Difference: Seminar2014V (1 vs. 7)

Revision 7
2014-03-07 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2014

Line: 37 to 37
  Dr. Pascal Lee og Christopher Hoftun på NASA's Haughton Mars Project, Devon Island

Changed:
<
<

13. mars - Rasmus Benestad, Senior researcher Meteorologisk Institutt

>
>

13. mars - Rasmus Benestad, Senior researcher Meteorologisk Institutt, Oslo

 

Added:
>
>

Nytt blikk på nedbør

 
Changed:
<
<
Skal snakke om nedbørsstatistikker som bevis for global oppvarming.
>
>
Vi har analysert nedbørsmålinger fra mer enn 7000 steder over hele verden, sett i et klimaperspektiv. Økningen i mengde og intensitet av nedbøren framviser en korrelasjon med endringene i global middeltemperatur.
Revision 6
2014-03-03 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2014

Line: 21 to 20
  stammer fra. Foredraget vil gi en kort beskrivelse av metoder som benyttes til human identifisering.
Changed:
<
<

27. februar - Christopher Hoftun, CEO, Mars Institute Norway

>
>

27. februar - Christopher Hoftun, CEO Mars Institute Norway

 

Line: 38 to 36
 

Dr. Pascal Lee og Christopher Hoftun på NASA's Haughton Mars Project, Devon Island
Changed:
<
<

13. mars - ...

>
>

13. mars - Rasmus Benestad, Senior researcher Meteorologisk Institutt

Skal snakke om nedbørsstatistikker som bevis for global oppvarming.
Revision 5
2014-02-21 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2014

Line: 28 to 28
 

Mars Institute

Changed:
<
<
Mer info kommer...
>
>
Overflaten til Mars er ekstrem sammenliknet med jordiske forhold, utfordringene er mange, og veien er lang før det første mennesket setter sin fot på Mars. Hoftun vil fortelle om utfordringene man står overfor ved å sende menneske eller robot til Mars, og introdusere “Deep Drilling on Mars” prosjektet som ble gjennomført på NASA Ames Research Center.

Dr. Pascal Lee og Christopher Hoftun på NASA's Haughton Mars Project, Devon Island
 

13. mars - ...

Revision 4
2014-02-13 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2014

Line: 6 to 6
 

Hopp ned til forestående Seminar
Changed:
<
<
>
>
 

13. februar - Ragne Kristin Farmen, Førsteamanuensis II UiS

Line: 21 to 21
  stammer fra. Foredraget vil gi en kort beskrivelse av metoder som benyttes til human identifisering.
Added:
>
>
 

27. februar - Christopher Hoftun, CEO, Mars Institute Norway

Line: 28 to 29
 

Mars Institute

Mer info kommer...
Added:
>
>

13. mars - ...

Revision 3
2014-02-07 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2014

Line: 13 to 13
 

Rettsgenetikk

Changed:
<
<
Mer info kommer...
>
>
Ragne Farmen er utdannet innen forensisk vitenskap, og har en PhD i molekylærbiologi. Farmen er 1. amanuensis II ved IMN, og underviser i faget BBI140 Rettsgenetikk. Rettsgenetikk er bruk av biologisk fagkunnskap i rettssamfunnets tjeneste, og innebærer undersøkelse av biologisk materiale for identifisering av type materiale og hvem det stammer fra. Foredraget vil gi en kort beskrivelse av metoder som benyttes til human identifisering.
 

27. februar - Christopher Hoftun, CEO, Mars Institute Norway

Revision 2
2014-01-22 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Våren 2014

Line: 14 to 14
 

Rettsgenetikk

Mer info kommer...
Added:
>
>

27. februar - Christopher Hoftun, CEO, Mars Institute Norway

Mars Institute

Mer info kommer...
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback