Difference: Seminar2011H (1 vs. 13)

Revision 13
2012-10-20 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 52 to 52
 

Trass i den gode overensstemmelsen mellom modell og observasjoner, finnes det imidlertid mange som stiller seg tvilende til eksistensen av slike eksotiske materieformer. Det hevdes at observasjonene som fører til slike antagelser i stedet viser at hevdvundne teorier som Newtons gravitasjonslov og relativitetsteorien må modifiseres. I foredraget vil jeg gå inn på fysikken bak konklusjonene om eksistensen av eksotisk materie, I alle fall for mørk materie er vi i ferd med å nærme seg et punkt der alternative forklaringer blir temmelig problematiske, selv om vi stadig vekk ikke har peiling på hvordan dette stoffet vil oppføre seg i laboratoriet.
Added:
>
>

Presentasjon

per-amundsen-pdf.jpg
Mørk materie - fysikk eller metafysikk?
 

24. november - Professor Emeritus Sven-Åke Gustafson, UiS

Revision 12
2011-11-24 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 57 to 57
 

24. november - Professor Emeritus Sven-Åke Gustafson, UiS

Changed:
<
<
Google søk
>
>
http://www.ux.uis.no/~sven-a/
Google søk

 

Environmental Control

The climate is changing and this process has been going on since Earth came into existence. It appears that we are now in a period of global warming. Since the beginning of the Industrial Age a marked change in the chemical composition of the atmosphere has been observed. Thus the concentration of carbon dioxide, CO2, has increased due to increased burning of fossil fuels like coal and oil. The first discovery of the green-house properties of CO2 has been ascribed to Fourier and reasonable quantitative values for these properties where given by Arrhenius in 1898. Other pollutants like NOx and SOx have also been studied. We discuss the general problem of securing acceptable environmental quality while minimising control costs, i.e. determining an efficient control policy. The study of urban control models from the year 1969 and onwards stimulated the development of a new field within applied mathematics, namely semi-infinite programming, SIP, since one needs to guarantee that the maximum concentration stays below a given standard. The control of the KFC which threatens the ozon layer and CO2 requires mathematically different strategies. We also give a background to the reasoning governing the trade with emissions permits..
Added:
>
>

Presentasjon

On Mathematical Issues in Environment Control and Climate
Revision 11
2011-11-17 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 54 to 55
 

24. november - Professor Emeritus Sven-Åke Gustafson, UiS

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Google søk
>
>
Google søk
 

Environmental Control

Added:
>
>

The climate is changing and this process has been going on since Earth came into existence. It appears that we are now in a period of global warming. Since the beginning of the Industrial Age a marked change in the chemical composition of the atmosphere has been observed. Thus the concentration of carbon dioxide, CO2, has increased due to increased burning of fossil fuels like coal and oil. The first discovery of the green-house properties of CO2 has been ascribed to Fourier and reasonable quantitative values for these properties where given by Arrhenius in 1898. Other pollutants like NOx and SOx have also been studied. We discuss the general problem of securing acceptable environmental quality while minimising control costs, i.e. determining an efficient control policy. The study of urban control models from the year 1969 and onwards stimulated the development of a new field within applied mathematics, namely semi-infinite programming, SIP, since one needs to guarantee that the maximum concentration stays below a given standard. The control of the KFC which threatens the ozon layer and CO2 requires mathematically different strategies. We also give a background to the reasoning governing the trade with emissions permits..
Revision 10
2011-11-11 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 40 to 40
 

Most people have a rough idea what mitochondria and chloroplasts are, but the third major cell organelle, the peroxisome, is less well known. Peroxisomes are ubiquitous to nearly all cells except for bacteria. Most organisms with dysfunctional peroxisomes are not able to survive. Children with inherited defects in peroxisome functions mostly die at very early stages. Peroxisome research worldwide presently focuses on four model organisms, namely baker’s yeast for fungi, human and mouse for animals, and Arabidopsis for plants. The best known functions of peroxisomes are the detoxification of harmful reactive oxygen species and the degradation of fatty acids. Plant peroxisomes are also involved in photorespiration, a side reaction of photosynthesis. A large German research consortium presently focuses on this “old-fashioned” pathway to improve the efficiency of plant biomass production. However, due to experimental challenges our knowledge of peroxisomes has remained quite limited. In addition to experimental large- scale strategies, i.e., so-called proteome analyses, we recently developed a new approach, trying to combine biochemistry with computational research (“bioinformatics”). We thereby identified many novel proteins and unexpected functions of plant peroxisomes. Because plants are most exposed to environmental stresses and pathogens, plant peroxisomes have model character for fungi and animal research. For instance, plants have recently been shown to also possess a kind of immune system to defend themselves against pests and pathogens. Several components of this important immune system now appear to be located in peroxisomes. These new defense mechanisms are presently deciphered at the molecular level. This fundamental knowledge will be important to increase the natural resistance of crop plants to insects and pathogens and their adaptation ability to extreme environmental conditions by smart breeding and genetic engineering strategies.
Deleted:
<
<
 

10. november - Professor Per A. Amundsen, UiS

Google søk
Line: 52 to 50
 

Trass i den gode overensstemmelsen mellom modell og observasjoner, finnes det imidlertid mange som stiller seg tvilende til eksistensen av slike eksotiske materieformer. Det hevdes at observasjonene som fører til slike antagelser i stedet viser at hevdvundne teorier som Newtons gravitasjonslov og relativitetsteorien må modifiseres. I foredraget vil jeg gå inn på fysikken bak konklusjonene om eksistensen av eksotisk materie, I alle fall for mørk materie er vi i ferd med å nærme seg et punkt der alternative forklaringer blir temmelig problematiske, selv om vi stadig vekk ikke har peiling på hvordan dette stoffet vil oppføre seg i laboratoriet.
Added:
>
>

 

24. november - Professor Emeritus Sven-Åke Gustafson, UiS

Google søk
Revision 9
2011-11-07 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 23 to 21
 

29. september - Industristipendiat Kristin Andersen Applied Plasma Physics/Århus Universitet

Changed:
<
<
Google søk
Applied Plasma Physics (APP)
>
>
Google søk
Applied Plasma Physics (APP)
 

Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

Line: 31 to 29
 
Utslipp av lukt kan være et problem i nærmiljøet rundt industri og husdyrhold. Applied Plasma Physics (APP) produserer og selger ikke-termiske plasma (NTP) systemer som har løst luktproblemer for flere typer industri, blant annet tobakksfabrikker og fiske- og dyrefôrfabrikker. Systemet virker via ulike mekanismer hvor blant annet radikalinitiert oksidasjon i plasmareaktoren er viktig.
Griseproduksjon rundt om i verden økes og intensiveres, samtidig vokser omkringliggende bebyggelse. Sjenanse fra luktutslipp fra landbrukssektoren blir derfor et stadig større problem. APP samarbeider med Århus Universitet gjennom Nordforsk sitt PhD program, for å optimalisere NTP systemet. Målet er å kunne tilby en løsning som fjerner lukten fra grisehus til lavere kostnader for å møte de økonomiske begrensingene som finnes innen landbrukssektoren.
Måling og kvantifisering av lukt er komplisert blant annet fordi oppfatting av luktens karakter og styrke varierer fra person til person. Luktutslippene består vanligvis av komplekse kjemiske blandinger og luktstoffene finnes ofte i svært lave konsentrasjoner. Lukt kan måles sensorisk og ved kjennskap til luktkomponentene i et utslipp kan individuelle rensegrader måles analytisk. For å kunne optimalisere NTP systemet må det utarbeides en god metode for måling av lukten fra grisehus og dermed også for måling av luktreduksjonen. Til dette arbeidet brukes blant annet en gasskromatograf som er utstyrt med en splitt til et massespektometer for kjemisk analyse og til en neseport for sensoriske analyser, GC-MS/O. Det gjør at en operatør kan lukte på de enkelte komponentene som eluerer fra kolonnen samtidig som de analyseres i MSen. Forsøk med et pilotsystem har vist at plasmasystemet i stor grad reduserer lukt fra grisehus. Pågående arbeid har fokus på optimalisering av analysemetodene. Resultatene fra de kjemiske analysene vil bidra til øket forståelse av reaksjonene i plasmakammeret, samt bidra til en målrettet optimalisering av rensesystemet.

Changed:
<
<
>
>
 

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Added:
>
>
 
Google søk
Line: 36 to 35
 
Google søk
Added:
>
>
 

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The Significance of Fundamental Plant Research

Changed:
<
<
Most people have a rough idea what mitochondria and chloroplasts are, but the third major cell organelle, the peroxisome, is less well known. Peroxisomes are ubiquitous to nearly all cells except for bacteria. Most organisms with dysfunctional peroxisomes are not able to survive. Children with inherited defects in peroxisome functions mostly die at very early stages. Peroxisome research worldwide presently focuses on four model organisms, namely baker’s yeast for fungi, human and mouse for animals, and Arabidopsis for plants. The best known functions of peroxisomes are the detoxification of harmful reactive oxygen species and the degradation of fatty acids. Plant peroxisomes are also involved in photorespiration, a side reaction of photosynthesis. A large German research consortium presently focuses on this “old-fashioned” pathway to improve the efficiency of plant biomass production. However, due to experimental challenges our knowledge of peroxisomes has remained quite limited. In addition to experimental large- scale strategies, i.e., so-called proteome analyses, we recently developed a new approach, trying to combine biochemistry with computational research (“bioinformatics”). We thereby identified many novel proteins and unexpected functions of plant peroxisomes. Because plants are most exposed to environmental stresses and pathogens, plant peroxisomes have model character for fungi and animal research. For instance, plants have recently been shown to also possess a kind of immune system to defend themselves against pests and pathogens. Several components of this important immune system now appear to be located in peroxisomes. These new defense mechanisms are presently deciphered at the molecular level. This fundamental knowledge will be important to increase the natural resistance of crop plants to insects and pathogens and their adaptation ability to extreme environmental conditions by smart breeding and genetic engineering strategies.
>
>
Most people have a rough idea what mitochondria and chloroplasts are, but the third major cell organelle, the peroxisome, is less well known. Peroxisomes are ubiquitous to nearly all cells except for bacteria. Most organisms with dysfunctional peroxisomes are not able to survive. Children with inherited defects in peroxisome functions mostly die at very early stages. Peroxisome research worldwide presently focuses on four model organisms, namely baker’s yeast for fungi, human and mouse for animals, and Arabidopsis for plants. The best known functions of peroxisomes are the detoxification of harmful reactive oxygen species and the degradation of fatty acids. Plant peroxisomes are also involved in photorespiration, a side reaction of photosynthesis. A large German research consortium presently focuses on this “old-fashioned” pathway to improve the efficiency of plant biomass production. However, due to experimental challenges our knowledge of peroxisomes has remained quite limited. In addition to experimental large- scale strategies, i.e., so-called proteome analyses, we recently developed a new approach, trying to combine biochemistry with computational research (“bioinformatics”). We thereby identified many novel proteins and unexpected functions of plant peroxisomes. Because plants are most exposed to environmental stresses and pathogens, plant peroxisomes have model character for fungi and animal research. For instance, plants have recently been shown to also possess a kind of immune system to defend themselves against pests and pathogens. Several components of this important immune system now appear to be located in peroxisomes. These new defense mechanisms are presently deciphered at the molecular level. This fundamental knowledge will be important to increase the natural resistance of crop plants to insects and pathogens and their adaptation ability to extreme environmental conditions by smart breeding and genetic engineering strategies.
 
Added:
>
>
 

10. november - Professor Per A. Amundsen, UiS

Added:
>
>
Google søk
 

Mørk materie. Fysikk eller metafysikk?

Changed:
<
<

24. november - Professor Emeritus Sven Åke Gustafson, UiS

>
>
I dag har kosmologene etablert en omfattende syntese av observasjonsresultater og fysiske teorier som gir oss et forbausende detaljert bilde av Universets utvikling fra et meget kort øyeblikk etter urknallet og til i dag. Denne standardmodellen har imidlertid bygget inn hypotesen at det aller meste av «stoffet» i Universet er i eksotiske former som er fullstendig ukjente i jordiske laboratorier: «Mørk materie» og «mørk energi». Senest i høst mottok Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt og Adam G. Riess Nobel- prisen i fysikk for «oppdagelsen av Universets akselererende ekspansjon gjennom observasjonen av fjerne supernovaer», en oppdagelse som sterkt understøtter hypotesen om eksistensen ikke bare av mørk materie, men også av mørk energi.

Trass i den gode overensstemmelsen mellom modell og observasjoner, finnes det imidlertid mange som stiller seg tvilende til eksistensen av slike eksotiske materieformer. Det hevdes at observasjonene som fører til slike antagelser i stedet viser at hevdvundne teorier som Newtons gravitasjonslov og relativitetsteorien må modifiseres. I foredraget vil jeg gå inn på fysikken bak konklusjonene om eksistensen av eksotisk materie, I alle fall for mørk materie er vi i ferd med å nærme seg et punkt der alternative forklaringer blir temmelig problematiske, selv om vi stadig vekk ikke har peiling på hvordan dette stoffet vil oppføre seg i laboratoriet.

24. november - Professor Emeritus Sven-Åke Gustafson, UiS

Google søk
 

Environmental Control

Revision 8
2011-10-27 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 33 to 33
 

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Added:
>
>
Google søk
 

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The Significance of Fundamental Plant Research

Most people have a rough idea what mitochondria and chloroplasts are, but the third
Revision 7
2011-10-21 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 33 to 33
 

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Changed:
<
<

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The significance of Fundamental Plant Research

>
>

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The Significance of Fundamental Plant Research

Most people have a rough idea what mitochondria and chloroplasts are, but the third major cell organelle, the peroxisome, is less well known. Peroxisomes are ubiquitous to nearly all cells except for bacteria. Most organisms with dysfunctional peroxisomes are not able to survive. Children with inherited defects in peroxisome functions mostly die at very early stages. Peroxisome research worldwide presently focuses on four model organisms, namely baker’s yeast for fungi, human and mouse for animals, and Arabidopsis for plants. The best known functions of peroxisomes are the detoxification of harmful reactive oxygen species and the degradation of fatty acids. Plant peroxisomes are also involved in photorespiration, a side reaction of photosynthesis. A large German research consortium presently focuses on this “old-fashioned” pathway to improve the efficiency of plant biomass production. However, due to experimental challenges our knowledge of peroxisomes has remained quite limited. In addition to experimental large- scale strategies, i.e., so-called proteome analyses, we recently developed a new approach, trying to combine biochemistry with computational research (“bioinformatics”). We thereby identified many novel proteins and unexpected functions of plant peroxisomes. Because plants are most exposed to environmental stresses and pathogens, plant peroxisomes have model character for fungi and animal research. For instance, plants have recently been shown to also possess a kind of immune system to defend themselves against pests and pathogens. Several components of this important immune system now appear to be located in peroxisomes. These new defense mechanisms are presently deciphered at the molecular level. This fundamental knowledge will be important to increase the natural resistance of crop plants to insects and pathogens and their adaptation ability to extreme environmental conditions by smart breeding and genetic engineering strategies.
 

10. november - Professor Per A. Amundsen, UiS

Mørk materie. Fysikk eller metafysikk?

Revision 6
2011-10-02 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 19 to 19
 

Presentasjon

Notau_pdf.jpg
Den hemmelige havnen - søppel, vin, hanseater
Changed:
<
<
>
>
 

29. september - Industristipendiat Kristin Andersen Applied Plasma Physics/Århus Universitet

Changed:
<
<
Google søk
>
>
Google søk
Applied Plasma Physics (APP)
 

Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

Line: 31 to 31
 
Utslipp av lukt kan være et problem i nærmiljøet rundt industri og husdyrhold. Applied Plasma Physics (APP) produserer og selger ikke-termiske plasma (NTP) systemer som har løst luktproblemer for flere typer industri, blant annet tobakksfabrikker og fiske- og dyrefôrfabrikker. Systemet virker via ulike mekanismer hvor blant annet radikalinitiert oksidasjon i plasmareaktoren er viktig.
Griseproduksjon rundt om i verden økes og intensiveres, samtidig vokser omkringliggende bebyggelse. Sjenanse fra luktutslipp fra landbrukssektoren blir derfor et stadig større problem. APP samarbeider med Århus Universitet gjennom Nordforsk sitt PhD program, for å optimalisere NTP systemet. Målet er å kunne tilby en løsning som fjerner lukten fra grisehus til lavere kostnader for å møte de økonomiske begrensingene som finnes innen landbrukssektoren.
Måling og kvantifisering av lukt er komplisert blant annet fordi oppfatting av luktens karakter og styrke varierer fra person til person. Luktutslippene består vanligvis av komplekse kjemiske blandinger og luktstoffene finnes ofte i svært lave konsentrasjoner. Lukt kan måles sensorisk og ved kjennskap til luktkomponentene i et utslipp kan individuelle rensegrader måles analytisk. For å kunne optimalisere NTP systemet må det utarbeides en god metode for måling av lukten fra grisehus og dermed også for måling av luktreduksjonen. Til dette arbeidet brukes blant annet en gasskromatograf som er utstyrt med en splitt til et massespektometer for kjemisk analyse og til en neseport for sensoriske analyser, GC-MS/O. Det gjør at en operatør kan lukte på de enkelte komponentene som eluerer fra kolonnen samtidig som de analyseres i MSen. Forsøk med et pilotsystem har vist at plasmasystemet i stor grad reduserer lukt fra grisehus. Pågående arbeid har fokus på optimalisering av analysemetodene. Resultatene fra de kjemiske analysene vil bidra til øket forståelse av reaksjonene i plasmakammeret, samt bidra til en målrettet optimalisering av rensesystemet.

Changed:
<
<
>
>
 

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The significance of Fundamental Plant Research

Revision 5
2011-09-15 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 6 to 6
 

Hopp ned til forestående Seminar
Deleted:
<
<
 

15. september - Marinarkeolog Endre Elvestad, Stavanger Sjøfartsmuseum

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Google søk
Avaldsnes
>
>
Google søk
Avaldsnes

 

Søppel, gjørme og rhinskvin. Om den hanseatiske bosettingen på Avaldsnes.

Deleted:
<
<
Marinarkeologiske undersøkelser i sjøområdene ved Olavskirken på Avaldsnes har avdekket en havn som har vært svært aktiv på 1300- og 1400-tallet. Funnene tyder på at hanseatene etablerte en virksomhet på Avaldsnes samtidig som de etablerte kontoret i Bergen rundt 1350. Søppelet vi finner i havneområdet tyder på at hanseatene må ha hatt en stor bosetting på land, og ballasten på at de drev en omfattende handel.
 
Added:
>
>
Marinarkeologiske undersøkelser i sjøområdene ved Olavskirken på Avaldsnes har avdekket en havn som har vært svært aktiv på 1300- og 1400-tallet. Funnene tyder på at hanseatene etablerte en virksomhet på Avaldsnes samtidig som de etablerte kontoret i Bergen rundt 1350. Søppelet vi finner i havneområdet tyder på at hanseatene må ha hatt en stor bosetting på land, og ballasten på at de drev en omfattende handel.

Presentasjon

Notau_pdf.jpg
Den hemmelige havnen - søppel, vin, hanseater

 

29. september - Industristipendiat Kristin Andersen Applied Plasma Physics/Århus Universitet

Added:
>
>
 
Google søk
Line: 23 to 25
 
Google søk
Added:
>
>
 

Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

Added:
>
>
 
Changed:
<
<
Utslipp av lukt kan være et problem i nærmiljøet rundt industri og husdyrhold. Applied Plasma Physics (APP) produserer og selger ikke-termiske plasma (NTP) systemer som har løst luktproblemer for flere typer industri, blant annet tobakksfabrikker og fiske- og dyrefôrfabrikker. Systemet virker via ulike mekanismer hvor blant annet radikalinitiert oksidasjon i plasmareaktoren er viktig.
Griseproduksjon rundt om i verden økes og intensiveres, samtidig vokser omkringliggende bebyggelse. Sjenanse fra luktutslipp fra landbrukssektoren blir derfor et stadig større problem. APP samarbeider med Århus Universitet gjennom Nordforsk sitt PhD program, for å optimalisere NTP systemet. Målet er å kunne tilby en løsning som fjerner lukten fra grisehus til lavere kostnader for å møte de økonomiske begrensingene som finnes innen landbrukssektoren.
Måling og kvantifisering av lukt er komplisert blant annet fordi oppfatting av luktens karakter og styrke varierer fra person til person. Luktutslippene består vanligvis av komplekse kjemiske blandinger og luktstoffene finnes ofte i svært lave konsentrasjoner. Lukt kan måles sensorisk og ved kjennskap til luktkomponentene i et utslipp kan individuelle rensegrader måles analytisk. For å kunne optimalisere NTP systemet må det utarbeides en god metode for måling av lukten fra grisehus og dermed også for måling av luktreduksjonen. Til dette arbeidet brukes blant annet en gasskromatograf som er utstyrt med en splitt til et massespektometer for kjemisk analyse og til en neseport for sensoriske analyser, GC-MS/O. Det gjør at en operatør kan lukte på de enkelte komponentene som eluerer fra kolonnen samtidig som de analyseres i MSen. Forsøk med et pilotsystem har vist at plasmasystemet i stor grad reduserer lukt fra grisehus. Pågående arbeid har fokus på optimalisering av analysemetodene. Resultatene fra de kjemiske analysene vil bidra til øket forståelse av reaksjonene i plasmakammeret, samt bidra til en målrettet optimalisering av rensesystemet.
>
>
Utslipp av lukt kan være et problem i nærmiljøet rundt industri og husdyrhold. Applied Plasma Physics (APP) produserer og selger ikke-termiske plasma (NTP) systemer som har løst luktproblemer for flere typer industri, blant annet tobakksfabrikker og fiske- og dyrefôrfabrikker. Systemet virker via ulike mekanismer hvor blant annet radikalinitiert oksidasjon i plasmareaktoren er viktig.
Griseproduksjon rundt om i verden økes og intensiveres, samtidig vokser omkringliggende bebyggelse. Sjenanse fra luktutslipp fra landbrukssektoren blir derfor et stadig større problem. APP samarbeider med Århus Universitet gjennom Nordforsk sitt PhD program, for å optimalisere NTP systemet. Målet er å kunne tilby en løsning som fjerner lukten fra grisehus til lavere kostnader for å møte de økonomiske begrensingene som finnes innen landbrukssektoren.
Måling og kvantifisering av lukt er komplisert blant annet fordi oppfatting av luktens karakter og styrke varierer fra person til person. Luktutslippene består vanligvis av komplekse kjemiske blandinger og luktstoffene finnes ofte i svært lave konsentrasjoner. Lukt kan måles sensorisk og ved kjennskap til luktkomponentene i et utslipp kan individuelle rensegrader måles analytisk. For å kunne optimalisere NTP systemet må det utarbeides en god metode for måling av lukten fra grisehus og dermed også for måling av luktreduksjonen. Til dette arbeidet brukes blant annet en gasskromatograf som er utstyrt med en splitt til et massespektometer for kjemisk analyse og til en neseport for sensoriske analyser, GC-MS/O. Det gjør at en operatør kan lukte på de enkelte komponentene som eluerer fra kolonnen samtidig som de analyseres i MSen. Forsøk med et pilotsystem har vist at plasmasystemet i stor grad reduserer lukt fra grisehus. Pågående arbeid har fokus på optimalisering av analysemetodene. Resultatene fra de kjemiske analysene vil bidra til øket forståelse av reaksjonene i plasmakammeret, samt bidra til en målrettet optimalisering av rensesystemet.

 

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The significance of Fundamental Plant Research

Revision 4
2011-09-08 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 7 to 7
  Hopp ned til forestående Seminar

Changed:
<
<

15. september - Marinarkeolog Endre Elvestad, Stavanger

Sjøfartsmuseum: Søppel, gjørme og rhinskvin. Om den hanseatiske bosettingen på Avaldsnes.

>
>

15. september - Marinarkeolog Endre Elvestad, Stavanger Sjøfartsmuseum

Google søk
Avaldsnes
 
Changed:
<
<

29. september - Industristipendiat Kristin Andersen

Applied Plasma Physics/Århus Universitet: Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

>
>

Søppel, gjørme og rhinskvin. Om den hanseatiske bosettingen på Avaldsnes.

Marinarkeologiske undersøkelser i sjøområdene ved Olavskirken på Avaldsnes har avdekket en havn som har vært svært aktiv på 1300- og 1400-tallet. Funnene tyder på at hanseatene etablerte en virksomhet på Avaldsnes samtidig som de etablerte kontoret i Bergen rundt 1350. Søppelet vi finner i havneområdet tyder på at hanseatene må ha hatt en stor bosetting på land, og ballasten på at de drev en omfattende handel.

29. september - Industristipendiat Kristin Andersen Applied Plasma Physics/Århus Universitet

Google søk

Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

Utslipp av lukt kan være et problem i nærmiljøet rundt industri og husdyrhold. Applied Plasma Physics (APP) produserer og selger ikke-termiske plasma (NTP) systemer som har løst luktproblemer for flere typer industri, blant annet tobakksfabrikker og fiske- og dyrefôrfabrikker. Systemet virker via ulike mekanismer hvor blant annet radikalinitiert oksidasjon i plasmareaktoren er viktig.
Griseproduksjon rundt om i verden økes og intensiveres, samtidig vokser omkringliggende bebyggelse. Sjenanse fra luktutslipp fra landbrukssektoren blir derfor et stadig større problem. APP samarbeider med Århus Universitet gjennom Nordforsk sitt PhD program, for å optimalisere NTP systemet. Målet er å kunne tilby en løsning som fjerner lukten fra grisehus til lavere kostnader for å møte de økonomiske begrensingene som finnes innen landbrukssektoren.
Måling og kvantifisering av lukt er komplisert blant annet fordi oppfatting av luktens karakter og styrke varierer fra person til person. Luktutslippene består vanligvis av komplekse kjemiske blandinger og luktstoffene finnes ofte i svært lave konsentrasjoner. Lukt kan måles sensorisk og ved kjennskap til luktkomponentene i et utslipp kan individuelle rensegrader måles analytisk. For å kunne optimalisere NTP systemet må det utarbeides en god metode for måling av lukten fra grisehus og dermed også for måling av luktreduksjonen. Til dette arbeidet brukes blant annet en gasskromatograf som er utstyrt med en splitt til et massespektometer for kjemisk analyse og til en neseport for sensoriske analyser, GC-MS/O. Det gjør at en operatør kan lukte på de enkelte komponentene som eluerer fra kolonnen samtidig som de analyseres i MSen. Forsøk med et pilotsystem har vist at plasmasystemet i stor grad reduserer lukt fra grisehus. Pågående arbeid har fokus på optimalisering av analysemetodene. Resultatene fra de kjemiske analysene vil bidra til øket forståelse av reaksjonene i plasmakammeret, samt bidra til en målrettet optimalisering av rensesystemet.
 

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The significance of Fundamental Plant Research

Revision 3
2011-09-05 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

Line: 14 to 14
 

Applied Plasma Physics/Århus Universitet: Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Changed:
<
<

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The significance of Fundamental Plant Research

>
>

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The significance of Fundamental Plant Research

 
Changed:
<
<

13. november - Professor Per A. Amundsen, UiS

>
>

10. november - Professor Per A. Amundsen, UiS

 

Mørk materie. Fysikk eller metafysikk?

Changed:
<
<

27. november - Professor Emeritus Sven Åke Gustafson, UiS

>
>

24. november - Professor Emeritus Sven Åke Gustafson, UiS

 

Environmental Control

Revision 2
2011-09-05 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2011

>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2011

 

Torsdagsseminarene holdes vanligvis på torsdager (!) og finner sted i rom A - 204 (Kjølv Egelands hus, UiS), kl. 14.15

Hopp ned til forestående Seminar
Deleted:
<
<

10. februar - Dr. Scient. Rune Slimestad, PlantChem, Rogaland Landbrukssenter, Særheim

Potential of black aronia berries (Aronia melanocarpa) in treatment of urinary tract infections

Aronia bær til bruk mot urinveisinfeksjoner?

Aronia eller svartsurbær har tradisjonelt vært brukt mot forkjølelse og infeksjoner av deler av den amerikanske urbefolkningen. I nyere tid er planten innført til Europa og da som en kilde til helsebringende matauk. I et pågående forskningsprosjekt rettes søkelyset mot innholdsstoffene i disse bærene og de potensielle effektene dette kan ha, spesielt mot urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner.

24. februar - Ass. Prof. Per Manne, NHH, Bergen

 

Banach-Tarski paradokset

Matematisk analyse byr på mange oppsiktsvekkende resultater, men Banach-Tarski- paradokset står nok i en særklasse. Det sier at en 3-dimensjonal kule kan deles i et endelig antall disjunkte biter som så kan settes sammen igjen til å danne to fullstendige kuler med samme radius som den opprinnelige kulen. En annen versjon sier at en kule på størrelse med en ert kan deles opp i et endelig antall biter som så kan settes sammen igjen til å danne en kule som er større enn solen!

På tross av navnet er det ikke noe galt med dette resultatet. Stefan Banach og Alfred Tarski publiserte et bevis i 1924, og ingen har funnet grunn til å trekke det i tvil. Vi vil gå gjennom beviset – det er ikke veldig komplisert – og vi vil forklare hvordan man skal forstå resultatet slik at det paradoksale i det forsvinner.

Banach-Tarski-paradokset er et av flere resultater som forandret matematisk analyse og mengdelære i begynnelsen av 1900-tallet, og den polske skolen spilte helt frem til 2. verdenskrig en sentral rolle i denne moderniseringen. Vi vil kommentere Banach og Tarskis roller i denne utviklingen, og også omtale noen andre nært beslektede resultater og matematikere fra denne perioden.

Presentasjon

445px-Banach-Tarski_Paradox.svg.png
Banach-Tarski-paradokset
445px-Banach-Tarski_Paradox.svg.png
Banach-Tarski-teoremet eller paradokset om erten og solen

Linker

Banach-Tarski-paradokset på wikipedia

3. mars - Security Coordinator Per Thorsheim, EdbErgoGroup

 

Trenger man informasjonssikerhet I et åpent akademisk miljø?

Presentasjon

Per_Thorsheim_pdf.png
Nettvett

24. mars - Professor Eystein Jansen, Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB

(Direktelink hit http://torsdagsseminar.ux.uis.no/Seminar2011V#EysteinJansen)

Wikipedia om Jansen
En ny klimasituasjon i vente
Ustabilt klima er normalt

Pådrivere for klimaendring i fortid og nåtid. Hva vet vi om dem og hva er responsene?

Globale klimaendringer skyldes i hovedsak endringer i ytre pådriv, men kan i visse tilfeller forsårsakes av interne prosesser. På regional skala er klimaendringene som oftest en kombinasjon av ytre pådriv og indre prosesser i klimasystemt, de siste gjerne knyttet til hav-atmosfære interaksjoner. De viktigste pådriverne for klimaendringene er endringer i jordens baneparametre som skaper endringer i fordelingen av solinstrålingen geografisk og mellom årstidene, vulkansk aktivitet, endringer i solaktiviteten og endringer i innholdet av drivhusgasser i atmosfæren.

Disse pådrivene er kjent med varierende grad av sikkerhet, og kan sammenlignes med observerte og rekonstruerte klimaendringer. Jordens baneparametre er kjent med høy nøyaktighet, noe som ligger til grunn for påvisningen av at orbitale variasjoner er grunnleggende for istidssyklene.

Vulkansk aktivitet kan rekonstrueres gjennom iskjernestudier, og det foreligger relativt detaljerte datasett som skalerer disse til beregnet endring i atmosfærens aerosolinnhold for de siste 10.000 år, med størst nøyaktighet for de siste ca. 1000 år. Rekonstruksjoner av solaktivitet finnes for de siste ca. 10000 år, basert på historiske kilder og studier av kosmogene isotoper i iskjerner. Det er økende grad av enighet om det direkte strålingspådrivet fra disse endringene, mens det er flere forskjellige foreslåtte mekanismer for hvordan solvariasjoner virker inn på klimasystemet. Disse er dårlig kartlagt.

Innholdet av CO2 og metan i atmosfæren er rekonstruert for de siste ca. 800.000 år fra luftbobler i iskjerner i Antarktis. Naturlige endringer i CO2 varierer mellom 180 og 280 ppmv og følger istidene. I istidssvingningene virker CO2 som oppforsterkningsmekanisme, og svingningene skyldes trolig endringer i havsirkulasjonen på sørlige halvkule. Før dette er CO2-innholdet rekonstruert med basis i geokjemiske parametre i havbunnsedimenter og porefordelingen i fossile løvblad. Disse rekonstruksjonene er svært usikre, men det virker sannsynlig at innholdet av CO2 mot slutten av dette århundredet vil kunne overstige innholdet over de siste 20 millioner år. I flere faser av jordens historie er det sammenfall mellom globale varmeperioder og høyt CO2-innhold.

Siden 1950 foreligger det meget nøyaktige instrumentelle målinger av atmosfærens CO2-innhold fra et stort nettverk av målestasjoner som alle gir konsistente resultat. Nivået på disse målingene overlapper med iskjernemålinger slik at det er kontinuitet mellom måleseriene. Instrumentmålinger før 1950 er beheftet med svært store metodiske feil, og gir kortsiktige endringer i karbonkretsløpet som er helt urealistiske. Disse målingene må dermed forkastes som forskningsgrunnlag. Pådrivet fra klimagassene de siste 100 årene endrer seg 20-30 ganger raskere enn noensinne de siste 20.000 år. Detaljstudier av klimaendringene de siste 1000 år tyder på at kombinasjonen av vulkansk aktivitet og solvariasjoner var viktigste drivkraft bak kjente klimaendringer i Middelalderen og "Lille istid". Over de siste 100 år får drivhusgassene stadig sterkere betydning, og det er ikke påvist noen annen vesentlig årsak til endringene de siste 50 årene enn menneskenes utslipp av drivhusgasser. Uten menneskeskapte pådriv, ville temperaturen trolig ha sunket svakt de siste 50 årene.

Presentasjon

Eystein_Jansen_pdf.png
Pådrivere for klimaendring

7. april - Professor Tor-Johan Ekeland, Høyskolen i Volda

Google søk
Evidenstyranniet
Evidensbasert praksis, ein god strategi?
Evidensbasert profesjonsutøvelse - virker det?

Kunnskapskritiske perspektiv på evidensbasert praksis

Evidensbasert praksis (EBP) er et konsept fra medisinen som i sin tid ga anvisning om hvordan man kunne håndtere forskning innen klinisk epidemiologi i forhold til klinisk anvendelse. Konseptet har i dag spredd seg til svært mange praksis- og profesjonsfelt, og inngår ofte i en fremtidsorientert moderniseringsretorikk når det gjelder velferdstatens utvikling av tjenester og tiltak, da ofte omtalt som kunnskapsbasert praksis. I foredraget vil det bli hevdet at forventningene til EBP på mange områder er både urealistiske og forfeilede. For å underbygge dette blir det først sondert mellom evidensbasert kunnskap, og evidensbasert praksis. Kunnskapstradisjonen i EBP representerer ikke noe nytt. Den er basert på idealet for medikamentforsking (RCT), altså gruppedesign, og ønsker å påvise hvorvidt der er en stabil relasjon mellom intervensjon og utfall. EBP er i neste omgang ulike prosedyrer for å implementere denne kunnskapen i praksis. En for prosedyreorientert ”oversettelse” fra forsking til praksis vil kunne overse problemene en står overfor når en går fra aggregat til individ. Mens dette er et generelt problem, er problemene langt større når intervensjonen ikke bare er i biologiske domener, men også i sosiale og menneskelige. På disse områdene (psykoterapi/sosialt arbeid) viser forskingen generelt at der bare er svak stabilitet mellom intervensjon og utfall. Følgelig er der liten evidens for evidensbasert praksis.

Presentasjon

Tor-JohanEkeland_pdf.png
Kunnskapskritiske perspektiv på evidensbasert praksis
 
Changed:
<
<

28. april - Førsteamanuensis Kåre Bredeli Jørgensen, UiS

Google søk
>
>

15. september - Marinarkeolog Endre Elvestad, Stavanger

Sjøfartsmuseum: Søppel, gjørme og rhinskvin. Om den hanseatiske bosettingen på Avaldsnes.

 
Changed:
<
<

The 2010 Nobel Prize in Chemistry: Efficient assembling of useful molecules for medicines and cell-phone displays

>
>

29. september - Industristipendiat Kristin Andersen

Applied Plasma Physics/Århus Universitet: Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem

 
Changed:
<
<
Sometimes it takes a while before people are honored by the Nobel Prize. When the three gentlemen Heck, Negishi and Suzuki was awarded the Nobel Prize of Chemistry in 2010 their average age was 78 years! The Prize was awarded for the use of palladium atoms as catalyst to connect molecules through carbon-carbon bond formations; one of the main tasks in organic chemistry. The first discoveries were made in the end of the 1960’s, but the development of new reactions and catalysts base d on this work is still ongoing. The reactions are very selective and operate under mild conditions. Molecules can be put together as modules to form larger molecules with delicate details already in place. Although Palladium is almost as expensive as Gold the reactions are still used industrially. A number of medicines are made with these cross-coupling reactions, but also new advanced electroptical materials like the OLED-diodes used in cell phone displays.
>
>

27. oktober - Professor Sigrunn Reumann, IMN/Core, UiS

Peroxisomes, a Cell Organelle Class with Numerous Unknown Essential Functions: The significance of Fundamental Plant Research

 
Changed:
<
<

Presentasjon

KaareB_Joergensen_Nobelprisen2010_pdf.png
The 2010 Nobel Prize in Chemistry
>
>

13. november - Professor Per A. Amundsen, UiS

Mørk materie. Fysikk eller metafysikk?

 
Added:
>
>

27. november - Professor Emeritus Sven Åke Gustafson, UiS

Environmental Control

 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback