Difference: WebHome (1 vs. 128)

Revision 128
Changes from r123 to r128
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Høsten 2015

>
>

Våren 2016

 
Changed:
<
<
Høstens neste foredrag er "SUBTLE IS THE LORD"
>
>
Vårens første foredrag var "Markov Subsequences and Nonlinear Ocean Eddies"
 

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår Vår        
>
>
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår Vår, Høst Vår      
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

(Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)
Revision 123
Changes from r118 to r123
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for våren 2015

>
>

Høsten 2015

 
Changed:
<
<
Programmet for våren finner du her

Vårens første foredrag var Antarctic bottom water - from the Weddell Sea to a rotating table in Grenoble
>
>
Høstens neste foredrag er "SUBTLE IS THE LORD"
 

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår          
>
>
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår Vår        
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

(Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)
Revision 118
Changes from r113 to r118
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for våren 2014

>
>

Programet for våren 2015

 
Changed:
<
<
Programmet for våren 2014 finner du her
>
>
Programmet for våren finner du her
 
Changed:
<
<
Vårens andre foredrag er Mars Institute 27. februar
>
>
Vårens første foredrag var Antarctic bottom water - from the Weddell Sea to a rotating table in Grenoble
 

Program fra tidligere semestre

Revision 113
Changes from r108 to r113
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for høsten 2013

>
>

Programet for våren 2014

 
Changed:
<
<
Programmet for høsten 2013 finner du her (ikke helt ferdig enda)
>
>
Programmet for våren 2014 finner du her
 
Changed:
<
<
Høstens neste foredrag er HIGGS - The Particle, the Mechanism, the Field
>
>
Vårens andre foredrag er Mars Institute 27. februar
 

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst            
>
>
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår          
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

(Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)
Revision 108
Changes from r103 to r108
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 7 to 7
 

Programet for høsten 2013

Changed:
<
<
Programmet for høsten 2013 finner du her
>
>
Programmet for høsten 2013 finner du her (ikke helt ferdig enda)
 
Changed:
<
<
Vårens siste foredrag ble avlyst ( Development of the Water Column Monitoring program: Environmental impact of the North sea oil fields).
>
>
Høstens neste foredrag er HIGGS - The Particle, the Mechanism, the Field
 

Program fra tidligere semestre

Revision 103
Changes from r98 to r103
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for våren 2013

>
>

Programet for høsten 2013

 
Changed:
<
<
Programmet for våren 2013 finner du her
>
>
Programmet for høsten 2013 finner du her
 
Changed:
<
<
Vårens neste foredrag er The matter/antimatter asymmetry in the Universe: Why is the Universe not empty?.
>
>
Vårens siste foredrag ble avlyst ( Development of the Water Column Monitoring program: Environmental impact of the North sea oil fields).
 

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår,Høst Vår,Høst Vår,Høst Vår            
>
>
201x Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst            
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

Deleted:
<
<
  (Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)

META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="h" comment="" date="1226592090" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/g4HIoa1i22" user="BaseUserMapping_333" version="1"
Revision 98
Changes from r93 to r98
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for høsten 2012

>
>

Programet for våren 2013

 
Changed:
<
<
Programmet for høsten 2012 finner du her
>
>
Programmet for våren 2013 finner du her
 
Changed:
<
<
Neste foredrag er Storm i eit vatnglas - om over 100 års forskning på vatnet sin struktur.
>
>
Vårens neste foredrag er The matter/antimatter asymmetry in the Universe: Why is the Universe not empty?.
 

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår,Høst Vår,Høst Vår              
>
>
201x Vår,Høst Vår,Høst Vår,Høst Vår            
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

(Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)
Deleted:
<
<

Annet

Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om Sola og et om klimaendringene. Vi har fått en kopi av klima presentasjonen. (Foredragene var ikke en del av seminarserien Torsdagsseminar, men det er plassert her fordi jeg antar at det interesserer målgruppen for Torsdagsseminarene - Theodor Ivesdal (theo))
 
META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="h" comment="" date="1226592090" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/g4HIoa1i22" user="BaseUserMapping_333" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" attr="h" comment="" date="1232102846" name="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" stream="GLOB(0x20ef740)" tmpFilename="/tmp/Jjn0Ga9jrT" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 93
Changes from r88 to r93
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for våren 2011

>
>

Programet for høsten 2012

 
Changed:
<
<
Programmet for våren 2012 finner du her
>
>
Programmet for høsten 2012 finner du her
 
Changed:
<
<
Vårens siste foredrag var Hvordan få lys til å gå (tilsynelatende) raskere enn lyset.
>
>
Neste foredrag er Storm i eit vatnglas - om over 100 års forskning på vatnet sin struktur.
 

Program fra tidligere semestre

Revision 88
Changes from r83 to r88
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 9 to 9
 

Programmet for våren 2012 finner du her
Changed:
<
<
Vårens andre foredrag er Sonoluminesens og kavitasjon; termodynamikk satt på pinebenken.
>
>
Vårens siste foredrag var Hvordan få lys til å gå (tilsynelatende) raskere enn lyset.
 

Program fra tidligere semestre

Revision 83
Changes from r78 to r83
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 7 to 7
 

Programet for våren 2011

Changed:
<
<
Programmet for høsten 2011 finner du her
>
>
Programmet for våren 2012 finner du her
 
Changed:
<
<
Neste foredrag er Environmental Control.
>
>
Vårens andre foredrag er Sonoluminesens og kavitasjon; termodynamikk satt på pinebenken.
 

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår,Høst Vår,Høst                
>
>
201x Vår,Høst Vår,Høst Vår              
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

Revision 78
Changes from r73 to r78
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 9 to 9
 

Programmet for høsten 2011 finner du her
Changed:
<
<
Høstens neste foredrag er Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem.
>
>
Neste foredrag er Environmental Control.
 

Program fra tidligere semestre

Revision 73
Changes from r68 to r73
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 7 to 7
 

Programet for våren 2011

Changed:
<
<
Programmet for våren 2011 finner du her
>
>
Programmet for høsten 2011 finner du her
 
Changed:
<
<
Neste foredrag er, The 2010 Nobel Prize in Chemistry: Efficient assembling of useful molecules for medicines and cell-phone displays.
>
>
Høstens neste foredrag er Fjerning av lukt ved hjelp av et ikke-termisk plasmasystem.
 

Program fra tidligere semestre

Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår,Høst Vår                
>
>
201x Vår,Høst Vår,Høst                
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

Revision 68
Changes from r63 to r68
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 9 to 9
 

Programmet for våren 2011 finner du her
Changed:
<
<
Neste foredag er, torsdag 3. mars, Trenger man informasjonssikerhet I et åpent akademisk miljø?.
>
>
Neste foredrag er, The 2010 Nobel Prize in Chemistry: Efficient assembling of useful molecules for medicines and cell-phone displays.
 

Program fra tidligere semestre

Revision 63
Changes from r58 to r63
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for høsten 2010

>
>

Programet for våren 2011

 
Changed:
<
<
Programmet for høsten 2010 finner du her
>
>
Programmet for våren 2011 finner du her
 
Changed:
<
<
Neste foredag er, torsdag 18. november, Massespektrometri på sykehuset.
>
>
Neste foredag er, torsdag 3. mars, Trenger man informasjonssikerhet I et åpent akademisk miljø?.
 

Program fra tidligere semestre

Changed:
<
<
>
>
 
Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Changed:
<
<
201x Vår,Høst                  
>
>
201x Vår,Høst Vår                
 
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst

Revision 58
Changes from r53 to r58
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 5 to 5
 

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Deleted:
<
<
 

Programet for høsten 2010

Deleted:
<
<
Finner du her
 
Changed:
<
<
Høstens andre foredag, torsdag 28. oktober, Refugee mathematicians from Nazi-Germany.
>
>
Programmet for høsten 2010 finner du her
 
Added:
>
>
Neste foredag er, torsdag 18. november, Massespektrometri på sykehuset.
 

Program fra tidligere semestre

Deleted:
<
<
Semester
2010 Vår  
2009 Vår Høst
2008 Vår Høst
2007 Vår Høst
2006 Vår Høst
2005 Vår Høst
2004 Vår Høst
2003   Høst
 
Changed:
<
<
Gammel seminar side http://seminar0.ux.uis.no
>
>
Semester 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201x Vår,Høst                  
200x       Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst Vår, Høst
 
Added:
>
>
(Gamle seminar side http://seminar0.ux.uis.no)
 

Annet

Added:
>
>
  Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om Sola og et om klimaendringene. Vi har fått en kopi av klima presentasjonen. (Foredragene var ikke en del av seminarserien Torsdagsseminar, men det er plassert her fordi jeg antar at det interesserer målgruppen for Torsdagsseminarene - Theodor Ivesdal (theo))
Revision 53
Changes from r48 to r53
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
Line: 6 to 6
  Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for våren 2010

>
>

Programet for høsten 2010

Finner du her
 
Changed:
<
<
Så er det igjen duket for foredrag, denne gang med Simon Møller
>
>
Høstens andre foredag, torsdag 28. oktober, Refugee mathematicians from Nazi-Germany.
 
Deleted:
<
<
Torsdag 18. mars - Bioteknologi i forskning og samfunn

Etter foredraget vanker det kaffe og kake!

Henning Knutsen
 

Program fra tidligere semestre

Semester
Added:
>
>
2010 Vår  
 
2009 Vår Høst
2008 Vår Høst
2007 Vår Høst
Line: 28 to 25
 

Gammel seminar side http://seminar0.ux.uis.no
Deleted:
<
<

Forslag til foredrag

Hvis noen har forslag til foredrag så ta gjerne kontakt med oss.

Per A. Amundsen og Henning Knutsen
 

Annet

Revision 48
Changes from r43 to r48
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Changed:
<
<
Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no
>
>
Enkel adresse til denne siden: http://torsdagsseminar.ux.uis.no/ eller http://seminar.ux.uis.no
 

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !

Programet for våren 2010

Changed:
<
<
Så er det duket for første festforestilling dette semester, Torsdag 21. januar - What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution,
>
>
Så er det igjen duket for foredrag, denne gang med Simon Møller
 
Changed:
<
<
Foredragsholder er Eivind Almaas.
>
>
Torsdag 18. mars - Bioteknologi i forskning og samfunn
 
Changed:
<
<
Vi minner om at han er sønn av vår kjære, tidligere kollega, Torbjørn Almaas.

Etter foredraget serveres kaffe og noget attåt. Velkommen!
>
>
Etter foredraget vanker det kaffe og kake!
 

Henning Knutsen
Line: 36 to 34
  Per A. Amundsen og Henning Knutsen
Changed:
<
<

Pål Brekke

>
>

Annet

  Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om Sola og et om klimaendringene. Vi har fått en kopi av klima presentasjonen. (Foredragene var ikke en del av seminarserien Torsdagsseminar, men det er plassert her fordi jeg antar at det interesserer målgruppen for Torsdagsseminarene - Theodor Ivesdal (theo))
Revision 43
Changes from r38 to r43
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Changed:
<
<
Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no
>
>
Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no
 

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Changed:
<
<

Programet for høsten 2009

>
>

Programet for våren 2010

 
Changed:
<
<
Høstprogrammet for Torsdagsseminar i Naturvitenskap finner du her. Velkommen til gilde forestillinger og hyggelig samvær!
>
>
Så er det duket for første festforestilling dette semester, Torsdag 21. januar - What Makes us Smarter? Gene-expression network sheds new light on primate evolution,
 
Changed:
<
<
>
>
Foredragsholder er Eivind Almaas.

Vi minner om at han er sønn av vår kjære, tidligere kollega, Torbjørn Almaas.

Etter foredraget serveres kaffe og noget attåt. Velkommen!

Henning Knutsen
 

Program fra tidligere semestre

Semester
Changed:
<
<
2009 Vår  
>
>
2009 Vår Høst
 
2008 Vår Høst
2007 Vår Høst
2006 Vår Høst
Revision 38
Changes from r33 to r38
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no
Line: 10 to 10
 

Høstprogrammet for Torsdagsseminar i Naturvitenskap finner du her. Velkommen til gilde forestillinger og hyggelig samvær!
Changed:
<
<
>
>
 

Program fra tidligere semestre

Semester
Line: 24 to 24
 

Gammel seminar side http://seminar0.ux.uis.no
Deleted:
<
<

Pål Brekke

Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om Sola og et om klimaendringene. Vi har fått en kopi av klima presentasjonen. (Foredragene var ikke en del av seminarserien Torsdagsseminar, men det er plassert her fordi jeg antar at det interesserer målgruppen for Torsdagsseminarene - theo)
 

Forslag til foredrag

Hvis noen har forslag til foredrag så ta gjerne kontakt med oss.

Per A. Amundsen og Henning Knutsen
Added:
>
>

Pål Brekke

Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om Sola og et om klimaendringene. Vi har fått en kopi av klima presentasjonen. (Foredragene var ikke en del av seminarserien Torsdagsseminar, men det er plassert her fordi jeg antar at det interesserer målgruppen for Torsdagsseminarene - Theodor Ivesdal (theo))
 
META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="h" comment="" date="1226592090" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/g4HIoa1i22" user="BaseUserMapping_333" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" attr="h" comment="" date="1232102846" name="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" stream="GLOB(0x20ef740)" tmpFilename="/tmp/Jjn0Ga9jrT" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 33
Changes from r28 to r33
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
Deleted:
<
<

Nyhet !

Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om sola og et om klimaendringene. Nyheten er at vi nå har fått en kopi av klima presentasjonen !

Programet for våren 2009

Programoversikt for våren 2009 finner du her.
 
Changed:
<
<
Nedtelling til neste seminar: - 6 years, 11 months and 1 week
>
>

Programet for høsten 2009

 
Changed:
<
<
>
>
Høstprogrammet for Torsdagsseminar i Naturvitenskap finner du her. Velkommen til gilde forestillinger og hyggelig samvær!
 
Changed:
<
<
No vert det spanande!
>
>
 

Program fra tidligere semestre

Semester
Added:
>
>
2009 Vår  
 
2008 Vår Høst
2007 Vår Høst
2006 Vår Høst
Line: 30 to 24
 

Gammel seminar side http://seminar0.ux.uis.no
Added:
>
>

Pål Brekke

Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om Sola og et om klimaendringene. Vi har fått en kopi av klima presentasjonen. (Foredragene var ikke en del av seminarserien Torsdagsseminar, men det er plassert her fordi jeg antar at det interesserer målgruppen for Torsdagsseminarene - theo)
 

Forslag til foredrag

Hvis noen har forslag til foredrag så ta gjerne kontakt med oss.
Revision 28
Changes from r23 to r28
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no
Changed:
<
<
Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
>
>
Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
 
Changed:
<
<

Program for våren 2009 - her

>
>

Nyhet !

Pål Brekke holdt to foredrag her på TekNat onsdag 22. april 2009, et om sola og et om klimaendringene. Nyheten er at vi nå har fått en kopi av klima presentasjonen !
 
Changed:
<
<
Neste seminar: Torsdag 12. mars - Universets fortid, nåtid og framtid, No vert det spanande!
>
>

Programet for våren 2009

 
Changed:
<
<
Nedtelling: - 7 years, 1 month and 1 week
>
>
Programoversikt for våren 2009 finner du her.

Nedtelling til neste seminar: - 6 years, 11 months and 1 week

No vert det spanande!
 

Program fra tidligere semestre

Semester
Revision 23
Changes from r18 to r23
Line: 1 to 1
 

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no
Changed:
<
<
Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle.
>
>
Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle. Velkommen !
 
Changed:
<
<
Velkommen !
>
>

Program for våren 2009 - her

 
Changed:
<
<

Program for våren 2009

>
>
Neste seminar: Torsdag 12. mars - Universets fortid, nåtid og framtid, No vert det spanande!
 
Added:
>
>
Nedtelling: - 7 years, 1 month and 1 week
 
Changed:
<
<

Program for tidligere semestre

>
>

Program fra tidligere semestre

 
Semester
2008 Vår Høst
2007 Vår Høst
Revision 18
Changes from r13 to r18
Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Torsdagsseminar i naturvitenskap

>
>

SEMINAR I NATURVITENSKAP - Torsdagsseminar

Enkel adresse til denne siden: http://seminar.ux.uis.no
 

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle.
Added:
>
>
Velkommen !
 

Program for våren 2009

Program for tidligere semestre

Changed:
<
<
2008 Høstsemester, 2008 Vårsemester, 2007 Høstsemester, 2007 Vårsemester, 2006 Høstsemester, 2006 Vårsemester,
>
>
Semester
2008 Vår Høst
2007 Vår Høst
2006 Vår Høst
2005 Vår Høst
2004 Vår Høst
2003   Høst
 
Added:
>
>
Gammel seminar side http://seminar0.ux.uis.no
 

Forslag til foredrag

Hvis noen har forslag til foredrag så ta gjerne kontakt med oss.

Per A. Amundsen og Henning Knutsen
Deleted:
<
<
pdf av denne siden
 

META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="h" comment="" date="1226592090" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/g4HIoa1i22" user="BaseUserMapping_333" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" attr="h" comment="" date="1232102846" name="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" stream="GLOB(0x20ef740)" tmpFilename="/tmp/Jjn0Ga9jrT" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 13
Changes from r8 to r13
Line: 1 to 1
Changed:
<
<

Test side

>
>

Torsdagsseminar i naturvitenskap

 
Changed:
<
<

Seminar i naturvitenskap

>
>
Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 5-7 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle.
 
Changed:
<
<
Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 6-8 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle.
>
>

Program for våren 2009

 
Deleted:
<
<
Seminarene holdes vanligvis torsdager kl 14.15 i rom C-101.
 
Changed:
<
<

Program for høsten 2008

>
>

Program for tidligere semestre

2008 Høstsemester, 2008 Vårsemester, 2007 Høstsemester, 2007 Vårsemester, 2006 Høstsemester, 2006 Vårsemester,
 
Deleted:
<
<
Torsdag 25. september: Professor John Rekstad, UiO: "Fornybar energi"
 
Changed:
<
<
>
>

Forslag til foredrag

Hvis noen har forslag til foredrag så ta gjerne kontakt med oss.

Per A. Amundsen og Henning Knutsen

pdf av denne siden
 

META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="h" comment="" date="1226592090" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/g4HIoa1i22" user="BaseUserMapping_333" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" attr="h" comment="" date="1232102846" name="latex43e4e2cdb400d4557d6ab4731917319a.png" stream="GLOB(0x20ef740)" tmpFilename="/tmp/Jjn0Ga9jrT" user="TheodorIvesdal" version="1"
Revision 8
Changes from r3 to r8
Line: 1 to 1
Changed:
<
<
Welcome to the home of Foswiki.TorsdagsSeminar. This is a web-based collaboration area for ...
>
>

Test side

 
Changed:
<
<
>
>

Seminar i naturvitenskap

 
Changed:
<
<

Maintenance of the TorsdagsSeminar web

Notes:
  • You are currently in the TorsdagsSeminar web. The color code for this web is a (SPECIFY COLOR) background, so you know where you are.
  • If you are not familiar with the Foswiki collaboration tool, please visit %TWIKIWEB%.WelcomeGuest in the Foswiki.%TWIKIWEB% web first.
>
>
Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 6-8 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle.
 
Changed:
<
<
Warning: Can't find topic .SiteMap
>
>
Seminarene holdes vanligvis torsdager kl 14.15 i rom C-101.

Program for høsten 2008

Torsdag 25. september: Professor John Rekstad, UiO: "Fornybar energi"

META FILEATTACHMENT attachment="Rekstad.pdf" attr="h" comment="" date="1226592090" name="Rekstad.pdf" path="Rekstad.pdf" size="85485" stream="Rekstad.pdf" tmpFilename="/tmp/g4HIoa1i22" user="BaseUserMapping_333" version="1"
Revision 3
Changes from r1 to r3
Line: 1 to 1
  Welcome to the home of Foswiki.TorsdagsSeminar. This is a web-based collaboration area for ...

Line: 8 to 8
 
Changed:
<
<
>
>
 
Line: 18 to 18
 
  • You are currently in the TorsdagsSeminar web. The color code for this web is a (SPECIFY COLOR) background, so you know where you are.
  • If you are not familiar with the Foswiki collaboration tool, please visit %TWIKIWEB%.WelcomeGuest in the Foswiki.%TWIKIWEB% web first.
Changed:
<
<
Warning: Can't find topic .TWikiWebsTable
>
>
Warning: Can't find topic .SiteMap
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback