Difference: Seminar2010V (1 vs. 17)

Revision 17
2010-11-09 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Line: 9 to 9
 

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

Changed:
<
<
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
>
>
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution

What makes us human? Historically, answers to this question have varied widely. Identifying a single quality that is uniquely human now appears increasingly difficult. What is clear is that humans differ from other primates in cognitive abilities and brain size. However, the genetic mechanisms underlying these evolutionary changes have yet to be elucidated. In this presentation, I will discuss our recent identification of a novel network of key transcription factor (TF) genes from microarray data collected from tissues in humans and chimpanzees. Our findings suggest that concerted changes in a small number of TF genes may coordinate major gene expression differences between the brains of our species.
Changed:
<
<
Eivind_Almaas.JPG
>
>
Eivind_Almaas.JPG
 

11. februar - Forsker Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Changed:
<
<
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html (@dark.nbi.ku.dk pr 2010-11-04)
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
>
>
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html (@dark.nbi.ku.dk pr 2010-11-04)
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Supermassive sorte hull og galakser

I hjertet av de fleste galakser ligger det supermassive sorte hull på en million opp til en millard ganger solas masse. De siste årene med forskning tyder på at disse sorte hullene er viktige for hvordan galakser dannes og utvikler seg. Mange galakser går gjennom en fase i utviklingen hvor det sorte hullet er aktivt, og hvor både det sorte hullet og galaksen vokser samtidig. Aktive sorte hull er også kjent som "kvasarer", og galakser med kvasaraktivitet er meget aktuelle å bruke i utforskningen av hvordan galakser blir til. I dette foredraget vil jeg snakke generelt om hvilken rolle supermassive sorte hull spiller i utviklingen av galakser, og spesielt om hvordan kvasaraktivitet innhyllet i kosmisk støv er unikt i denne sammenheng.
Changed:
<
<
kvasar_svart_hull.JPG
>
>
kvasar_svart_hull.JPG

Presentasjon og film

Supermassive sorte hull og galakser
Supermassive sorte hull og galakser
Colliding galaxies
Galakse kollisjon (s. 27)
 

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Changed:
<
<
Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
>
>
Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why???

Waterflooding has for a long time been regarded as a secondary oil recovery method. In the recent years, extensive research on crude oil, brine, and rock systems has documented that the composition of the injected water can change wetting properties of the reservoir during a waterflood in a favorable way to improve oil recovery. Thus, injection of “Smart Water” with a correct composition and salinity can act as a tertiary recovery method. Economically, it is, however, important to perform a water flood at an optimum condition in a secondary process. Examples of “Smart Water” injection in carbonates and sandstones are:
Line: 39 to 59
 

"Smart" water in Carbonates "Smart" water in Sandstones
Changed:
<
<
smart-water-in-carbonates.jpg smart-water-in-sandstones.jpg
>
>
smart-water-in-carbonates.jpg smart-water-in-sandstones.jpg
 

18. mars - Professor Simon Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Changed:
<
<
Simon_Mller.jpg http://core.uis.no/category.php?categoryID=5979
Introduksjon - pdf
>
>
Simon_Mller.jpg http://core.uis.no/category.php?categoryID=5979
Introduksjon - pdf
 

Bioteknologi i forskning og samfunn

Bioteknologi er en del av hverdagen vår. Når vi spiser, kjører på jobb, får hodepine, blir alvorlig syke…osv. Dette er en del av bioteknologien vi opplever fra dag til dag. I dette foredraget vil Simon Møller fortelle om bioteknologi generelt og om aktiviteter i regionen.
Changed:
<
<
bio.jpg
>
>
bio.jpg
 

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Changed:
<
<
Bernt.Aadny.jpg Presentasjon - pdf
>
>
Bernt.Aadny.jpg Presentasjon - pdf
 

Oljen, andre energikilder og fremtiden

Innledningsvis vil Aadnøy vise litt historikk og vise oljens betydning for industrialiseringen i verden. En oversikt over oljenasjonene samt deres fremtidige ressurser vil bli presentert. En kritisk diskusjon om dagens energibruk vil bli gitt ved eksempler. Et interessant tema for fremtidens energiressurser er om vi kan forvente helt nye teknologier (såkalte kvantesprang) eller om fremtiden er predikterbar ut fra dagens teknologi. Foredraget vil reise en del spørsmål. Blant annet vil Aadnøy diskutere Norges situasjon når oljeproduksjonen avtar om noen tiår. Blir det fest eller smalhans?
Changed:
<
<
aadnoey.jpg
>
>
aadnoey.jpg
 

6. mai - Inge Brun Henriksen

Revision 16
2010-11-04 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Added:
>
>
  Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp ned til forestående Seminar
Line: 6 to 7
  Hopp ned til forestående Seminar

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
>
>
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution

Added:
>
>
  What makes us human? Historically, answers to this question have varied widely. Identifying a single quality that is uniquely human now appears increasingly difficult. What is clear is that humans differ from other primates in cognitive abilities and brain size. However, the genetic mechanisms underlying these evolutionary changes have yet to be elucidated. In this presentation, I will discuss our recent identification of a novel network of key transcription factor (TF) genes from microarray data collected from tissues in humans and chimpanzees. Our findings suggest that concerted changes in a small number of TF genes may coordinate major gene expression differences between the brains of our species.
Changed:
<
<
Eivind_Almaas.JPG
>
>
Eivind_Almaas.JPG
 

11. februar - Forsker Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
>
>
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html (@dark.nbi.ku.dk pr 2010-11-04)
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Supermassive sorte hull og galakser

Deleted:
<
<
I hjertet av de fleste galakser ligger det supermassive sorte hull på en million opp til en millard ganger solas masse. De siste årene med forskning tyder på at disse sorte hullene er viktige for hvordan galakser dannes og utvikler seg. Mange galakser går gjennom en fase i utviklingen hvor det sorte hullet er aktivt, og hvor både det sorte hullet og galaksen vokser samtidig. Aktive sorte hull er også kjent som "kvasarer", og galakser med kvasaraktivitet er meget aktuelle å bruke i utforskningen av hvordan galakser blir til. I dette foredraget vil jeg snakke generelt om hvilken rolle supermassive sorte hull spiller i utviklingen av galakser, og spesielt om hvordan kvasaraktivitet innhyllet i kosmisk støv er unikt i denne sammenheng.
 
Changed:
<
<
kvasar_svart_hull.JPG
>
>
I hjertet av de fleste galakser ligger det supermassive sorte hull på en million opp til en millard ganger solas masse. De siste årene med forskning tyder på at disse sorte hullene er viktige for hvordan galakser dannes og utvikler seg. Mange galakser går gjennom en fase i utviklingen hvor det sorte hullet er aktivt, og hvor både det sorte hullet og galaksen vokser samtidig. Aktive sorte hull er også kjent som "kvasarer", og galakser med kvasaraktivitet er meget aktuelle å bruke i utforskningen av hvordan galakser blir til. I dette foredraget vil jeg snakke generelt om hvilken rolle supermassive sorte hull spiller i utviklingen av galakser, og spesielt om hvordan kvasaraktivitet innhyllet i kosmisk støv er unikt i denne sammenheng.

kvasar_svart_hull.JPG
 

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf

Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why???

Waterflooding has for a long time been regarded as a secondary oil recovery method. In the recent years, extensive research on crude oil, brine, and rock systems has documented that the composition of the injected water can change wetting properties of the reservoir during a waterflood in a favorable way to improve oil recovery. Thus, injection of “Smart Water” with a correct composition and salinity can act as a tertiary recovery method. Economically, it is, however, important to perform a water flood at an optimum condition in a secondary process. Examples of “Smart Water” injection in carbonates and sandstones are:
>
>
Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf

Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why???

Waterflooding has for a long time been regarded as a secondary oil recovery method. In the recent years, extensive research on crude oil, brine, and rock systems has documented that the composition of the injected water can change wetting properties of the reservoir during a waterflood in a favorable way to improve oil recovery. Thus, injection of “Smart Water” with a correct composition and salinity can act as a tertiary recovery method. Economically, it is, however, important to perform a water flood at an optimum condition in a secondary process. Examples of “Smart Water” injection in carbonates and sandstones are:
 
  • Injection of seawater into high temperature chalk reservoirs
  • Low Salinity floods in sandstone reservoirs
Changed:
<
<
The chemical mechanism behind the wettability alteration promoted by injecting “Smart Water” has been a topic for discussion over years. Based on research at UiS, the chemical mechanism by using “Smart Water” will be discussed both for carbonates and sandstones.
>
>
The chemical mechanism behind the wettability alteration promoted by injecting “Smart Water” has been a topic for discussion over years. Based on research at UiS, the chemical mechanism by using “Smart Water” will be discussed both for carbonates and sandstones.
 

"Smart" water in Carbonates "Smart" water in Sandstones
Changed:
<
<
smart-water-in-carbonates.jpg smart-water-in-sandstones.jpg
>
>
smart-water-in-carbonates.jpg smart-water-in-sandstones.jpg

 

18. mars - Professor Simon Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Simon_Mller.jpg http://core.uis.no/category.php?categoryID=5979
Introduksjon - pdf
>
>
Simon_Mller.jpg http://core.uis.no/category.php?categoryID=5979
Introduksjon - pdf
 

Bioteknologi i forskning og samfunn

Deleted:
<
<
Bioteknologi er en del av hverdagen vår. Når vi spiser, kjører på jobb, får hodepine, blir alvorlig syke…osv. Dette er en del av bioteknologien vi opplever fra dag til dag. I dette foredraget vil Simon Møller fortelle om bioteknologi generelt og om aktiviteter i regionen.
 
Changed:
<
<
bio.jpg
>
>
Bioteknologi er en del av hverdagen vår. Når vi spiser, kjører på jobb, får hodepine, blir alvorlig syke…osv. Dette er en del av bioteknologien vi opplever fra dag til dag. I dette foredraget vil Simon Møller fortelle om bioteknologi generelt og om aktiviteter i regionen.

bio.jpg
 

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Bernt.Aadny.jpg Presentasjon - pdf
>
>
Bernt.Aadny.jpg Presentasjon - pdf
 

Oljen, andre energikilder og fremtiden

Added:
>
>
  Innledningsvis vil Aadnøy vise litt historikk og vise oljens betydning for industrialiseringen i verden. En oversikt over oljenasjonene samt deres fremtidige ressurser vil bli presentert. En kritisk diskusjon om dagens energibruk vil bli gitt ved eksempler. Et interessant tema for fremtidens energiressurser er om vi kan forvente helt nye teknologier (såkalte kvantesprang) eller om fremtiden er predikterbar ut fra dagens teknologi. Foredraget vil reise en del spørsmål. Blant annet vil Aadnøy diskutere Norges situasjon når oljeproduksjonen avtar om noen tiår. Blir det fest eller smalhans?
Changed:
<
<
aadnoey.jpg
>
>
aadnoey.jpg
 

6. mai - Inge Brun Henriksen

Changed:
<
<

Superkritiske væsker / SuperCritical Fluids (SCF): Alternative solvents in Green Chemical- synthesis and –processing?

Principles, properties and limitations of some SCF processes using Supercritical CO2 and Supercritical Water as solvents. Including discussion of success and failure of some SCF-applications I the fields of Analytical chemistry, Food, Pharmaceutics, Toxic waste , Oil processing, and presentation a potential novel process for carbon capture in EL-power generation

>
>

Superkritiske væsker / SuperCritical Fluids (SCF): Alternative solvents in Green Chemical- synthesis and –processing?

 
Added:
>
>
Principles, properties and limitations of some SCF processes using Supercritical CO2 and Supercritical Water as solvents. Including discussion of success and failure of some SCF-applications I the fields of Analytical chemistry, Food, Pharmaceutics, Toxic waste , Oil processing, and presentation a potential novel process for carbon capture in EL-power generation
 

META FILEATTACHMENT attachment="Tor.Austad.jpg" attr="" comment="" date="1262641537" name="Tor.Austad.jpg" path="Tor.Austad.jpg" size="24902" stream="Tor.Austad.jpg" tmpFilename="/tmp/4ZDIeWwfsi" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Eivind_Almaas.JPG" attr="" comment="" date="1263802950" name="Eivind_Almaas.JPG" path="Eivind Almaas.JPG" size="311452" stream="Eivind Almaas.JPG" tmpFilename="/tmp/XGaKwtNCpK" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 15
2010-04-26 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 52 to 52
 

bio.jpg
Deleted:
<
<
 

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Bernt.Aadny.jpg Presentasjon - pdf
Line: 61 to 60
 

aadnoey.jpg
Changed:
<
<

6. mai - Ekstra seminar, info kommer.

>
>

6. mai - Inge Brun Henriksen

Superkritiske væsker / SuperCritical Fluids (SCF): Alternative solvents in Green Chemical- synthesis and –processing?

Principles, properties and limitations of some SCF processes using Supercritical CO2 and Supercritical Water as solvents. Including discussion of success and failure of some SCF-applications I the fields of Analytical chemistry, Food, Pharmaceutics, Toxic waste , Oil processing, and presentation a potential novel process for carbon capture in EL-power generation

 

META FILEATTACHMENT attachment="Tor.Austad.jpg" attr="" comment="" date="1262641537" name="Tor.Austad.jpg" path="Tor.Austad.jpg" size="24902" stream="Tor.Austad.jpg" tmpFilename="/tmp/4ZDIeWwfsi" user="TheodorIvesdal" version="1"
Line: 79 to 93
 
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" attr="" comment="" date="1268650626" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" size="39327" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" tmpFilename="/tmp/GOpj9gK5K7" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="aadnoey.jpg" attr="" comment="" date="1271074477" name="aadnoey.jpg" path="aadnoey.jpg" size="123780" stream="aadnoey.jpg" tmpFilename="/tmp/mFwOKTNQqd" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="BerntAadnoey.pdf" attr="" comment="" date="1271412388" name="BerntAadnoey.pdf" path="BerntAadnoey.pdf" size="1190117" stream="BerntAadnoey.pdf" tmpFilename="/tmp/6QErqeLAR7" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Inge_Brun_Henriksen.pdf" attr="" comment="" date="1272270869" name="Inge_Brun_Henriksen.pdf" path="Inge_Brun_Henriksen.pdf" size="102571" stream="Inge_Brun_Henriksen.pdf" tmpFilename="/tmp/hZQqGkCbHp" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 14
2010-04-16 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 55 to 55
 

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Changed:
<
<
Bernt.Aadny.jpg  
>
>
Bernt.Aadny.jpg Presentasjon - pdf
 

Oljen, andre energikilder og fremtiden

Innledningsvis vil Aadnøy vise litt historikk og vise oljens betydning for industrialiseringen i verden. En oversikt over oljenasjonene samt deres fremtidige ressurser vil bli presentert. En kritisk diskusjon om dagens energibruk vil bli gitt ved eksempler. Et interessant tema for fremtidens energiressurser er om vi kan forvente helt nye teknologier (såkalte kvantesprang) eller om fremtiden er predikterbar ut fra dagens teknologi. Foredraget vil reise en del spørsmål. Blant annet vil Aadnøy diskutere Norges situasjon når oljeproduksjonen avtar om noen tiår. Blir det fest eller smalhans?
Line: 77 to 78
 
META FILEATTACHMENT attachment="bio.jpg" attr="" comment="" date="1268648984" name="bio.jpg" path="bio.jpg" size="113755" stream="bio.jpg" tmpFilename="/tmp/6jqa4LZfS1" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" attr="" comment="" date="1268650626" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" size="39327" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" tmpFilename="/tmp/GOpj9gK5K7" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="aadnoey.jpg" attr="" comment="" date="1271074477" name="aadnoey.jpg" path="aadnoey.jpg" size="123780" stream="aadnoey.jpg" tmpFilename="/tmp/mFwOKTNQqd" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="BerntAadnoey.pdf" attr="" comment="" date="1271412388" name="BerntAadnoey.pdf" path="BerntAadnoey.pdf" size="1190117" stream="BerntAadnoey.pdf" tmpFilename="/tmp/6QErqeLAR7" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 13
2010-04-15 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 61 to 61
 

aadnoey.jpg
Added:
>
>

6. mai - Ekstra seminar, info kommer.

 
META FILEATTACHMENT attachment="Tor.Austad.jpg" attr="" comment="" date="1262641537" name="Tor.Austad.jpg" path="Tor.Austad.jpg" size="24902" stream="Tor.Austad.jpg" tmpFilename="/tmp/4ZDIeWwfsi" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Eivind_Almaas.JPG" attr="" comment="" date="1263802950" name="Eivind_Almaas.JPG" path="Eivind Almaas.JPG" size="311452" stream="Eivind Almaas.JPG" tmpFilename="/tmp/XGaKwtNCpK" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" attr="" comment="" date="1263803369" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" size="34408" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" tmpFilename="/tmp/OJDqa8YU0H" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 12
2010-04-12 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 44 to 44
 
"Smart" water in Carbonates "Smart" water in Sandstones
smart-water-in-carbonates.jpg smart-water-in-sandstones.jpg
Deleted:
<
<
 

18. mars - Professor Simon Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Simon_Mller.jpg http://core.uis.no/category.php?categoryID=5979
Introduksjon - pdf
Line: 53 to 52
 

bio.jpg
Added:
>
>
 

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Bernt.Aadny.jpg  

Oljen, andre energikilder og fremtiden

Added:
>
>
Innledningsvis vil Aadnøy vise litt historikk og vise oljens betydning for industrialiseringen i verden. En oversikt over oljenasjonene samt deres fremtidige ressurser vil bli presentert. En kritisk diskusjon om dagens energibruk vil bli gitt ved eksempler. Et interessant tema for fremtidens energiressurser er om vi kan forvente helt nye teknologier (såkalte kvantesprang) eller om fremtiden er predikterbar ut fra dagens teknologi. Foredraget vil reise en del spørsmål. Blant annet vil Aadnøy diskutere Norges situasjon når oljeproduksjonen avtar om noen tiår. Blir det fest eller smalhans?
 
Added:
>
>
aadnoey.jpg
 

META FILEATTACHMENT attachment="Tor.Austad.jpg" attr="" comment="" date="1262641537" name="Tor.Austad.jpg" path="Tor.Austad.jpg" size="24902" stream="Tor.Austad.jpg" tmpFilename="/tmp/4ZDIeWwfsi" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Eivind_Almaas.JPG" attr="" comment="" date="1263802950" name="Eivind_Almaas.JPG" path="Eivind Almaas.JPG" size="311452" stream="Eivind Almaas.JPG" tmpFilename="/tmp/XGaKwtNCpK" user="TheodorIvesdal" version="1"
Line: 72 to 74
 
META FILEATTACHMENT attachment="T._Austad__EOR_by_Smart_water.pdf" attr="" comment="" date="1267440485" name="T._Austad__EOR_by_Smart_water.pdf" path="T. Austad EOR by Smart water.pdf" size="1371172" stream="T. Austad EOR by Smart water.pdf" tmpFilename="/tmp/0vyArYdWV6" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="bio.jpg" attr="" comment="" date="1268648984" name="bio.jpg" path="bio.jpg" size="113755" stream="bio.jpg" tmpFilename="/tmp/6jqa4LZfS1" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" attr="" comment="" date="1268650626" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" size="39327" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" tmpFilename="/tmp/GOpj9gK5K7" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="aadnoey.jpg" attr="" comment="" date="1271074477" name="aadnoey.jpg" path="aadnoey.jpg" size="123780" stream="aadnoey.jpg" tmpFilename="/tmp/mFwOKTNQqd" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 11
2010-03-15 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 31 to 31
 

kvasar_svart_hull.JPG
Deleted:
<
<
 

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
Line: 45 to 44
 
"Smart" water in Carbonates "Smart" water in Sandstones
smart-water-in-carbonates.jpg smart-water-in-sandstones.jpg
Added:
>
>
 

18. mars - Professor Simon Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Changed:
<
<
Simon_Mller.jpg http://core.ux.uis.no/SM_Res.html
>
>
Simon_Mller.jpg http://core.uis.no/category.php?categoryID=5979
Introduksjon - pdf
 

Bioteknologi i forskning og samfunn

Added:
>
>
Bioteknologi er en del av hverdagen vår. Når vi spiser, kjører på jobb, får hodepine, blir alvorlig syke…osv. Dette er en del av bioteknologien vi opplever fra dag til dag. I dette foredraget vil Simon Møller fortelle om bioteknologi generelt og om aktiviteter i regionen.

bio.jpg
 

15. april - Professor Bernt Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Line: 66 to 70
 
META FILEATTACHMENT attachment="smart-water-in-sandstones.jpg" attr="" comment="%22Smart%22 water in Sandstones" date="1266833979" name="smart-water-in-sandstones.jpg" path="smart-water-in-sandstones.jpg" size="66240" stream="smart-water-in-sandstones.jpg" tmpFilename="/tmp/j9Ez8SCDXB" user="TheodorIvesdal" version="2"
META FILEATTACHMENT attachment="TorAustad.pdf" attr="" comment="" date="1266834058" name="TorAustad.pdf" path="TorAustad.pdf" size="97181" stream="TorAustad.pdf" tmpFilename="/tmp/StczJMKIuw" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="T._Austad__EOR_by_Smart_water.pdf" attr="" comment="" date="1267440485" name="T._Austad__EOR_by_Smart_water.pdf" path="T. Austad EOR by Smart water.pdf" size="1371172" stream="T. Austad EOR by Smart water.pdf" tmpFilename="/tmp/0vyArYdWV6" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="bio.jpg" attr="" comment="" date="1268648984" name="bio.jpg" path="bio.jpg" size="113755" stream="bio.jpg" tmpFilename="/tmp/6jqa4LZfS1" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" attr="" comment="" date="1268650626" name="TORSDAGSSEMINAR__I__NATURVITENSKAP_mller.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" size="39327" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP, møller.pdf" tmpFilename="/tmp/GOpj9gK5K7" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 10
2010-03-01 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 34 to 34
 

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Changed:
<
<
Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
>
>
Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why???

Waterflooding has for a long time been regarded as a secondary oil recovery method. In the recent years, extensive research on crude oil, brine, and rock systems has documented that the composition of the injected water can change wetting properties of the reservoir during a waterflood in a favorable way to improve oil recovery. Thus, injection of “Smart Water” with a correct composition and salinity can act as a tertiary recovery method. Economically, it is, however, important to perform a water flood at an optimum condition in a secondary process. Examples of “Smart Water” injection in carbonates and sandstones are:
  • Injection of seawater into high temperature chalk reservoirs
Line: 65 to 65
 
META FILEATTACHMENT attachment="smart-water-in-carbonates.jpg" attr="" comment="%22Smart%22 water in Carbonates" date="1266833589" name="smart-water-in-carbonates.jpg" path="smart-water-in-carbonates.jpg" size="113253" stream="smart-water-in-carbonates.jpg" tmpFilename="/tmp/YOqFMZTnTH" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="smart-water-in-sandstones.jpg" attr="" comment="%22Smart%22 water in Sandstones" date="1266833979" name="smart-water-in-sandstones.jpg" path="smart-water-in-sandstones.jpg" size="66240" stream="smart-water-in-sandstones.jpg" tmpFilename="/tmp/j9Ez8SCDXB" user="TheodorIvesdal" version="2"
META FILEATTACHMENT attachment="TorAustad.pdf" attr="" comment="" date="1266834058" name="TorAustad.pdf" path="TorAustad.pdf" size="97181" stream="TorAustad.pdf" tmpFilename="/tmp/StczJMKIuw" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="T._Austad__EOR_by_Smart_water.pdf" attr="" comment="" date="1267440485" name="T._Austad__EOR_by_Smart_water.pdf" path="T. Austad EOR by Smart water.pdf" size="1371172" stream="T. Austad EOR by Smart water.pdf" tmpFilename="/tmp/0vyArYdWV6" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 9
2010-02-23 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 39 to 39
  Waterflooding has for a long time been regarded as a secondary oil recovery method. In the recent years, extensive research on crude oil, brine, and rock systems has documented that the composition of the injected water can change wetting properties of the reservoir during a waterflood in a favorable way to improve oil recovery. Thus, injection of “Smart Water” with a correct composition and salinity can act as a tertiary recovery method. Economically, it is, however, important to perform a water flood at an optimum condition in a secondary process. Examples of “Smart Water” injection in carbonates and sandstones are:
  • Injection of seawater into high temperature chalk reservoirs
  • Low Salinity floods in sandstone reservoirs
Changed:
<
<
The chemical mechanism behind the wettability alteration promoted by injecting “Smart Water” has been a topic for discussion over years. Based on research at UoS, the chemical mechanism by using “Smart Water” will be discussed both for carbonates and sandstones.
>
>
The chemical mechanism behind the wettability alteration promoted by injecting “Smart Water” has been a topic for discussion over years. Based on research at UiS, the chemical mechanism by using “Smart Water” will be discussed both for carbonates and sandstones.
 

"Smart" water in Carbonates "Smart" water in Sandstones
Revision 8
2010-02-22 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 13 to 13
 

Eivind_Almaas.JPG
Deleted:
<
<
 

11. februar - Forsker Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
Line: 32 to 31
 

kvasar_svart_hull.JPG
Added:
>
>
 

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Changed:
<
<
Tor.Austad.jpg  
>
>
Tor.Austad.jpg Introduksjon - pdf
 

Enhanced oil recovery is obtained by injecting ”Smart Water ” into oil reservoirs. Why???

Added:
>
>
Waterflooding has for a long time been regarded as a secondary oil recovery method. In the recent years, extensive research on crude oil, brine, and rock systems has documented that the composition of the injected water can change wetting properties of the reservoir during a waterflood in a favorable way to improve oil recovery. Thus, injection of “Smart Water” with a correct composition and salinity can act as a tertiary recovery method. Economically, it is, however, important to perform a water flood at an optimum condition in a secondary process. Examples of “Smart Water” injection in carbonates and sandstones are:
  • Injection of seawater into high temperature chalk reservoirs
  • Low Salinity floods in sandstone reservoirs
The chemical mechanism behind the wettability alteration promoted by injecting “Smart Water” has been a topic for discussion over years. Based on research at UoS, the chemical mechanism by using “Smart Water” will be discussed both for carbonates and sandstones.

"Smart" water in Carbonates "Smart" water in Sandstones
smart-water-in-carbonates.jpg smart-water-in-sandstones.jpg
 

18. mars - Professor Simon Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS

Line: 55 to 62
 
META FILEATTACHMENT attachment="kvasar_svart_hull.JPG" attr="" comment="" date="1265630437" name="kvasar_svart_hull.JPG" path="kvasar svart hull.JPG" size="54545" stream="kvasar svart hull.JPG" tmpFilename="/tmp/iapcgbvMpe" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_WOLD.pdf" attr="" comment="" date="1265630634" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_WOLD.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP WOLD.pdf" size="28536" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP WOLD.pdf" tmpFilename="/tmp/qQ15E9fzPc" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" attr="" comment="" date="1266574312" name="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" path="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" size="8018935" stream="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" tmpFilename="/tmp/13chMkik8v" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="smart-water-in-carbonates.jpg" attr="" comment="%22Smart%22 water in Carbonates" date="1266833589" name="smart-water-in-carbonates.jpg" path="smart-water-in-carbonates.jpg" size="113253" stream="smart-water-in-carbonates.jpg" tmpFilename="/tmp/YOqFMZTnTH" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="smart-water-in-sandstones.jpg" attr="" comment="%22Smart%22 water in Sandstones" date="1266833979" name="smart-water-in-sandstones.jpg" path="smart-water-in-sandstones.jpg" size="66240" stream="smart-water-in-sandstones.jpg" tmpFilename="/tmp/j9Ez8SCDXB" user="TheodorIvesdal" version="2"
META FILEATTACHMENT attachment="TorAustad.pdf" attr="" comment="" date="1266834058" name="TorAustad.pdf" path="TorAustad.pdf" size="97181" stream="TorAustad.pdf" tmpFilename="/tmp/StczJMKIuw" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 7
2010-02-19 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 16 to 16
 

11. februar - Forsker Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Changed:
<
<
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html
Introduksjon - pdf
>
>
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

Supermassive sorte hull og galakser

I hjertet av de fleste galakser ligger det supermassive sorte hull på en million opp til en millard ganger solas masse. De siste årene med
Line: 54 to 54
 
META FILEATTACHMENT attachment="EivindAlmaas-2010-01.pdf" attr="" comment="" date="1264705680" name="EivindAlmaas-2010-01.pdf" path="EivindAlmaas-2010-01.pdf" size="1684324" stream="EivindAlmaas-2010-01.pdf" tmpFilename="/tmp/53Wu9JsiRj" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="kvasar_svart_hull.JPG" attr="" comment="" date="1265630437" name="kvasar_svart_hull.JPG" path="kvasar svart hull.JPG" size="54545" stream="kvasar svart hull.JPG" tmpFilename="/tmp/iapcgbvMpe" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_WOLD.pdf" attr="" comment="" date="1265630634" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_WOLD.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP WOLD.pdf" size="28536" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP WOLD.pdf" tmpFilename="/tmp/qQ15E9fzPc" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" attr="" comment="" date="1266574312" name="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" path="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" size="8018935" stream="Margrethe_UiS_feb2010.pdf" tmpFilename="/tmp/13chMkik8v" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 6
2010-02-08 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp ned til forestående Seminar
Deleted:
<
<
 

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
Line: 14 to 13
 

Eivind_Almaas.JPG
Added:
>
>
 

11. februar - Forsker Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Changed:
<
<
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html
>
>
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html
Introduksjon - pdf
 

Supermassive sorte hull og galakser

Added:
>
>
I hjertet av de fleste galakser ligger det supermassive sorte hull på en million opp til en millard ganger solas masse. De siste årene med forskning tyder på at disse sorte hullene er viktige for hvordan galakser dannes og utvikler seg. Mange galakser går gjennom en fase i utviklingen hvor det sorte hullet er aktivt, og hvor både det sorte hullet og galaksen vokser samtidig. Aktive sorte hull er også kjent som "kvasarer", og galakser med kvasaraktivitet er meget aktuelle å bruke i utforskningen av hvordan galakser blir til. I dette foredraget vil jeg snakke generelt om hvilken rolle supermassive sorte hull spiller i utviklingen av galakser, og spesielt om hvordan kvasaraktivitet innhyllet i kosmisk støv er unikt i denne sammenheng.

kvasar_svart_hull.JPG
 

25. februar - Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Line: 38 to 52
 
META FILEATTACHMENT attachment="Eivind_Almaas.JPG" attr="" comment="" date="1263802950" name="Eivind_Almaas.JPG" path="Eivind Almaas.JPG" size="311452" stream="Eivind Almaas.JPG" tmpFilename="/tmp/XGaKwtNCpK" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" attr="" comment="" date="1263803369" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" size="34408" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" tmpFilename="/tmp/OJDqa8YU0H" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="EivindAlmaas-2010-01.pdf" attr="" comment="" date="1264705680" name="EivindAlmaas-2010-01.pdf" path="EivindAlmaas-2010-01.pdf" size="1684324" stream="EivindAlmaas-2010-01.pdf" tmpFilename="/tmp/53Wu9JsiRj" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="kvasar_svart_hull.JPG" attr="" comment="" date="1265630437" name="kvasar_svart_hull.JPG" path="kvasar svart hull.JPG" size="54545" stream="kvasar svart hull.JPG" tmpFilename="/tmp/iapcgbvMpe" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_WOLD.pdf" attr="" comment="" date="1265630634" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_WOLD.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP WOLD.pdf" size="28536" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP WOLD.pdf" tmpFilename="/tmp/qQ15E9fzPc" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 5
2010-01-28 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 8 to 8
 

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

Changed:
<
<
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
>
>
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
Presentasjon - pdf
 

What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution

What makes us human? Historically, answers to this question have varied widely. Identifying a single quality that is uniquely human now appears increasingly difficult. What is clear is that humans differ from other primates in cognitive abilities and brain size. However, the genetic mechanisms underlying these evolutionary changes have yet to be elucidated. In this presentation, I will discuss our recent identification of a novel network of key transcription factor (TF) genes from microarray data collected from tissues in humans and chimpanzees. Our findings suggest that concerted changes in a small number of TF genes may coordinate major gene expression differences between the brains of our species.
Line: 37 to 37
 
META FILEATTACHMENT attachment="Tor.Austad.jpg" attr="" comment="" date="1262641537" name="Tor.Austad.jpg" path="Tor.Austad.jpg" size="24902" stream="Tor.Austad.jpg" tmpFilename="/tmp/4ZDIeWwfsi" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Eivind_Almaas.JPG" attr="" comment="" date="1263802950" name="Eivind_Almaas.JPG" path="Eivind Almaas.JPG" size="311452" stream="Eivind Almaas.JPG" tmpFilename="/tmp/XGaKwtNCpK" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" attr="" comment="" date="1263803369" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" size="34408" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" tmpFilename="/tmp/OJDqa8YU0H" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="EivindAlmaas-2010-01.pdf" attr="" comment="" date="1264705680" name="EivindAlmaas-2010-01.pdf" path="EivindAlmaas-2010-01.pdf" size="1684324" stream="EivindAlmaas-2010-01.pdf" tmpFilename="/tmp/53Wu9JsiRj" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 4
2010-01-18 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 8 to 8
 

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

Changed:
<
<
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
>
>
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas
Introduksjon - pdf
 

What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution

Added:
>
>
What makes us human? Historically, answers to this question have varied widely. Identifying a single quality that is uniquely human now appears increasingly difficult. What is clear is that humans differ from other primates in cognitive abilities and brain size. However, the genetic mechanisms underlying these evolutionary changes have yet to be elucidated. In this presentation, I will discuss our recent identification of a novel network of key transcription factor (TF) genes from microarray data collected from tissues in humans and chimpanzees. Our findings suggest that concerted changes in a small number of TF genes may coordinate major gene expression differences between the brains of our species.

Eivind_Almaas.JPG
 

11. februar - Forsker Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

Line: 32 to 35
 

Oljen, andre energikilder og fremtiden

META FILEATTACHMENT attachment="Tor.Austad.jpg" attr="" comment="" date="1262641537" name="Tor.Austad.jpg" path="Tor.Austad.jpg" size="24902" stream="Tor.Austad.jpg" tmpFilename="/tmp/4ZDIeWwfsi" user="TheodorIvesdal" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Eivind_Almaas.JPG" attr="" comment="" date="1263802950" name="Eivind_Almaas.JPG" path="Eivind Almaas.JPG" size="311452" stream="Eivind Almaas.JPG" tmpFilename="/tmp/XGaKwtNCpK" user="TheodorIvesdal" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" attr="" comment="" date="1263803369" name="TORSDAGSSEMINAR_I_NATURVITENSKAP_Almaas.pdf" path="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" size="34408" stream="TORSDAGSSEMINAR I NATURVITENSKAP Almaas.pdf" tmpFilename="/tmp/OJDqa8YU0H" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 3
2010-01-12 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Line: 11 to 11
 
Eivind.Almaas.jpeg http://www.ntnu.no/ansatte/eivind.almaas

What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution

Changed:
<
<

11. februar - Forsker, Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

>
>

11. februar - Forsker Margrethe Wold, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO

 
Margrethe_Wold.jpg http://folk.uio.no/wold/index_norsk.html

Supermassive sorte hull og galakser

Revision 2
2010-01-08 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2010

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15
Changed:
<
<
Hopp direkte ned til forestående Seminar
>
>
Hopp ned til forestående Seminar
 

21. januar - Professor Eivind Almaas, Institutt for bioteknologi, NTNU

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback