Difference: Seminar2009H (1 vs. 22)

Revision 22
2009-11-13 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 75 to 75
 

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Changed:
<
<
Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
Introduksjon - pdf
>
>
Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?

Et av de viktigste utviklingstrekk i dagens naturvitenskap er den økte bruk av metoder fra fysikk, matematikk og informatikk til å studere levende systemer. I foredraget vil Einevoll snakke om hvordan nerveceller og nettverk av nerveceller kan modelleres med matematikk og hvordan dette muliggjør vesentlig bedre forståelse av hvordan hjernen virker og hvordan vi tenker. Videre vil Einevoll diskutere hvordan nye ikke-invasive målemetoder gjør det mulig å kikke inn i hjernen og måle hva vi tenker.
Line: 109 to 109
 
META FILEATTACHMENT attachment="Bo_Andersen.pdf" attr="" comment="" date="1256895288" name="Bo_Andersen.pdf" path="Bo_Andersen.pdf" size="208494" stream="Bo_Andersen.pdf" tmpFilename="/tmp/XU6CtWSNN6" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.doc" attr="" comment="" date="1257761913" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.doc" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.doc" size="25600" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.doc" tmpFilename="/tmp/K0v1eUe6Nh" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.pdf" attr="" comment="" date="1257762056" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.pdf" size="208327" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.pdf" tmpFilename="/tmp/Ta3DI9Vm0u" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="UiS-GTEinevoll-November2009.pdf" attr="" comment="" date="1258112241" name="UiS-GTEinevoll-November2009.pdf" path="UiS-GTEinevoll-November2009.pdf" size="5110532" stream="UiS-GTEinevoll-November2009.pdf" tmpFilename="/tmp/AvTKZt3NW2" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 21
2009-11-09 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 75 to 75
 

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Changed:
<
<
Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
>
>
Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
Introduksjon - pdf
 

Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?

Added:
>
>
Et av de viktigste utviklingstrekk i dagens naturvitenskap er den økte bruk av metoder fra fysikk, matematikk og informatikk til å studere levende systemer. I foredraget vil Einevoll snakke om hvordan nerveceller og nettverk av nerveceller kan modelleres med matematikk og hvordan dette muliggjør vesentlig bedre forståelse av hvordan hjernen virker og hvordan vi tenker. Videre vil Einevoll diskutere hvordan nye ikke-invasive målemetoder gjør det mulig å kikke inn i hjernen og måle hva vi tenker.
 Line: 105 to 107
 
META FILEATTACHMENT attachment="cobe.jpg" attr="" comment="" date="1256562060" name="cobe.jpg" path="cobe.jpg" size="1860822" stream="cobe.jpg" tmpFilename="/tmp/APfSHNgMAG" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" attr="" comment="" date="1256893399" name="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" path="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" size="5274377" stream="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" tmpFilename="/tmp/NfhqrLQUbk" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Bo_Andersen.pdf" attr="" comment="" date="1256895288" name="Bo_Andersen.pdf" path="Bo_Andersen.pdf" size="208494" stream="Bo_Andersen.pdf" tmpFilename="/tmp/XU6CtWSNN6" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.doc" attr="" comment="" date="1257761913" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.doc" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.doc" size="25600" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.doc" tmpFilename="/tmp/K0v1eUe6Nh" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.pdf" attr="" comment="" date="1257762056" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Einevoll.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.pdf" size="208327" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Einevoll.pdf" tmpFilename="/tmp/Ta3DI9Vm0u" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 20
2009-10-30 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 21 to 21
 

hjertager-cfd.jpeg
Changed:
<
<
>
>
 

24. september - Prodekan for forskning/Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

Line: 34 to 34
 

Husy-foredrag.jpg
Changed:
<
<
>
>
 

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Changed:
<
<
Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg  
>
>
Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi

Open Access - framtidens publiseringsmodell eller bare et blaff?
 • Litt om Open Access, bakgrunn, muligheter og utfordringer
Line: 47 to 47
 
 • Litt om Brage, Bibsys sitt verktøy for Open Access- publisering
 • Litt om bibliotekets øvrige ressurser.
Deleted:
<
<
 

15. oktober - Professor Henning Knutsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

HenningKnutsen.jpg Vi må med stor beklagelse meddele at torsdagsseminaret med Simon Møller, Bioteknologi i forskning og samfunn, må utsettes til senere anledning. Til trøst holder Henning Knutsen foredrag
Line: 60 to 57
 

29. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Changed:
<
<
Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593
>
>
Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593;
http://www.romsenter.no/

Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Europas Kosmologiske arbeidshester.

Selv om vi virkelig er i en astrofysisk gullalder, er det en del fundamentale forhold vi ikke har tilstrekkelig innsikt i, blant annet følgende spørsmål:
Line: 105 to 103
 
META FILEATTACHMENT attachment="Galileo.jpeg" attr="" comment="" date="1255555267" name="Galileo.jpeg" path="Galileo.jpeg" size="12369" stream="Galileo.jpeg" tmpFilename="/tmp/hw6lCoFVDt" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="romfart.jpg" attr="" comment="" date="1256561908" name="romfart.jpg" path="romfart.jpg" size="2106770" stream="romfart.jpg" tmpFilename="/tmp/qPEzMS0ERq" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="cobe.jpg" attr="" comment="" date="1256562060" name="cobe.jpg" path="cobe.jpg" size="1860822" stream="cobe.jpg" tmpFilename="/tmp/APfSHNgMAG" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" attr="" comment="" date="1256893399" name="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" path="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" size="5274377" stream="Kosmologi_UIS_Bo_Andersen.pdf" tmpFilename="/tmp/NfhqrLQUbk" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Bo_Andersen.pdf" attr="" comment="" date="1256895288" name="Bo_Andersen.pdf" path="Bo_Andersen.pdf" size="208494" stream="Bo_Andersen.pdf" tmpFilename="/tmp/XU6CtWSNN6" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 19
2009-10-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 58 to 58
 
Galileo.jpeg Galileo Galilei (1564 - 1642) var en italiensk matematiker, fysiker og astronom. Han blir sett på som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk.
Deleted:
<
<
 

29. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593
Line: 75 to 74
 
romfart.jpg cobe.jpg
Added:
>
>
 

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
Revision 18
2009-10-27 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 6 to 6
  Hopp direkte ned til forestående Seminar

10. september - Instituttleder/Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Added:
>
>
Bjorn_Hjertager.jpg  
 

Computational Fluid Dynamics eller Colours for Directors

Changed:
<
<
CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en formidabel utvikling i de seneste 10-20 årene. Foredraget vil vise grunnlaget for CFD og noen historiske øyeblikk på veien til nåtidens utbredelse. Eksempler på forfatterens anvendelser av teknikkene innenfor områder som offshore, sikkerhet og kjemiske reaktorer vil ble gitt. CFD’s
>
>
CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en formidabel utvikling i de seneste 10-20 årene. Foredraget vil vise grunnlaget for CFD og noen historiske øyeblikk på veien til nåtidens utbredelse. Eksempler på forfatterens anvendelser av teknikkene innenfor områder som offshore, sikkerhet og kjemiske reaktorer vil ble gitt. CFD’s
  typiske muligheter og begrensninger vil bli diskutert.
Changed:
<
<
CFD er også av skeptikere blitt kalt for ”Colours for Directors”. Grunnen til dette blir belyst og diskutert.
>
>
CFD er også av skeptikere blitt kalt for ”Colours for Directors”. Grunnen til dette blir belyst og diskutert.
 
Changed:
<
<
Forelesningen vil være på norsk, men lysark vil være på engelsk. Figuren nedenfor viser en CFD simulering av trykkfeltet rundt en dinosaur som står i 5 m/s motvind..
>
>
Forelesningen vil være på norsk, men lysark vil være på engelsk. Figuren viser en CFD simulering av trykkfeltet rundt en dinosaur som står i 5 m/s motvind.. |
 

hjertager-cfd.jpeg

Deleted:
<
<
 • Bjørn Hjertager:
  Bjorn_Hjertager.jpg
 

24. september - Prodekan for forskning/Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

Added:
>
>
John_Haakon_Husoey.jpg  
 

Ingeniørmatematikk: En elektroingeniørs betraktninger eller En historisk tilnærming til hvordan en kvitter seg med fysikken og fokuserer på matematikken

Om interaksjon mellom matematikk og ingeniørfag. Hvordan enkel lineær algebra kan forenkle forståelse og teoriutvikling i digital signalbehandling.
Line: 38 to 36
 

Deleted:
<
<
 • John Håkon Husøy:
  John_Haakon_Husoey.jpg
 

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Line: 67 to 63
 
Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593

Europas Kosmologiske arbeidshester.

Deleted:
<
<
romfart.jpg cobe.jpg
  Selv om vi virkelig er i en astrofysisk gullalder, er det en del fundamentale forhold vi ikke har tilstrekkelig innsikt i, blant annet følgende spørsmål:

 • Består virkelig Universet kun av 4% materie som vi kjenner det?
Line: 79 to 72
 

Foredraget vil ta for seg hvordan satellittprosjekter til den Europesiske romorganisasjonen, ESA vil bidra til økt innsikt i noen av disse spørsmålene. Det gjelder nylig oppskutte prosjekter som Herschel og Planck, prosjekter under bygging som GAIA og JWST, samt planlagte prosjekter som LISA og EUCLID. Alle disse prosjektene er en del av ESAs "Cosmic Vision" program som definerer både de vitenskapelige målsetningene fram til 2025 og hvilke prosjekter som skal gjennomføres.
Added:
>
>
romfart.jpg cobe.jpg
 

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
Revision 17
2009-10-26 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Changed:
<
<
Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
>
>
Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
 

Hopp direkte ned til forestående Seminar
Revision 16
2009-10-26 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 42 to 42
  John_Haakon_Husoey.jpg

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Added:
>
>
Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg  
 

Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi

Deleted:
<
<
  Open Access - framtidens publiseringsmodell eller bare et blaff?
Changed:
<
<

- Litt om Open Access, bakgrunn, muligheter og utfordringer

- Hvorfor Open Access

- Litt om Brage, Bibsys sitt verktøy for Open Access- publisering Litt om bibliotekets øvrige ressurser.
>
>
 • Litt om Open Access, bakgrunn, muligheter og utfordringer
 • Hvorfor Open Access
 • Litt om Brage, Bibsys sitt verktøy for Open Access- publisering
 • Litt om bibliotekets øvrige ressurser.
 

Deleted:
<
<
 • Espen von Osten Skjoldal:
  Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg
 

15. oktober - Professor Henning Knutsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Line: 70 to 66
 

29. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593
Changed:
<
<

Kosmologiske arbeidshester.

>
>

Europas Kosmologiske arbeidshester.

romfart.jpg cobe.jpg

Selv om vi virkelig er i en astrofysisk gullalder, er det en del fundamentale forhold vi ikke har tilstrekkelig innsikt i, blant annet følgende spørsmål:

 • Består virkelig Universet kun av 4% materie som vi kjenner det?
 • Hvordan bringe gravitasjonsteorien og kvantemekanikken sammen?
 • Hvordan er Universet blitt til og utviklet seg til det vi observerer i dag?
 • Gjelder de samme fysiske lovene i hele Universet til all tid?

Foredraget vil ta for seg hvordan satellittprosjekter til den Europesiske romorganisasjonen, ESA vil bidra til økt innsikt i noen av disse spørsmålene. Det gjelder nylig oppskutte prosjekter som Herschel og Planck, prosjekter under bygging som GAIA og JWST, samt planlagte prosjekter som LISA og EUCLID. Alle disse prosjektene er en del av ESAs "Cosmic Vision" program som definerer både de vitenskapelige målsetningene fram til 2025 og hvilke prosjekter som skal gjennomføres.
 

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Line: 100 to 107
 
META FILEATTACHMENT attachment="bio.jpg" attr="" comment="" date="1255508255" name="bio.jpg" path="bio.jpg" size="113755" stream="bio.jpg" tmpFilename="/tmp/uzNCQySCZv" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="HenningKnutsen.jpg" attr="" comment="" date="1255555076" name="HenningKnutsen.jpg" path="HenningKnutsen.jpg" size="42585" stream="HenningKnutsen.jpg" tmpFilename="/tmp/uOLvm9LarT" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Galileo.jpeg" attr="" comment="" date="1255555267" name="Galileo.jpeg" path="Galileo.jpeg" size="12369" stream="Galileo.jpeg" tmpFilename="/tmp/hw6lCoFVDt" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="romfart.jpg" attr="" comment="" date="1256561908" name="romfart.jpg" path="romfart.jpg" size="2106770" stream="romfart.jpg" tmpFilename="/tmp/qPEzMS0ERq" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="cobe.jpg" attr="" comment="" date="1256562060" name="cobe.jpg" path="cobe.jpg" size="1860822" stream="cobe.jpg" tmpFilename="/tmp/APfSHNgMAG" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 15
2009-10-26 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 68 to 68
 

29. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Deleted:
<
<
Obs obs merk dato, rikitig dato er 29 oktober.
 
Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593

Kosmologiske arbeidshester.

Revision 14
2009-10-16 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 58 to 58
 
 • Espen von Osten Skjoldal:
  Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg
Deleted:
<
<
 

15. oktober - Professor Henning Knutsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

HenningKnutsen.jpg Vi må med stor beklagelse meddele at torsdagsseminaret med Simon Møller, Bioteknologi i forskning og samfunn, må utsettes til senere anledning. Til trøst holder Henning Knutsen foredrag
Line: 67 to 66
 
Galileo.jpeg Galileo Galilei (1564 - 1642) var en italiensk matematiker, fysiker og astronom. Han blir sett på som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk.
Changed:
<
<

20. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

>
>

29. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Obs obs merk dato, rikitig dato er 29 oktober.
 
Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593

Kosmologiske arbeidshester.

Revision 13
2009-10-15 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 60 to 60
 

15. oktober - Professor Henning Knutsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Changed:
<
<

Vi må med stor beklagelse meddele at torsdagsseminaret med Simon Møller, Bioteknologi i forskning og samfunn, må utsettes til senere anledning. Til trøst holder Henning Knutsen foredrag
>
>
HenningKnutsen.jpg Vi må med stor beklagelse meddele at torsdagsseminaret med Simon Møller, Bioteknologi i forskning og samfunn, må utsettes til senere anledning. Til trøst holder Henning Knutsen foredrag
 

Galileo Galilei: Eksperimentalfysikkens grunnlegger.

Changed:
<
<

Galileo Galilei (1564 - 1642) var en italiensk matematiker, fysiker og astronom. Han blir sett på som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk.

Galileo Galilei
Galileo.jpeg

 • Henning Knutsen:
  HenningKnutsen.jpg
>
>
Galileo.jpeg Galileo Galilei (1564 - 1642) var en italiensk matematiker, fysiker og astronom. Han blir sett på som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk.
 

20. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Added:
>
>
Andersen_Bo060116170_27565e.jpg http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593
 

Kosmologiske arbeidshester.

Deleted:
<
<
 • Bo Nyborg Andersen:
  Andersen_Bo060116170_27565e.jpg

http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593
 

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Added:
>
>
Gaute_Einevoll5.jpg http://arken.umb.no/~gautei/
 

Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?

Deleted:
<
<
 • Gaute T. Einevoll:
  Gaute_Einevoll5.jpg

http://arken.umb.no/~gautei/
 


Revision 12
2009-10-14 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 59 to 59
  Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg

Changed:
<
<

15. oktober - Professor Simon Geir Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Bioteknologi i forskning og samfunn.

>
>

15. oktober - Professor Henning Knutsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

 
Changed:
<
<
Bioteknologi er en del av hverdagen vår. Når vi spiser, kjører på jobb, får hodepine, blir alvorlig syk…osv. Dette er en del av bioteknologien vi opplever fra dag til dag. I dette foredraget vil Simon Møller fortelle om bioteknologi generelt og om aktiviteter i regionen.
>
>
Vi må med stor beklagelse meddele at torsdagsseminaret med Simon Møller, Bioteknologi i forskning og samfunn, må utsettes til senere anledning. Til trøst holder Henning Knutsen foredrag
 
Changed:
<
<
bio.jpg
>
>

Galileo Galilei: Eksperimentalfysikkens grunnlegger.

 
Changed:
<
<
 • Simon Geir Møller:
  simon.jpg
>
>
Galileo Galilei (1564 - 1642) var en italiensk matematiker, fysiker og astronom. Han blir sett på som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk.

Galileo Galilei
Galileo.jpeg

 • Henning Knutsen:
  HenningKnutsen.jpg
 

20. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Kosmologiske arbeidshester.

Line: 106 to 110
 
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" attr="" comment="Skjoldal" date="1254130285" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" size="452248" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" tmpFilename="/tmp/Vh28JoyRb1" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Brage_Open_Access_og_saant.pdf" attr="" comment="OpenAccess" date="1254414601" name="Brage_Open_Access_og_saant.pdf" path="Brage, Open Access og saant.pdf" size="274393" stream="Brage, Open Access og saant.pdf" tmpFilename="/tmp/87VrohiG7Q" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="bio.jpg" attr="" comment="" date="1255508255" name="bio.jpg" path="bio.jpg" size="113755" stream="bio.jpg" tmpFilename="/tmp/uzNCQySCZv" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="HenningKnutsen.jpg" attr="" comment="" date="1255555076" name="HenningKnutsen.jpg" path="HenningKnutsen.jpg" size="42585" stream="HenningKnutsen.jpg" tmpFilename="/tmp/uOLvm9LarT" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Galileo.jpeg" attr="" comment="" date="1255555267" name="Galileo.jpeg" path="Galileo.jpeg" size="12369" stream="Galileo.jpeg" tmpFilename="/tmp/hw6lCoFVDt" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 11
2009-10-14 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 62 to 62
 

15. oktober - Professor Simon Geir Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Bioteknologi i forskning og samfunn.

Added:
>
>
Bioteknologi er en del av hverdagen vår. Når vi spiser, kjører på jobb, får hodepine, blir alvorlig syk…osv. Dette er en del av bioteknologien vi opplever fra dag til dag. I dette foredraget vil Simon Møller fortelle om bioteknologi generelt og om aktiviteter i regionen.

bio.jpg
 
 • Simon Geir Møller:
  simon.jpg
Line: 101 to 105
 
META FILEATTACHMENT attachment="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" attr="" comment="Husoy foredrag" date="1253809090" name="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" path="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" size="11605910" stream="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" tmpFilename="/tmp/6a5YdWM4rQ" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" attr="" comment="Skjoldal" date="1254130285" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" size="452248" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" tmpFilename="/tmp/Vh28JoyRb1" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Brage_Open_Access_og_saant.pdf" attr="" comment="OpenAccess" date="1254414601" name="Brage_Open_Access_og_saant.pdf" path="Brage, Open Access og saant.pdf" size="274393" stream="Brage, Open Access og saant.pdf" tmpFilename="/tmp/87VrohiG7Q" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="bio.jpg" attr="" comment="" date="1255508255" name="bio.jpg" path="bio.jpg" size="113755" stream="bio.jpg" tmpFilename="/tmp/uzNCQySCZv" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 10
2009-10-01 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 41 to 41
 
 • John Håkon Husøy:
  John_Haakon_Husoey.jpg
Deleted:
<
<
 

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi

Line: 55 to 54
  Litt om bibliotekets øvrige ressurser.

Added:
>
>
 
 • Espen von Osten Skjoldal:
  Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg
Added:
>
>
 

15. oktober - Professor Simon Geir Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Bioteknologi i forskning og samfunn.

Line: 99 to 100
 
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" attr="" comment="" date="1253545044" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" size="71574" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" tmpFilename="/tmp/bfa3qXGI4b" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" attr="" comment="Husoy foredrag" date="1253809090" name="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" path="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" size="11605910" stream="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" tmpFilename="/tmp/6a5YdWM4rQ" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" attr="" comment="Skjoldal" date="1254130285" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" size="452248" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" tmpFilename="/tmp/Vh28JoyRb1" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Brage_Open_Access_og_saant.pdf" attr="" comment="OpenAccess" date="1254414601" name="Brage_Open_Access_og_saant.pdf" path="Brage, Open Access og saant.pdf" size="274393" stream="Brage, Open Access og saant.pdf" tmpFilename="/tmp/87VrohiG7Q" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 9
2009-09-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 6 to 6
  Hopp direkte ned til forestående Seminar

10. september - Instituttleder/Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Changed:
<
<

Computational Fluid Dynamics eller Colours for Directors
>
>

Computational Fluid Dynamics eller Colours for Directors

 

CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en formidabel utvikling i de seneste 10-20 årene. Foredraget vil vise grunnlaget for CFD og noen
Line: 29 to 28
  Bjorn_Hjertager.jpg

24. september - Prodekan for forskning/Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

Changed:
<
<

Ingeniørmatematikk: En elektroingeniørs betraktninger eller En historisk tilnærming til hvordan en kvitter seg med fysikken og fokuserer på matematikken
>
>

Ingeniørmatematikk: En elektroingeniørs betraktninger eller En historisk tilnærming til hvordan en kvitter seg med fysikken og fokuserer på matematikken

 

Om interaksjon mellom matematikk og ingeniørfag. Hvordan enkel lineær algebra kan forenkle forståelse og teoriutvikling i digital signalbehandling.
Line: 45 to 43
 

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Added:
>
>

Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi

Open Access - framtidens publiseringsmodell eller bare et blaff?

- Litt om Open Access, bakgrunn, muligheter og utfordringer
 

Changed:
<
<
Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi.
>
>
- Hvorfor Open Access
 
Added:
>
>
- Litt om Brage, Bibsys sitt verktøy for Open Access- publisering Litt om bibliotekets øvrige ressurser.

 
 • Espen von Osten Skjoldal:
  Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg

15. oktober - Professor Simon Geir Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Changed:
<
<

Bioteknologi i forskning og samfunn.
>
>

Bioteknologi i forskning og samfunn.

 

 • Simon Geir Møller:
  simon.jpg

20. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Changed:
<
<

Kosmologiske arbeidshester.
>
>

Kosmologiske arbeidshester.

 

 • Bo Nyborg Andersen:
  Andersen_Bo060116170_27565e.jpg
Line: 68 to 73
  http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Changed:
<
<

Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?
>
>

Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?

 

 • Gaute T. Einevoll:
  Gaute_Einevoll5.jpg
Line: 94 to 98
 
META FILEATTACHMENT attachment="Husy-foredrag.jpg" attr="" comment="Husoy" date="1253544904" name="Husy-foredrag.jpg" path="Husøy-foredrag.jpg" size="63350" stream="Husøy-foredrag.jpg" tmpFilename="/tmp/750mQOQyro" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" attr="" comment="" date="1253545044" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" size="71574" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" tmpFilename="/tmp/bfa3qXGI4b" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" attr="" comment="Husoy foredrag" date="1253809090" name="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" path="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" size="11605910" stream="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" tmpFilename="/tmp/6a5YdWM4rQ" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" attr="" comment="Skjoldal" date="1254130285" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Skjoldal.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" size="452248" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Skjoldal.pdf" tmpFilename="/tmp/Vh28JoyRb1" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 8
2009-09-24 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 39 to 39
  Husy-foredrag.jpg

Added:
>
>
 
 • John Håkon Husøy:
  John_Haakon_Husoey.jpg
Line: 93 to 93
 
META FILEATTACHMENT attachment="hjertager-cfd.jpeg" attr="" comment="CFD dino" date="1252404329" name="hjertager-cfd.jpeg" path="hjertager-cfd.jpeg" size="52712" stream="hjertager-cfd.jpeg" tmpFilename="/tmp/ZJuVKkgw38" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Husy-foredrag.jpg" attr="" comment="Husoy" date="1253544904" name="Husy-foredrag.jpg" path="Husøy-foredrag.jpg" size="63350" stream="Husøy-foredrag.jpg" tmpFilename="/tmp/750mQOQyro" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" attr="" comment="" date="1253545044" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" size="71574" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" tmpFilename="/tmp/bfa3qXGI4b" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" attr="" comment="Husoy foredrag" date="1253809090" name="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" path="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" size="11605910" stream="Sept_24_2009_matnat_sem.pdf" tmpFilename="/tmp/6a5YdWM4rQ" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 7
2009-09-24 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 9 to 9
 

Computational Fluid Dynamics eller Colours for Directors
Changed:
<
<
CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en
>
>
CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en
  formidabel utvikling i de seneste 10-20 årene. Foredraget vil vise grunnlaget for CFD og noen historiske øyeblikk på veien til nåtidens utbredelse. Eksempler på forfatterens anvendelser av
Changed:
<
<
teknikkene innenfor områder som offshore, sikkerhet og kjemiske reaktorer vil ble gitt. CFD’s
>
>
teknikkene innenfor områder som offshore, sikkerhet og kjemiske reaktorer vil ble gitt. CFD’s
  typiske muligheter og begrensninger vil bli diskutert.
Changed:
<
<
CFD er også av skeptikere blitt kalt for ”Colours for Directors”. Grunnen til dette blir belyst
>
>
CFD er også av skeptikere blitt kalt for ”Colours for Directors”. Grunnen til dette blir belyst
  og diskutert.

Forelesningen vil være på norsk, men lysark vil være på engelsk.
Line: 24 to 24
 

hjertager-cfd.jpeg
Changed:
<
<
>
>
 
 • Bjørn Hjertager:
  Bjorn_Hjertager.jpg
Deleted:
<
<
 

24. september - Prodekan for forskning/Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

Ingeniørmatematikk: En elektroingeniørs betraktninger eller En historisk tilnærming til hvordan en kvitter seg med fysikken og fokuserer på matematikken
Line: 39 to 38
 

Husy-foredrag.jpg
Changed:
<
<
>
>
 
 • John Håkon Husøy:
  John_Haakon_Husoey.jpg
Added:
>
>
 

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Changed:
<
<
Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi.
>
>
Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi.
 

 • Espen von Osten Skjoldal:
  Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg
Revision 6
2009-09-21 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 7 to 7
 

10. september - Instituttleder/Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Changed:
<
<
“Computational Fluid Dynamics” eller “Colours for Directors”.
>
>
Computational Fluid Dynamics eller Colours for Directors
 

CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en formidabel utvikling i de seneste 10-20 årene. Foredraget vil vise grunnlaget for CFD og noen
Line: 24 to 24
 

hjertager-cfd.jpeg
Changed:
<
<
>
>
 
 • Bjørn Hjertager:
  Bjorn_Hjertager.jpg

24. september - Prodekan for forskning/Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

Added:
>
>
Ingeniørmatematikk: En elektroingeniørs betraktninger eller En historisk tilnærming til hvordan en kvitter seg med fysikken og fokuserer på matematikken
  Om interaksjon mellom matematikk og ingeniørfag. Hvordan enkel lineær algebra kan forenkle forståelse og teoriutvikling i digital signalbehandling.
Added:
>
>
En vil innlede med noen betraktninger omkring ingeniørfagenes betydning for matematikken og matematikkens betydning for ingeniørfagene. En vil dernest gjøre rede for sentrale tankemåter og problemstillinger inne digital signalbehandling, et fagfelt som vi i dag kan betrakte som fundamentet for all moderne elektronikk eksemplifisert ved mobiltelefonen og iPod. Eksempler på hvordan enkel bruk av lineær algebra kan spille en rolle innen en viktig subdisiplin i digital signalbehandling, adaptiv filtrering, en fagfelt med anvendelser innen bl.a. telekommunikasjon og medisinsk teknikk, vil bli gitt.

Husy-foredrag.jpg

 
 • John Håkon Husøy:
  John_Haakon_Husoey.jpg
Line: 83 to 91
 
META FILEATTACHMENT attachment="simon.jpg" attr="" comment="Simon G. Møller" date="1251318731" name="simon.jpg" path="simon.jpg" size="32790" stream="simon.jpg" tmpFilename="/tmp/oAmhdWl7XC" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Hjertager_foredrag.pdf" attr="" comment="CFD" date="1252404277" name="Hjertager_foredrag.pdf" path="Hjertager foredrag.pdf" size="129962" stream="Hjertager foredrag.pdf" tmpFilename="/tmp/sAfWZsoYsY" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="hjertager-cfd.jpeg" attr="" comment="CFD dino" date="1252404329" name="hjertager-cfd.jpeg" path="hjertager-cfd.jpeg" size="52712" stream="hjertager-cfd.jpeg" tmpFilename="/tmp/ZJuVKkgw38" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Husy-foredrag.jpg" attr="" comment="Husoy" date="1253544904" name="Husy-foredrag.jpg" path="Husøy-foredrag.jpg" size="63350" stream="Husøy-foredrag.jpg" tmpFilename="/tmp/750mQOQyro" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" attr="" comment="" date="1253545044" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_Husy.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" size="71574" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, Husøy.pdf" tmpFilename="/tmp/bfa3qXGI4b" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 5
2009-09-10 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15

Hopp direkte ned til forestående Seminar
Deleted:
<
<
 

10. september - Instituttleder/Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

“Computational Fluid Dynamics” eller “Colours for Directors”.
Line: 29 to 28
 
 • Bjørn Hjertager:
  Bjorn_Hjertager.jpg
Changed:
<
<

24. september - Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

>
>

24. september - Prodekan for forskning/Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

 

Om interaksjon mellom matematikk og ingeniørfag. Hvordan enkel lineær algebra kan forenkle forståelse og teoriutvikling i digital signalbehandling.
Revision 4
2009-09-08 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 6 to 6
  Hopp direkte ned til forestående Seminar

Changed:
<
<

10. september - Instituttleder Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

>
>

10. september - Instituttleder/Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

 

“Computational Fluid Dynamics” eller “Colours for Directors”.
Added:
>
>
CFD – Computational Fluid Dynamics er en gren av strømningsmekanikken som har hatt en formidabel utvikling i de seneste 10-20 årene. Foredraget vil vise grunnlaget for CFD og noen historiske øyeblikk på veien til nåtidens utbredelse. Eksempler på forfatterens anvendelser av teknikkene innenfor områder som offshore, sikkerhet og kjemiske reaktorer vil ble gitt. CFD’s typiske muligheter og begrensninger vil bli diskutert.

CFD er også av skeptikere blitt kalt for ”Colours for Directors”. Grunnen til dette blir belyst og diskutert.

Forelesningen vil være på norsk, men lysark vil være på engelsk. Figuren nedenfor viser en CFD simulering av trykkfeltet rundt en dinosaur som står i 5 m/s motvind..

hjertager-cfd.jpeg

 
 • Bjørn Hjertager:
  Bjorn_Hjertager.jpg
Line: 66 to 81
 
META FILEATTACHMENT attachment="Bjorn_Hjertager.jpg" attr="" comment="Bjørn Hjertager" date="1251317821" name="Bjorn_Hjertager.jpg" path="Bjorn_Hjertager.jpg" size="128726" stream="Bjorn_Hjertager.jpg" tmpFilename="/tmp/mnFe9lEAZ5" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" attr="" comment="Espen von Osten Skjoldal" date="1251317870" name="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" path="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" size="33098" stream="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" tmpFilename="/tmp/zLTqFKutSa" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="simon.jpg" attr="" comment="Simon G. Møller" date="1251318731" name="simon.jpg" path="simon.jpg" size="32790" stream="simon.jpg" tmpFilename="/tmp/oAmhdWl7XC" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Hjertager_foredrag.pdf" attr="" comment="CFD" date="1252404277" name="Hjertager_foredrag.pdf" path="Hjertager foredrag.pdf" size="129962" stream="Hjertager foredrag.pdf" tmpFilename="/tmp/sAfWZsoYsY" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="hjertager-cfd.jpeg" attr="" comment="CFD dino" date="1252404329" name="hjertager-cfd.jpeg" path="hjertager-cfd.jpeg" size="52712" stream="hjertager-cfd.jpeg" tmpFilename="/tmp/ZJuVKkgw38" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 3
2009-08-30 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Line: 34 to 34
 
 • Simon Geir Møller:
  simon.jpg
Changed:
<
<

20. oktober - Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

>
>

20. oktober - Adm. dir. Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

 

Kosmologiske arbeidshester.
Revision 2
2009-08-26 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2009

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A – 204, kl. 14.15
Added:
>
>
Hopp direkte ned til forestående Seminar
 
Changed:
<
<

Programmet er ikke klart enda.

>
>

10. september - Instituttleder Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

“Computational Fluid Dynamics” eller “Colours for Directors”.

 • Bjørn Hjertager:
  Bjorn_Hjertager.jpg

24. september - Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS

Om interaksjon mellom matematikk og ingeniørfag. Hvordan enkel lineær algebra kan forenkle forståelse og teoriutvikling i digital signalbehandling.

 • John Håkon Husøy:
  John_Haakon_Husoey.jpg

1. oktober - Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal, Universitetsbiblioteket, UiS

Brage & Open Access – hva er det og hvor står vi.

 • Espen von Osten Skjoldal:
  Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg

15. oktober - Professor Simon Geir Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Bioteknologi i forskning og samfunn.

 • Simon Geir Møller:
  simon.jpg

20. oktober - Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter

Kosmologiske arbeidshester.

 • Bo Nyborg Andersen:
  Andersen_Bo060116170_27565e.jpg

http://www.romsenter.no/Norsk/Nyheter/Intervjuer/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=40593

12. november - Professor Gaute T. Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fysikk i hjernen: Kan vi regne ut hvordan vi tenker?

 • Gaute T. Einevoll:
  Gaute_Einevoll5.jpg

http://arken.umb.no/~gautei/
Per A. Amundsen
Henning Knutsen

META FILEATTACHMENT attachment="Gaute_Einevoll5.jpg" attr="" comment="Gaute T. Einevoll" date="1251317388" name="Gaute_Einevoll5.jpg" path="Gaute_Einevoll5.jpg" size="188696" stream="Gaute_Einevoll5.jpg" tmpFilename="/tmp/rOvYfDezld" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Andersen_Bo060116170_27565e.jpg" attr="" comment="Bo Nyborg Andersen" date="1251317434" name="Andersen_Bo060116170_27565e.jpg" path="Andersen_Bo060116170_27565e.jpg" size="41704" stream="Andersen_Bo060116170_27565e.jpg" tmpFilename="/tmp/7jqrf7tq6y" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="John_Haakon_Husoey.jpg" attr="" comment="John Håkon Husøy" date="1251317783" name="John_Haakon_Husoey.jpg" path="John_Haakon_Husoey.jpg" size="26803" stream="John_Haakon_Husoey.jpg" tmpFilename="/tmp/YmGET7hhNp" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Bjorn_Hjertager.jpg" attr="" comment="Bjørn Hjertager" date="1251317821" name="Bjorn_Hjertager.jpg" path="Bjorn_Hjertager.jpg" size="128726" stream="Bjorn_Hjertager.jpg" tmpFilename="/tmp/mnFe9lEAZ5" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" attr="" comment="Espen von Osten Skjoldal" date="1251317870" name="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" path="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" size="33098" stream="Espen_von_Osten_Skjoldal.jpg" tmpFilename="/tmp/zLTqFKutSa" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="simon.jpg" attr="" comment="Simon G. Møller" date="1251318731" name="simon.jpg" path="simon.jpg" size="32790" stream="simon.jpg" tmpFilename="/tmp/oAmhdWl7XC" user="TheodorIvesdal" version="1"
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback