FILEATTACHMENT attachment="kepler10.jpg" attr="" comment="Johannes Kepler" date="1232373856" name="kepler10.jpg" path="kepler10.jpg" size="39439" stream="kepler10.jpg" tmpFilename="/tmp/wNiPir1wtY" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 2
2009-01-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Program for Våren 2008

Seminarene vil bli holdt i rom A-204 Kjølv Egelands hus ved Universitetet i Stavanger torsdager 14:15
Line: 89 to 89
 
META FILEATTACHMENT attachment="uggla_1.doc" attr="" comment="Vad händer då rum och tid upphör?" date="1232378793" name="uggla_1.doc" path="uggla 1.doc" size="25088" stream="uggla 1.doc" tmpFilename="/tmp/0T6RYU3n4G" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="reaktor.jpg" attr="" comment="reaktor" date="1232379028" name="reaktor.jpg" path="reaktor.jpg" size="72563" stream="reaktor.jpg" tmpFilename="/tmp/diKbvojcJc" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="reaktor-foredrag.doc" attr="" comment="reaktor-foredrag" date="1232379209" name="reaktor-foredrag.doc" path="reaktor-foredrag.doc" size="24576" stream="reaktor-foredrag.doc" tmpFilename="/tmp/iKc3dfznHI" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META TOPICMOVED by="TheodorIvesdal" date="1232384634" from="TorsdagsSeminar.Spring2008" to="TorsdagsSeminar.Seminar2008V"
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback