Difference: Seminar2015H (1 vs. 4)

Revision 4
2015-12-01 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2015

Line: 10 to 10
 
 

“Neutrino Oscillations: The Nobel Prize in Physics 2015”

Deleted:
<
<
 

Presentasjon

Deleted:
<
<
tomas-brauner-pdf.png
The Nobel Prize in Physics 2015
 
Changed:
<
<
>
>
tomas-brauner-pdf.png
The Nobel Prize in Physics 2015
 

26. november - Professor Henning Knutsen, UiS

Line: 20 to 19
 
 

“SUBTLE IS THE LORD”

Added:
>
>
  25. november er det 100 år siden Albert Einstein la fram resultatet av mange års intens forskning for vitenskapsakademiet i Berlin. Einstein sitt mesterverk er den generelle relativitetsteorien for gravitasjon. Vi skildrer de fruktbare idéene som ble benyttet og den usikre og strevsomme vegen fram til mesterverket endelig var fullført.
Added:
>
>

3. desember - Postdoc. David Weir, UiS

 

“Gravitational waves”

Revision 3
2015-11-25 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2015

Line: 13 to 13
 

Presentasjon

tomas-brauner-pdf.png
The Nobel Prize in Physics 2015
Added:
>
>

26. november - Professor Henning Knutsen, UiS

 

“SUBTLE IS THE LORD”

25. november er det 100 år siden Albert Einstein la fram resultatet av mange års intens forskning for vitenskapsakademiet i Berlin. Einstein sitt mesterverk er den generelle relativitetsteorien for gravitasjon. Vi skildrer de fruktbare idéene som ble benyttet og den usikre og strevsomme vegen fram til mesterverket endelig var fullført.
Revision 2
2015-11-06 - Main.TheodorIvesdal
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Høsten 2015

Line: 9 to 9
 
 

“Neutrino Oscillations: The Nobel Prize in Physics 2015”

Added:
>
>

Presentasjon

tomas-brauner-pdf.png
The Nobel Prize in Physics 2015
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback