Difference: Seminar2010H (1 vs. 23)

Revision 23
2010-12-09 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 80 to 80
 

Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analyser av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.
Added:
>
>

Presentasjon


Massespektrometri på SUS
 

META FILEATTACHMENT attachment="Eivind.Almaas.jpeg" attr="" comment="" date="1262638601" name="Eivind.Almaas.jpeg" path="Eivind.Almaas.jpeg" size="32768" stream="Eivind.Almaas.jpeg" tmpFilename="/tmp/np3j0VavY0" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_Wold.jpg" attr="" comment="" date="1262638629" name="Margrethe_Wold.jpg" path="Margrethe_Wold.jpg" size="27798" stream="Margrethe_Wold.jpg" tmpFilename="/tmp/mXtzqfDfbm" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 22
2010-11-29 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 71 to 71
 

Svensmark: Stjerner kan virke på jordens klima! Hvordan? (s. 49)
Changed:
<
<
>
>
 

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Revision 21
2010-11-25 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 39 to 39
  I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.

Presentasjon

Changed:
<
<
Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi
>
>
Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi
 

Filmer

Changed:
<
<
Plasma_turbulence_simulations.png
Plasma tubrulence simulations (s. 31)
>
>

Plasma tubrulence simulations (s. 31)
 
Changed:
<
<
Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
>
>

Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
 
Changed:
<
<
Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
>
>

Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Line: 62 to 62
  I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen. For øyeblikket er solen iferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er da om vi kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?

Presentasjon

Changed:
<
<

Solen og klimaendringer
>
>

Solen og klimaendringer

Filmer


Sunspots and magnetic flux tubes (s. 21)

Coronal Mass Ejections (s. 25)

Svensmark: Stjerner kan virke på jordens klima! Hvordan? (s. 49)
 

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Revision 20
2010-11-25 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 53 to 53
 

Solen varsler et kaldere tiår
Changed:
<
<

Solens påvirkning av Jordens klima

>
>

Solen og klimaet

 

Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.
Revision 19
2010-11-24 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 8 to 8
 

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

Changed:
<
<
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
>
>
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
 

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.
Line: 16 to 16
 

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

Changed:
<
<
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
>
>
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
 

Refugee mathematicians from Nazi-Germany: recent findings with some emphasis on emigration to Scandinavia

The emigration of mathematicians from Europe after 1933 and the ensuing shift of the world center of mathematics from Europe to the United States is arguably the most important historical result of Nazi rule for mathematics.
Line: 30 to 31
  (Direktelink hit http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2010H#OddErikGarcia)

Changed:
<
<
1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
>
>
1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
 

Plasmafysikk og fusjonsenergi

I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.
Line: 38 to 39
  I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.

Presentasjon

Changed:
<
<
Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi presentasjon
>
>
Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi
 

Filmer

Changed:
<
<
Plasma_turbulence_simulations.png
Plasma tubrulence simulations (s. 31)
>
>
Plasma_turbulence_simulations.png
Plasma tubrulence simulations (s. 31)
 
Changed:
<
<
Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
>
>
Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
 
Changed:
<
<
Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
>
>
Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Added:
>
>
(Direktelink hit http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2010H#JanErikSolheim)
 

Changed:
<
<
Solen varsler et kaldere tiår
>
>
Solen varsler et kaldere tiår
 

Solens påvirkning av Jordens klima

Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.
Line: 59 to 61
 

I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen. For øyeblikket er solen iferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er da om vi kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?
Added:
>
>

Presentasjon


Solen og klimaendringer
 

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Changed:
<
<
CatoBrede.jpeg  
>
>
CatoBrede.jpeg  
 

Massespektrometri på sykehuset

Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analyser av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.
Line: 81 to 87
 
META FILEATTACHMENT attachment="Plasma_turbulence_simulations.png" attr="" comment="" date="1289317334" name="Plasma_turbulence_simulations.png" path="Plasma_turbulence_simulations.png" size="497598" user="theo" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Unstable_tokamak_plasma_edge.png" attr="" comment="" date="1289317379" name="Unstable_tokamak_plasma_edge.png" path="Unstable_tokamak_plasma_edge.png" size="58577" user="theo" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Fast_camera_imaging_of_turbulence.png" attr="" comment="" date="1289317400" name="Fast_camera_imaging_of_turbulence.png" path="Fast_camera_imaging_of_turbulence.png" size="83213" user="theo" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Solen-og-klimaendringer.png" attr="" comment="" date="1290636626" name="Solen-og-klimaendringer.png" path="Solen-og-klimaendringer.png" size="316498" user="theo" version="1"
Revision 18
2010-11-15 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Added:
>
>
(Dersom du vil lagre link til denne siden bør du bruke linken http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2010H)
 

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

Line: 26 to 27
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Added:
>
>
(Direktelink hit http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2010H#OddErikGarcia)
 

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
Line: 43 to 45
 

Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
Added:
>
>

 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Revision 17
2010-11-11 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 7 to 7
 

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

Changed:
<
<
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
>
>
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
 

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.
Line: 15 to 15
 

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

Changed:
<
<
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
>
>
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
 

Refugee mathematicians from Nazi-Germany: recent findings with some emphasis on emigration to Scandinavia

The emigration of mathematicians from Europe after 1933 and the ensuing shift of the world center of mathematics from Europe to the United States is arguably the most important historical result of Nazi rule for mathematics.
Line: 28 to 28
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Changed:
<
<
1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
>
>
1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
 

Plasmafysikk og fusjonsenergi

I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.
Line: 36 to 36
  I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.

Presentasjon

Changed:
<
<
Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi presentasjon
>
>
Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi presentasjon
 

Filmer

Changed:
<
<

Plasma_turbulence_simulations.png
Plasma tubrulence simulations (s. 31)
Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
>
>
Plasma_turbulence_simulations.png
Plasma tubrulence simulations (s. 31)
 
Changed:
<
<
>
>

Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Changed:
<
<
Solen varsler et kaldere tiår
>
>
Solen varsler et kaldere tiår
 

Solens påvirkning av Jordens klima

Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.
Line: 84 to 55
 

I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen. For øyeblikket er solen iferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er da om vi kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?
Added:
>
>
 

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Changed:
<
<
CatoBrede.jpeg  
>
>
CatoBrede.jpeg  
 

Massespektrometri på sykehuset

Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analyser av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.
Revision 16
2010-11-09 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 24 to 24
 

The talk puts emphasis on emigration to Scandinavia. For some young emigrants such as Willy Feller, who was influenced by Harald Cramér in Stockholm, and Werner Romberg, who changed from physics to applied mathematics in Norwegian exile, the years in Scandinavian exile were crucial for their later careers. Others, in particular older ones such as Hermann Müntz, were not equally successful. Emigrants to Norway, such as Ernst Jacobsthal and Paul Kuhn (Trondheim), and to Denmark, such as Werner and Käte Fenchel (Copenhagen) and Otto Neugebauer, had to proceed to other countries, notably Sweden, after German occupation. For others such as Max Dehn and Carl Ludwig Siegel (Oslo) and Herbert Busemann (Copenhagen), Scandinavia was a temporary refuge before going on to the United States. The role of Danish (Harald Bohr), Norwegian (Viggo Brun) and Swedish (Gunnar Dahlberg, H. Cramér) hosts will be briefly considered too.
Added:
>
>
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Changed:
<
<
uit.no

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
>
>
1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
 

Plasmafysikk og fusjonsenergi

I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.
Line: 38 to 39
 
Changed:
<
<
Nuclear-fusion-energy.png
>
>
Nuclear-fusion-energy.png
  Plasmafysikk og fusjonsenergi presentasjon
Line: 48 to 49
 
Changed:
<
<
>
>
  Plasma_turbulence_simulations.png
Changed:
<
<
Plasma tubrulence simulations
>
>
Plasma tubrulence simulations (s. 31)
 

Changed:
<
<
>
>
  Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Changed:
<
<
Unstable tokamak plasma edge
>
>
Unstable tokamak plasma edge (s. 45)
 

Changed:
<
<
>
>
  Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Changed:
<
<
Fast camera imaging of turbulence
>
>
Fast camera imaging of turbulence (s. 47)
 
Line: 74 to 75
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Changed:
<
<
http://www.snl.no/.users/8516
Solen varsler et kaldere tiår
>
>
Solen varsler et kaldere tiår
 

Solens påvirkning av Jordens klima

Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.
Revision 15
2010-11-09 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 34 to 34
 

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.
Changed:
<
<
Nuclear-fusion-energy.png
>
>

Presentasjon

Nuclear-fusion-energy.png
Plasmafysikk og fusjonsenergi presentasjon

Filmer

Plasma_turbulence_simulations.png
Plasma tubrulence simulations
Unstable_tokamak_plasma_edge.png
Unstable tokamak plasma edge
Fast_camera_imaging_of_turbulence.png
Fast camera imaging of turbulence
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Line: 67 to 101
 
META FILEATTACHMENT attachment="Jan-Erik_Solheim.jpg" attr="" comment="" date="1286444703" name="Jan-Erik_Solheim.jpg" path="Jan-Erik_Solheim.jpg" size="177080" stream="Jan-Erik_Solheim.jpg" tmpFilename="/tmp/AcBV7lzijv" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="CatoBrede.jpeg" attr="" comment="" date="1286449243" name="CatoBrede.jpeg" path="CatoBrede.jpeg" size="40405" stream="CatoBrede.jpeg" tmpFilename="/tmp/9VVyElXUbd" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Nuclear-fusion-energy.png" attr="" comment="" date="1289300596" name="Nuclear-fusion-energy.png" path="Nuclear-fusion-energy.png" size="285696" user="theo" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Plasma_turbulence_simulations.png" attr="" comment="" date="1289317334" name="Plasma_turbulence_simulations.png" path="Plasma_turbulence_simulations.png" size="497598" user="theo" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Unstable_tokamak_plasma_edge.png" attr="" comment="" date="1289317379" name="Unstable_tokamak_plasma_edge.png" path="Unstable_tokamak_plasma_edge.png" size="58577" user="theo" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Fast_camera_imaging_of_turbulence.png" attr="" comment="" date="1289317400" name="Fast_camera_imaging_of_turbulence.png" path="Fast_camera_imaging_of_turbulence.png" size="83213" user="theo" version="1"
Revision 14
2010-11-09 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 34 to 34
 

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.
Changed:
<
<
Nuclear-fusion-energy.png
>
>
Nuclear-fusion-energy.png
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Revision 13
2010-11-09 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 7 to 7
 

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

Changed:
<
<
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
>
>
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
 

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.
Line: 15 to 15
 

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

Changed:
<
<
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
>
>
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
 

Refugee mathematicians from Nazi-Germany: recent findings with some emphasis on emigration to Scandinavia

The emigration of mathematicians from Europe after 1933 and the ensuing shift of the world center of mathematics from Europe to the United States is arguably the most important historical result of Nazi rule for mathematics.
Line: 27 to 27
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Changed:
<
<
uit.no

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
>
>
uit.no

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
 

Plasmafysikk og fusjonsenergi

I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.
Added:
>
>
Nuclear-fusion-energy.png
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Changed:
<
<
http://www.snl.no/.users/8516
Solen varsler et kaldere tiår
>
>
http://www.snl.no/.users/8516
Solen varsler et kaldere tiår
 

Solens påvirkning av Jordens klima

Changed:
<
<
Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.

Men solen er en variabel stjerne, og spørsmålet reises om ikke variasjoner i solen også fører til klimavariasjoner her på jorda. Det første vi legger merke til er at solaktiviteten varier med en periode på omkring 11 år. Når det er lite aktivitet blir det som regel kaldere på den nordlige halvkule, slik som nå. Og når det har vært lengre perioder med liten solaktivitet, slik som på 1600 tallet og 1800-1820 har det vært ekstra kaldt på våre breddegrader.

I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen. For øyeblikket er solen iferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er da om vi kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?
>
>
Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.

Men solen er en variabel stjerne, og spørsmålet reises om ikke variasjoner i solen også fører til klimavariasjoner her på jorda. Det første vi legger merke til er at solaktiviteten varier med en periode på omkring 11 år. Når det er lite aktivitet blir det som regel kaldere på den nordlige halvkule, slik som nå. Og når det har vært lengre perioder med liten solaktivitet, slik som på 1600 tallet og 1800-1820 har det vært ekstra kaldt på våre breddegrader.

I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen. For øyeblikket er solen iferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er da om vi kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?
 

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Changed:
<
<
CatoBrede.jpeg  
>
>
CatoBrede.jpeg  
 

Massespektrometri på sykehuset

Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analyser av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.
Line: 80 to 66
 
META FILEATTACHMENT attachment="OddErikGarcia2.jpg" attr="" comment="" date="1286443394" name="OddErikGarcia2.jpg" path="OddErikGarcia2.jpg" size="18296" stream="OddErikGarcia2.jpg" tmpFilename="/tmp/mrV6YnGcej" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Jan-Erik_Solheim.jpg" attr="" comment="" date="1286444703" name="Jan-Erik_Solheim.jpg" path="Jan-Erik_Solheim.jpg" size="177080" stream="Jan-Erik_Solheim.jpg" tmpFilename="/tmp/AcBV7lzijv" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="CatoBrede.jpeg" attr="" comment="" date="1286449243" name="CatoBrede.jpeg" path="CatoBrede.jpeg" size="40405" stream="CatoBrede.jpeg" tmpFilename="/tmp/9VVyElXUbd" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Nuclear-fusion-energy.png" attr="" comment="" date="1289300596" name="Nuclear-fusion-energy.png" path="Nuclear-fusion-energy.png" size="285696" user="theo" version="1"
Revision 12
2010-11-05 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 24 to 24
 

The talk puts emphasis on emigration to Scandinavia. For some young emigrants such as Willy Feller, who was influenced by Harald Cramér in Stockholm, and Werner Romberg, who changed from physics to applied mathematics in Norwegian exile, the years in Scandinavian exile were crucial for their later careers. Others, in particular older ones such as Hermann Müntz, were not equally successful. Emigrants to Norway, such as Ernst Jacobsthal and Paul Kuhn (Trondheim), and to Denmark, such as Werner and Käte Fenchel (Copenhagen) and Otto Neugebauer, had to proceed to other countries, notably Sweden, after German occupation. For others such as Max Dehn and Carl Ludwig Siegel (Oslo) and Herbert Busemann (Copenhagen), Scandinavia was a temporary refuge before going on to the United States. The role of Danish (Harald Bohr), Norwegian (Viggo Brun) and Swedish (Gunnar Dahlberg, H. Cramér) hosts will be briefly considered too.
Deleted:
<
<
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Line: 35 to 34
 

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.
Added:
>
>
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

http://www.snl.no/.users/8516
Solen varsler et kaldere tiår

Solens påvirkning av Jordens klima

Changed:
<
<
Intro kommer senere.
>
>
Vi vet alle at uten solen, vår nærmeste stjerne , vil det ikke være liv på vår planet Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning.

Men solen er en variabel stjerne, og spørsmålet reises om ikke variasjoner i solen også fører til klimavariasjoner her på jorda. Det første vi legger merke til er at solaktiviteten varier med en periode på omkring 11 år. Når det er lite aktivitet blir det som regel kaldere på den nordlige halvkule, slik som nå. Og når det har vært lengre perioder med liten solaktivitet, slik som på 1600 tallet og 1800-1820 har det vært ekstra kaldt på våre breddegrader.

I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen. For øyeblikket er solen iferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er da om vi kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?
 

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Revision 11
2010-11-03 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Line: 49 to 49
 
CatoBrede.jpeg  

Massespektrometri på sykehuset

Changed:
<
<
Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analsyer av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.
>
>
Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analyser av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.
 

META FILEATTACHMENT attachment="Eivind.Almaas.jpeg" attr="" comment="" date="1262638601" name="Eivind.Almaas.jpeg" path="Eivind.Almaas.jpeg" size="32768" stream="Eivind.Almaas.jpeg" tmpFilename="/tmp/np3j0VavY0" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_Wold.jpg" attr="" comment="" date="1262638629" name="Margrethe_Wold.jpg" path="Margrethe_Wold.jpg" size="27798" stream="Margrethe_Wold.jpg" tmpFilename="/tmp/mXtzqfDfbm" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 10
2010-11-03 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Added:
>
>
  Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

Line: 4 to 5
  Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
>
>
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.
 

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Added:
>
>
  Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

Line: 10 to 13
  Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
>
>
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
 

Refugee mathematicians from Nazi-Germany: recent findings with some emphasis on emigration to Scandinavia

Deleted:
<
<
The emigration of mathematicians from Europe after 1933 and the ensuing shift of the world center of mathematics from Europe to the United States is arguably the most important historical result of Nazi rule for mathematics.

My recent book at Princeton University Press (2009) gives an account of emigration in mathematics within Europe (mainly to the U.K.) and from Europe during the Nazi period. The discussion is restricted to German-speaking emigration, which, however, was by far the most important part, only to some degree matched by Polish, and, to an even lesser extent, French and Italian emigration.

The talk puts emphasis on emigration to Scandinavia. For some young emigrants such as Willy Feller, who was influenced by Harald Cramér in Stockholm, and Werner Romberg, who changed from physics to applied mathematics in Norwegian exile, the years in Scandinavian exile were crucial for their later careers. Others, in particular older ones such as Hermann Müntz, were not equally successful. Emigrants to Norway, such as Ernst Jacobsthal and Paul Kuhn (Trondheim), and to Denmark, such as Werner and Käte Fenchel (Copenhagen) and Otto Neugebauer, had to proceed to other countries, notably Sweden, after German occupation. For others such as Max Dehn and Carl Ludwig Siegel (Oslo) and Herbert Busemann (Copenhagen), Scandinavia was a temporary refuge before going on to the United States. The role of Danish (Harald Bohr), Norwegian (Viggo Brun) and Swedish (Gunnar Dahlberg, H. Cramér) hosts will be briefly considered too.
 
Added:
>
>
The emigration of mathematicians from Europe after 1933 and the ensuing shift of the world center of mathematics from Europe to the United States is arguably the most important historical result of Nazi rule for mathematics.

My recent book at Princeton University Press (2009) gives an account of emigration in mathematics within Europe (mainly to the U.K.) and from Europe during the Nazi period. The discussion is restricted to German-speaking emigration, which, however, was by far the most important part, only to some degree matched by Polish, and, to an even lesser extent, French and Italian emigration.

The talk puts emphasis on emigration to Scandinavia. For some young emigrants such as Willy Feller, who was influenced by Harald Cramér in Stockholm, and Werner Romberg, who changed from physics to applied mathematics in Norwegian exile, the years in Scandinavian exile were crucial for their later careers. Others, in particular older ones such as Hermann Müntz, were not equally successful. Emigrants to Norway, such as Ernst Jacobsthal and Paul Kuhn (Trondheim), and to Denmark, such as Werner and Käte Fenchel (Copenhagen) and Otto Neugebauer, had to proceed to other countries, notably Sweden, after German occupation. For others such as Max Dehn and Carl Ludwig Siegel (Oslo) and Herbert Busemann (Copenhagen), Scandinavia was a temporary refuge before going on to the United States. The role of Danish (Harald Bohr), Norwegian (Viggo Brun) and Swedish (Gunnar Dahlberg, H. Cramér) hosts will be briefly considered too.
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Line: 38 to 26
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
uit.no

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
>
>
uit.no

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave
 

Plasmafysikk og fusjonsenergi

Changed:
<
<
I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.
>
>

I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
http://www.snl.no/.users/8516
Solen varsler et kaldere tiår
>
>
http://www.snl.no/.users/8516
Solen varsler et kaldere tiår
 

Solens påvirkning av Jordens klima

Added:
>
>
  Intro kommer senere.

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Line: 61 to 44
  Intro kommer senere.

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
CatoBrede.jpeg  
>
>
CatoBrede.jpeg  
 

Massespektrometri på sykehuset

Deleted:
<
<
Intro kommer senere.
 
Added:
>
>
Ved avdeling for medisinsk biokjemi analyseres urin- og blodprøver fra sykehuset og mer enn 400 eksterne rekvirenter. Siden 2005 har det vært benyttet væskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analsyer av rusmidler i urin, total homocystein i plasma, samt metylmalonsyre i serum. Etablering av rutineanalyser og forskning innen proteomikk og metabolittstudier har krevd interessant utviklingsarbeid innen analytisk metodeutvikling. For eksempel anvendes ammoniakk som utradisjonell mobilfase sammen med positiv elektrospray ionisering. Proteomikk-forskningen får hjelp av egenproduserte immunoaffinitetskolonner, og det lages nå også polymerbaserte monolitt-kolonner for nano-LC/MS/MS. Foredraget er ment som en kort introduksjon til LC/MS/MS.
 

META FILEATTACHMENT attachment="Eivind.Almaas.jpeg" attr="" comment="" date="1262638601" name="Eivind.Almaas.jpeg" path="Eivind.Almaas.jpeg" size="32768" stream="Eivind.Almaas.jpeg" tmpFilename="/tmp/np3j0VavY0" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_Wold.jpg" attr="" comment="" date="1262638629" name="Margrethe_Wold.jpg" path="Margrethe_Wold.jpg" size="27798" stream="Margrethe_Wold.jpg" tmpFilename="/tmp/mXtzqfDfbm" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 9
2010-10-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 9 to 9
 

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.
Deleted:
<
<
 

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
Line: 37 to 36
  Brun) and Swedish (Gunnar Dahlberg, H. Cramér) hosts will be briefly considered too.
Added:
>
>
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

uit.no

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave

Plasmafysikk og fusjonsenergi

Changed:
<
<
Intro kommer senere.
>
>
I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med det formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen- isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

I dette foredraget presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet, herunder en rapport om det store internasjonale forsøkseksperiment ITER som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Tilsist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innen dette feltet.
 

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Revision 8
2010-10-20 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 14 to 14
 
http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany

Refugee mathematicians from Nazi-Germany: recent findings with some emphasis on emigration to Scandinavia

Changed:
<
<
Intro kommer senere.
>
>
The emigration of mathematicians from Europe after 1933 and the ensuing shift of the world center of mathematics from Europe to the United States is arguably the most important historical result of Nazi rule for mathematics.

My recent book at Princeton University Press (2009) gives an account of emigration in mathematics within Europe (mainly to the U.K.) and from Europe during the Nazi period. The discussion is restricted to German-speaking emigration, which, however, was by far the most important part, only to some degree matched by Polish, and, to an even lesser extent, French and Italian emigration.

The talk puts emphasis on emigration to Scandinavia. For some young emigrants such as Willy Feller, who was influenced by Harald Cramér in Stockholm, and Werner Romberg, who changed from physics to applied mathematics in Norwegian exile, the years in Scandinavian exile were crucial for their later careers. Others, in particular older ones such as Hermann Müntz, were not equally successful. Emigrants to Norway, such as Ernst Jacobsthal and Paul Kuhn (Trondheim), and to Denmark, such as Werner and Käte Fenchel (Copenhagen) and Otto Neugebauer, had to proceed to other countries, notably Sweden, after German occupation. For others such as Max Dehn and Carl Ludwig Siegel (Oslo) and Herbert Busemann (Copenhagen), Scandinavia was a temporary refuge before going on to the United States. The role of Danish (Harald Bohr), Norwegian (Viggo Brun) and Swedish (Gunnar Dahlberg, H. Cramér) hosts will be briefly considered too.
 

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

Revision 7
2010-10-13 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Deleted:
<
<
 

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.
Added:
>
>
 

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany
Revision 6
2010-10-07 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 8 to 8
 
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Changed:
<
<
Uoffisiell intro hentet fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.
>
>
Fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.
 

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

Revision 5
2010-10-07 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 8 to 8
 
http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

Added:
>
>
Uoffisiell intro hentet fra www.flatheim.no: De fleste klager på dårlig inneklima i skoler, barnehager og ulike typer yrkesbygg refererer seg til temperaturvariasjoner (for varmt/for kaldt eller trekk). Men de alvorligste i helsemessig forstand er ulike forurensninger som kommer inn i eller i kontakt med kroppen, helsekonsekvenser.

28. oktober - Professor Reinhard Siegmund-Schultze, UiA

http://www.uia.no/kk/profil/reinhars

Siegmund-Schultze er matematiker med matematikkhistorie som spesialfelt. Han er fra det tidligere Øst-Tyskland, mistet jobben da Tyskland ble samlet i 1989, og kom til og Kristiansand i 2000.
http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/251005

Mathematicians fleeing from Nazi Germany

Refugee mathematicians from Nazi-Germany: recent findings with some emphasis on emigration to Scandinavia

Intro kommer senere.

4. november - Professor Odd Erik Garcia, Institutt for fysikk og teknologi, UiT

uit.no

1997 - Dagbladet: Tidenes hovedfags-oppgave

Plasmafysikk og fusjonsenergi

Intro kommer senere.

11. november - Professor emeritus Jan-Erik Solheim, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

http://www.snl.no/.users/8516
Solen varsler et kaldere tiår

Solens påvirkning av Jordens klima

Intro kommer senere.

18 november - Dr. scient. Cato Brede, SUS

CatoBrede.jpeg  

Massespektrometri på sykehuset

Intro kommer senere.
 

META FILEATTACHMENT attachment="Eivind.Almaas.jpeg" attr="" comment="" date="1262638601" name="Eivind.Almaas.jpeg" path="Eivind.Almaas.jpeg" size="32768" stream="Eivind.Almaas.jpeg" tmpFilename="/tmp/np3j0VavY0" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_Wold.jpg" attr="" comment="" date="1262638629" name="Margrethe_Wold.jpg" path="Margrethe_Wold.jpg" size="27798" stream="Margrethe_Wold.jpg" tmpFilename="/tmp/mXtzqfDfbm" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Simon_Mller.jpg" attr="" comment="" date="1262639183" name="Simon_Mller.jpg" path="Simon Møller.jpg" size="90171" stream="Simon Møller.jpg" tmpFilename="/tmp/Xy8c90eO0x" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Bernt.Aadny.jpg" attr="" comment="Bernt Aadnøy" date="1262639511" name="Bernt.Aadny.jpg" path="Bernt.Aadnøy.jpg" size="20164" stream="Bernt.Aadnøy.jpg" tmpFilename="/tmp/0jNoPxx1fp" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="gaute.png" attr="" comment="" date="1285926811" name="gaute.png" path="gaute.png" size="37375" stream="gaute.png" tmpFilename="/tmp/PxhL74Kol3" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="ReinhardSiegmundSchultze.jpeg" attr="" comment="" date="1286440778" name="ReinhardSiegmundSchultze.jpeg" path="ReinhardSiegmundSchultze.jpeg" size="2463559" stream="ReinhardSiegmundSchultze.jpeg" tmpFilename="/tmp/Z7iQ8mBem7" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="OddErikGarcia2.jpg" attr="" comment="" date="1286443394" name="OddErikGarcia2.jpg" path="OddErikGarcia2.jpg" size="18296" stream="OddErikGarcia2.jpg" tmpFilename="/tmp/mrV6YnGcej" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Jan-Erik_Solheim.jpg" attr="" comment="" date="1286444703" name="Jan-Erik_Solheim.jpg" path="Jan-Erik_Solheim.jpg" size="177080" stream="Jan-Erik_Solheim.jpg" tmpFilename="/tmp/AcBV7lzijv" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="CatoBrede.jpeg" attr="" comment="" date="1286449243" name="CatoBrede.jpeg" path="CatoBrede.jpeg" size="40405" stream="CatoBrede.jpeg" tmpFilename="/tmp/9VVyElXUbd" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 4
2010-10-01 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Added:
>
>

7. oktober - Forfatter Gaute Flatheim

http://www.flatheim.no

Byggebransjens elskverdige plageånd
Han elsker å tråkke på ømme tær og ser sin oppgave i å være byggebransjens plageånd når den gjør dårlig arbeid. Mens andre er mest opptatt av å bruke minst mulig energi til ventilasjon, er han opptatt av best mulig innemiljø.

Helsekonsekvenser av forurensninger i innemiljø

 

META FILEATTACHMENT attachment="Eivind.Almaas.jpeg" attr="" comment="" date="1262638601" name="Eivind.Almaas.jpeg" path="Eivind.Almaas.jpeg" size="32768" stream="Eivind.Almaas.jpeg" tmpFilename="/tmp/np3j0VavY0" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_Wold.jpg" attr="" comment="" date="1262638629" name="Margrethe_Wold.jpg" path="Margrethe_Wold.jpg" size="27798" stream="Margrethe_Wold.jpg" tmpFilename="/tmp/mXtzqfDfbm" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Simon_Mller.jpg" attr="" comment="" date="1262639183" name="Simon_Mller.jpg" path="Simon Møller.jpg" size="90171" stream="Simon Møller.jpg" tmpFilename="/tmp/Xy8c90eO0x" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Bernt.Aadny.jpg" attr="" comment="Bernt Aadnøy" date="1262639511" name="Bernt.Aadny.jpg" path="Bernt.Aadnøy.jpg" size="20164" stream="Bernt.Aadnøy.jpg" tmpFilename="/tmp/0jNoPxx1fp" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="gaute.png" attr="" comment="" date="1285926811" name="gaute.png" path="gaute.png" size="37375" stream="gaute.png" tmpFilename="/tmp/PxhL74Kol3" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 3
2010-09-03 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2010

  Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Deleted:
<
<
Hopp direkte ned til forestående Seminar

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas

What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution.

11. februar - Forsker, Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html

Supermassive sorte hull og galakser.

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why???

18. mars - Professor Simon Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Simon_Mller.jpg http://core.ux.uis.no/SM_Res.html

Bioteknologi i forskning og samfunn.

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Bernt.Aadny.jpg  

Oljen, andre energikilder og fremtiden

 

META FILEATTACHMENT attachment="Eivind.Almaas.jpeg" attr="" comment="" date="1262638601" name="Eivind.Almaas.jpeg" path="Eivind.Almaas.jpeg" size="32768" stream="Eivind.Almaas.jpeg" tmpFilename="/tmp/np3j0VavY0" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_Wold.jpg" attr="" comment="" date="1262638629" name="Margrethe_Wold.jpg" path="Margrethe_Wold.jpg" size="27798" stream="Margrethe_Wold.jpg" tmpFilename="/tmp/mXtzqfDfbm" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 2
2010-01-04 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Added:
>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
 
Added:
>
>
Hopp direkte ned til forestående Seminar
 
Added:
>
>

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas

What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution.

 
Added:
>
>

11. februar - Forsker, Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html

Supermassive sorte hull og galakser.

 
Deleted:
<
<
-- TheodorIvesdal - 2009-11-13
  \ No newline at end of file
Added:
>
>

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why???

18. mars - Professor Simon Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Simon_Mller.jpg http://core.ux.uis.no/SM_Res.html

Bioteknologi i forskning og samfunn.

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Bernt.Aadny.jpg  

Oljen, andre energikilder og fremtiden

META FILEATTACHMENT attachment="Eivind.Almaas.jpeg" attr="" comment="" date="1262638601" name="Eivind.Almaas.jpeg" path="Eivind.Almaas.jpeg" size="32768" stream="Eivind.Almaas.jpeg" tmpFilename="/tmp/np3j0VavY0" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_Wold.jpg" attr="" comment="" date="1262638629" name="Margrethe_Wold.jpg" path="Margrethe_Wold.jpg" size="27798" stream="Margrethe_Wold.jpg" tmpFilename="/tmp/mXtzqfDfbm" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Simon_Mller.jpg" attr="" comment="" date="1262639183" name="Simon_Mller.jpg" path="Simon Møller.jpg" size="90171" stream="Simon Møller.jpg" tmpFilename="/tmp/Xy8c90eO0x" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Bernt.Aadny.jpg" attr="" comment="Bernt Aadnøy" date="1262639511" name="Bernt.Aadny.jpg" path="Bernt.Aadnøy.jpg" size="20164" stream="Bernt.Aadnøy.jpg" tmpFilename="/tmp/0jNoPxx1fp" user="TheodorIvesdal" version="1"
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback